Catharina Bråkenhielm(SocDem)

Catharina Bråkenhielm (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County West, Bench 68
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864333
Email catharina.brakenhielm[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2002-09-30 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2007-01-17 – 2010-10-04
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2007-02-01 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-10-10 – 2007-02-01
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Member 2008-01-29 – 2008-05-07
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2010-10-19 –

Said and done

Tillgängligheten till viktiga särläkemedel

Skriftlig fråga 2016/17:1425 av Catharina Bråkenhielm (S)

Fråga 2016/17:1425 Tillgängligheten till viktiga särläkemedel av Catharina Bråkenhielm (S) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Utvecklingen av nya avancerade läkemedel inriktade mot små ovanliga sjukdomsgrupper har pågått länge. Ny forskning har möjliggjort förståelse för de bakomliggande orsakerna

Inlämnad: 2017-05-17 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1425 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 80 kB)

Trygghetshundar åt våldsutsatta kvinnor

Skriftlig fråga 2016/17:375 av Catharina Bråkenhielm (S)

Fråga 2016/17:375 Trygghetshundar åt våldsutsatta kvinnor av Catharina Bråkenhielm (S) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Örebropolisen gjorde försök med att ge våldsutsatta kvinnor trygghetshundar under 2014. Den polisutbildade hunden skulle inte ersätta andra skyddsåtgärder. Tanken var att den ska ge extra trygghet.

Inlämnad: 2016-11-24 Svarsdatum: 2016-12-07 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:375 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 78 kB)

Bohusbanan

Motion 2016/17:2213 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2213 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S) Bohusbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheterna att utveckla trafiken på Bohusbanan och rusta upp banans norra del och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2213 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2213 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Hyresrätten

Motion 2016/17:2214 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2214 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S) Hyresrätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hyresskatten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ROT-avdrag


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22 2016/17:SkU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2214 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2214 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Låga pensioner

Motion 2016/17:2215 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2215 av Catharina Bråkenhielm (S) Låga pensioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om äldre med låga pensioner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag har vi stora skillnader mellan inkomster i vårt land gällande


Utskottsberedning: 2016/17:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2215 av Catharina Bråkenhielm (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2215 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 58 kB)

Ledarhundar och assistanshundar i offentliga miljöer

Motion 2016/17:2216 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2216 av Catharina Bråkenhielm (S) Ledarhundar och assistanshundar i offentliga miljöer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en skärpning av diskrimineringslagen så att otillgänglighet klassas som diskriminering så att människor


Utskottsberedning: 2016/17:AU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2216 av Catharina Bråkenhielm (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2216 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 62 kB)

Successiv minskning av ränteavdragen samt införande av ett tak

Motion 2016/17:1150 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1150 av Catharina Bråkenhielm (S) Successiv minskning av ränteavdragen samt införande av ett tak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ränteavdragen och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dag subventionerar


Utskottsberedning: 2016/17:SkU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1150 av Catharina Bråkenhielm (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1150 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 63 kB)

Sjöpungar en ren miljövinst

Motion 2016/17:1142 av Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1142 av Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund (båda S) Sjöpungar en ren miljövinst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om odling av sjöpungar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Biogas är ett av de drivmedel


Utskottsberedning: 2016/17:MJU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1142 av Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1142 av Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund (båda S) (pdf, 67 kB)

Översyn av reglerna för hur alkohol exponeras i SVT

Motion 2016/17:1610 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1610 av Catharina Bråkenhielm (S) Översyn av reglerna för hur alkohol exponeras i SVT Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av reglerna för hur alkohol exponeras i SVT och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dagligen


Utskottsberedning: 2016/17:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1610 av Catharina Bråkenhielm (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1610 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 61 kB)

Ökat stöd till den ekonomiskt svage vid skilsmässa

Motion 2016/17:1159 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1159 av Catharina Bråkenhielm (S) Ökat stöd till den ekonomiskt svage vid skilsmässa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökat stöd till den ekonomiskt svage vid skilsmässa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk


Utskottsberedning: 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1159 av Catharina Bråkenhielm (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1159 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 63 kB)