Catharina Bråkenhielm (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County West, Bench 68
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864333
Email catharina.brakenhielm[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2002-09-30 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2007-01-17 – 2010-10-04
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2007-02-01 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-10-10 – 2007-02-01
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Member 2008-01-29 – 2008-05-07
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2010-10-19 –

Said and done

Fysioterapeuter behövs i skolan

Motion 2017/18:2172 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2172 av Catharina Bråkenhielm S Fysioterapeuter behövs i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över fysioterapeuters roll i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn och unga i Sverige mår allt sämre, och


Utskottsberedning: 2017/18:UbU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2172 av Catharina Bråkenhielm (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2172 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 62 kB)

Upprustning av Bohusbanan

Motion 2017/18:2202 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2202 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S) Upprustning av Bohusbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheterna att utveckla trafiken på Bohusbanan och rusta upp


Utskottsberedning: 2017/18:TU18

Motion 2017/18:2202 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2202 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S) (pdf, 69 kB)

Infrastruktur i Västsverige

Motion 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. S Infrastruktur i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att skapa en bättre infrastruktur i Västsverige och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:TU18

Motion 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Barnomsorg på nätter och helger

Motion 2017/18:1902 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1902 av Catharina Bråkenhielm S Barnomsorg på nätter och helger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till barnomsorg på obekväm arbetstid och tillkännager detta för regeringen. Motivering Rätten till barnomsorg regleras


Utskottsberedning: 2017/18:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1902 av Catharina Bråkenhielm (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1902 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 62 kB)

Distansutbildningar

Motion 2017/18:1855 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1855 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm båda S Distansutbildningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om distansutbildningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Distansutbildning har visat sig vara en mycket bra


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16

Motion 2017/18:1855 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1855 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S) (pdf, 64 kB)

Enklare att pendla mellan Göteborg och Borås

Motion 2017/18:1360 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1360 av Catharina Bråkenhielm S Enklare att pendla mellan Göteborg och Borås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för byggandet av järnvägssträckan BoråsGöteborg och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:TU18

Motion 2017/18:1360 av Catharina Bråkenhielm (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1360 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 60 kB)

Barnpension och efterlevandestöd till barn som mist en förälder

Motion 2017/18:1414 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1414 av Catharina Bråkenhielm S Barnpension och efterlevandestöd till barn som mist en förälder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om efterlevandestöd till barn som mist en förälder och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn som


Utskottsberedning: 2017/18:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1414 av Catharina Bråkenhielm (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1414 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 58 kB)

Samlad skärgårdspolitik

Motion 2017/18:1871 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1871 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S) Samlad skärgårdspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast börja arbetet med att skapa en samlad skärgårdspolitik och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vatten


Utskottsberedning: 2017/18:NU19

Motion 2017/18:1871 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1871 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S) (pdf, 65 kB)

Smågrisar

Motion 2017/18:1386 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1386 av Catharina Bråkenhielm S Smågrisar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se till att myndigheterna inväntar inrättandet av det vetenskapliga rådets bedömning innan ett beslut om tidigare avvänjning av smågrisar får


Utskottsberedning: 2017/18:MJU24

Motion 2017/18:1386 av Catharina Bråkenhielm (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1386 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 60 kB)

Tillgänglig samhällsinformation för alla

Motion 2017/18:1466 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1466 av Catharina Bråkenhielm S Tillgänglig samhällsinformation för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en statlig myndighet bör åläggas ansvar för att ta fram ett symbolsystem för samhällsinformation, bekostat av allmänna medel,


Utskottsberedning: 2017/18:KU37
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1466 av Catharina Bråkenhielm (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1466 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 65 kB)