Cassandra Sundin(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Östergötland County, Bench 181
Title Statsvetarstudent.
Born 1991
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email cassandra.sundin[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-30 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2017-01-26 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2017-02-24 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2017-09-28 – 2018-10-31
  • Member 2016-04-08 – 2017-09-28
  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-04-08

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:572 av Cassandra Sundin (SD) 31 august 2017 Grön rehabilitering
Debatt om förslag 2016/17:UU3 1 june 2017 Norden
Frågestund 11 may 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2016/17:KrU4 22 march 2017 Civila samhället

Nordens Folkhögskola

Skriftlig fråga 2017/18:182 av Cassandra Sundin (SD)

Fråga 2017/18:182 Nordens Folkhögskola av Cassandra Sundin (SD) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Svenska Föreningen Norden är huvudman för Nordens folkhögskola på Biskops-Arnö. Efter en proposition 1956 fick föreningen använda Biskops-Arnö för att bedriva nordiskt bildningsarbete, och

Inlämnad: 2017-10-26 Svarsdatum: 2017-11-08 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:182 av Cassandra Sundin (SD) (pdf, 77 kB)

Vindkraft i fjällvärlden

Motion 2017/18:2306 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2306 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD) Vindkraft i fjällvärlden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjliga åtgärder mot utbyggnad av vindkraft i fjällmiljöer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt


Utskottsberedning: 2017/18:MJU19

Motion 2017/18:2306 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2306 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD) (pdf, 62 kB)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2017/18:2522 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2522 av Aron Emilsson m.fl. (SD) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anta de kulturpolitiska mål som anges nedan att gälla från den 1 januari 2018 och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2522 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 107 kB) Motion 2017/18:2522 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 178 kB)

Tillägg i läroplanen för historia i årskurs 7-9

Motion 2017/18:2065 av Johan Nissinen och Cassandra Sundin (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2065 av Johan Nissinen och Cassandra Sundin (båda SD) Tillägg i läroplanen för historia i årskurs 7–9 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommunismens och nationalsocialismens brott mot mänskligheten ska läggas till i läroplanen


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:2065 av Johan Nissinen och Cassandra Sundin (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2065 av Johan Nissinen och Cassandra Sundin (båda SD) (pdf, 61 kB)

Grön omsorg

Motion 2017/18:1729 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1729 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) Grön omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att familjer och företagare i jordbrukssektorn mot ersättning ska kunna erbjuda kommuner och landsting grön omsorg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Grön


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13

Motion 2017/18:1729 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1729 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)

Ändrad praxis för sena aborter

Motion 2017/18:1626 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1626 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Ändrad praxis för sena aborter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att livsduglighetskriteriet ska anpassas efter den medicinska utvecklingen genom att det alltid ska finnas minst två veckors marginal


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:1626 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:1626 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Sänkning av gränsen för fri abort

Motion 2017/18:1625 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1625 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Sänkning av gränsen för fri abort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en sänkning av tidsgränsen för fri abort från vecka 18 till vecka 12 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:1625 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1625 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Förebyggande arbete för att minska antalet aborter

Motion 2017/18:1623 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1623 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Förebyggande arbete för att minska antalet aborter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om de bakomliggande orsakerna till det höga aborttalet i Sverige och att utifrån


Utskottsberedning: 2017/18:SoU15

Motion 2017/18:1623 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1623 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Medborgarskapstest och medborgaranda

Motion 2017/18:1725 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1725 av Aron Emilsson m.fl. (SD) Medborgarskapstest och medborgaranda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa medborgarskapstester för medborgare från andra länder som ansöker om medborgarskap i Sverige, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SfU18

Motion 2017/18:1725 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1725 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Hästnäringen - kultur, fritid och näring

Motion 2017/18:1604 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1604 av Aron Emilsson m.fl. (SD) Hästnäringen – kultur, fritid och näring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma hästnäringens positiva effekter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hästnäringen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18

Motion 2017/18:1604 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1604 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)