Cassandra Sundin(SweDem)

Cassandra Sundin (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Östergötland County, Bench 181
Title Statsvetarstudent.
Born 1991
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email cassandra.sundin[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-30 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2017-01-26 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2017-02-24 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2016-04-08 – 2017-10-31
  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-04-08

Said and done

Webb-TV

 
Frågestund 11 may 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2016/17:KrU4 22 march 2017 Civila samhället
Frågestund 23 february 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2015/16:KrU8 14 april 2016 Folkbildning och spelfrågor

Tätortsnära friluftsliv

Skriftlig fråga 2016/17:1409 av Cassandra Sundin (SD)

Fråga 2016/17:1409 Tätortsnära friluftsliv av Cassandra Sundin (SD) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Bostadssituationen är en av de stora utmaningarna i dagens politik. En stor majoritet av befolkningen bor i kommuner där det råder bostadsbrist, och många nya bostäder måste byggas. Av naturliga skäl är bristen

Inlämnad: 2017-05-04 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1409 av Cassandra Sundin (SD) (pdf, 65 kB)

med anledning av skr. 2016/17:90 Nordiskt samarbete 2016

Motion 2016/17:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD) med anledning av skr. 2016/17:90 Nordiskt samarbete 2016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom ramen för det nordiska samarbetet verka för en gemensam nordisk yttre gränsbevakning och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:UU3

Motion 2016/17:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2016/17:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 98 kB)

med anledning av prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik

Motion 2016/17:3645 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3645 av Aron Emilsson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktning för kulturarvspolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:KrU9

Motion 2016/17:3645 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2016/17:3645 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 106 kB)

med anledning av prop. 2016/17:109 Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation

Motion 2016/17:3628 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3628 av Aron Emilsson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:109 Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen tydligare bör redovisa hur Sverige


Utskottsberedning: 2016/17:KrU12

Motion 2016/17:3628 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3628 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Nordisk forskning inom välfärd för unga

Skriftlig fråga 2016/17:1060 av Cassandra Sundin (SD)

Fråga 2016/17:1060 Nordisk forskning inom välfärd för unga av Cassandra Sundin (SD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Under åren 2014 och 2015 genomförde Nordlandsforskning studier på Island, på Färöarna och i Norge rörande unga som befinner sig i sårbara livssituationer inom exempelvis arbetsliv, psykisk

Inlämnad: 2017-03-02 Svarsdatum: 2017-03-28 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1060 av Cassandra Sundin (SD) (pdf, 81 kB)

Nordiskt Arktissamarbete om näringslivsutveckling

Skriftlig fråga 2016/17:977 av Cassandra Sundin (SD)

Fråga 2016/17:977 Nordiskt Arktissamarbete om näringslivsutveckling av Cassandra Sundin (SD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Ett av de överordnade målen i Nordiska ministerrådets arktiska samarbetsprogram är hållbar näringslivsutveckling. Samarbetsprogrammet är tänkt att främja näringsutvecklingen och

Inlämnad: 2017-03-02 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:977 av Cassandra Sundin (SD) (pdf, 69 kB)

Samiska språk- och utbildningsfrågor

Motion 2016/17:2197 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2197 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) Samiska språk- och utbildningsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utveckla forskningscentret Vaartoe/Cesam och i förlängningen inrätta ett fristående nationellt


Utskottsberedning: 2016/17:KrU10 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2197 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2197 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Scenkonst

Motion 2016/17:2196 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2196 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) Scenkonst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell översyn och kvalitetssäkring av scenkonstutbildningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2016/17:KrU1 2016/17:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2196 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2196 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Nordiskt år 2019

Motion 2016/17:2456 av Aron Emilsson och Cassandra Sundin (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2456 av Aron Emilsson och Cassandra Sundin (båda SD) Nordiskt år 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse 2019 till Nordiskt år och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverigedemokraterna betraktar Sverige


Utskottsberedning: 2016/17:UU3

Motion 2016/17:2456 av Aron Emilsson och Cassandra Sundin (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2456 av Aron Emilsson och Cassandra Sundin (båda SD) (pdf, 64 kB)

Medborgarskapstest och medborgaranda

Motion 2016/17:2201 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2201 av Aron Emilsson m.fl. (SD) Medborgarskapstest och medborgaranda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa medborgarskapstester för medborgare från andra länder som ansöker om medborgarskap i Sverige och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:SfU14

Motion 2016/17:2201 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2201 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)