Catharina Bråkenhielm (SocDem)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County West
Born 1956

Current assignments

 • No assignments since 2018-10-09

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2002-09-30 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2007-01-17 – 2010-10-04
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2007-02-01 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-10-10 – 2007-02-01
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Member 2008-01-29 – 2008-05-07
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2010-10-19 – 2018-10-09

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 02-. Ledamot skatteutskottet 02-06, socialutskottet 07- och sammansatta justitie- och socialutskottet 08. Suppleant justitieutskottet 02-06, socialutskottet 06-07, miljö- och jordbruksutskottet 06-10 och skatteutskottet 07-10. Suppleant Riksbanksfullmäktige 10-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Skatteverket 03- och Sveriges Veterinärmedicinska anstalt 05-. Ledamot, Strukturfondsdelegationen för Mål 2 Öarna 00-. Ledamot, Folkhälsoinstitutets insynsråd 06-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Orust 92-. Ledamot, kommunstyrelsen och arbetsutskottet 95-02, ordförande 99-02. Ledamot, fritidsnämnden 89-91, omvårdnadsnämnden, vice ordförande 92-94, samrådskommittén för Orust, Tjörn och Stenungsund 95-02, kommunala handikapp- och pensionärsrådet 99-02 och arbetsförmedlingsnämnden, ordförande 99-02. Styrelseledamot, Bästkusten i Bohuslän AB, vice ordförande 99-02 och Västtrafik AB 01-02. Ledamot, Kommunförbundet Fyrbodal 00-02.
 • Bostadsort

  Orust

Said and done

Ändrade regler vid båtfynd

Skriftlig fråga 2017/18:1554 av Catharina Bråkenhielm (S)

Fråga 2017/18:1554 Ändrade regler vid båtfynd av Catharina Bråkenhielm S till Statsrådet Heléne Fritzon S Med dagens lagstiftning får den som hittat en övergiven båt äganderätt till densamma efter tre månader, förutsatt att inte den ursprunglige ägaren hittats. Detta är en alltför snäv tidsram. Många båtar är inte registrerade,

Inlämnad: 2018-06-21 Svarsdatum: 2018-07-19 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1554 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 76 kB)

Fysioterapeuter behövs i skolan

Motion 2017/18:2172 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2172 av Catharina Bråkenhielm S Fysioterapeuter behövs i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över fysioterapeuters roll i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn och unga i Sverige mår allt sämre, och


Utskottsberedning: 2017/18:UbU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2172 av Catharina Bråkenhielm (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2172 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 70 kB)

Upprustning av Bohusbanan

Motion 2017/18:2202 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2202 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm båda S Upprustning av Bohusbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheterna att utveckla trafiken på Bohusbanan och rusta upp banans norra


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2017/18:2202 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2202 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S) (pdf, 77 kB)

Infrastruktur i Västsverige

Motion 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. S Infrastruktur i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att skapa en bättre infrastruktur i Västsverige och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Barnomsorg på nätter och helger

Motion 2017/18:1902 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1902 av Catharina Bråkenhielm S Barnomsorg på nätter och helger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till barnomsorg på obekväm arbetstid och tillkännager detta för regeringen. Motivering Rätten till barnomsorg regleras


Utskottsberedning: 2017/18:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1902 av Catharina Bråkenhielm (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1902 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 70 kB)

Distansutbildningar

Motion 2017/18:1855 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1855 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm båda S Distansutbildningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om distansutbildningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Distansutbildning har visat sig vara en mycket bra


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1855 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1855 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S) (pdf, 72 kB)

Enklare att pendla mellan Göteborg och Borås

Motion 2017/18:1360 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1360 av Catharina Bråkenhielm S Enklare att pendla mellan Göteborg och Borås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för byggandet av järnvägssträckan BoråsGöteborg och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2017/18:1360 av Catharina Bråkenhielm (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1360 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 60 kB)

Barnpension och efterlevandestöd till barn som mist en förälder

Motion 2017/18:1414 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1414 av Catharina Bråkenhielm S Barnpension och efterlevandestöd till barn som mist en förälder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om efterlevandestöd till barn som mist en förälder och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn som


Utskottsberedning: 2017/18:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1414 av Catharina Bråkenhielm (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1414 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 66 kB)

Samlad skärgårdspolitik

Motion 2017/18:1871 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1871 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm båda S Samlad skärgårdspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast börja arbetet med att skapa en samlad skärgårdspolitik och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1871 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1871 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S) (pdf, 73 kB)

Smågrisar

Motion 2017/18:1386 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1386 av Catharina Bråkenhielm S Smågrisar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se till att myndigheterna inväntar inrättandet av det vetenskapliga rådets bedömning innan ett beslut om tidigare avvänjning av smågrisar får


Utskottsberedning: 2017/18:MJU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1386 av Catharina Bråkenhielm (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1386 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 66 kB)