Carl Schlyter(Grn)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency Stockholm County, Bench 248
Born 1968
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864198
Email carl.schlyter[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • European Parliament

  • Member 2004-07-20 – 2014-07-01
  • Committee on European Union Affairs

  • Chair 2014-10-08 – 2016-06-16
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-08
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –

Said and done

med anledning av prop. 2017/18:23 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Motion 2017/18:3923 av Carl Schlyter m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3923 av Carl Schlyter m.fl. (MP) med anledning av prop. 2017/18:23 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag med den ändringen att det i 1 lagen (1992:1300) om krigsmateriel införs tre ytterligare stycken med den


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:3923 av Carl Schlyter m.fl. (MP) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3923 av Carl Schlyter m.fl. (MP) (pdf, 82 kB)

Fasa ut avräkningarna från biståndet

Motion 2017/18:3017 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3017 av Jabar Amin m.fl. (MP) Fasa ut avräkningarna från biståndet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avräkningarna från biståndet för att bekosta det inhemska flyktingmottagandet bör fasas ut successivt så att de försvinner


Utskottsberedning: 2017/18:UU2

Motion 2017/18:3017 av Jabar Amin m.fl. (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3017 av Jabar Amin m.fl. (MP) (pdf, 62 kB)

Uppsägning av värdlandsavtal med Nato och lagstiftning mot kärnvapen

Motion 2017/18:2960 av Valter Mutt m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2960 av Valter Mutt m.fl. (MP) Uppsägning av värdlandsavtal med Nato och lagstiftning mot kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt skriva under FN:s konvention om globalt förbud mot kärnvapen och tillkännager


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:2960 av Valter Mutt m.fl. (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2960 av Valter Mutt m.fl. (MP) (pdf, 66 kB)

Sanktioner mot regimen i Saudiarabien

Motion 2017/18:2945 av Annika Lillemets m.fl. (MP, V)

Motion till riksdagen 2017/18:2945 av Annika Lillemets m.fl. (MP, V) Sanktioner mot regimen i Saudiarabien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör driva på inom EU och FN för riktade sanktioner mot personer i Saudiarabiens ledning och tillkännager


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:2945 av Annika Lillemets m.fl. (MP, V) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2945 av Annika Lillemets m.fl. (MP, V) (pdf, 72 kB)

Europa och dess förflutna

Motion 2017/18:2944 av Valter Mutt m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2944 av Valter Mutt m.fl. (MP) Europa och dess förflutna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i EU bör ta initiativ till att en internationell kommission tillsätts med uppdraget att dels beskriva Europas omvärldsrelationer


Utskottsberedning: UU 2017/18:KU32 2017/18:KU6

Motion 2017/18:2944 av Valter Mutt m.fl. (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2944 av Valter Mutt m.fl. (MP) (pdf, 71 kB)

Gör FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag

Motion 2017/18:3015 av Carl Schlyter (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3015 av Carl Schlyter (MP) Gör FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning


Utskottsberedning: 2017/18:SoU5

Motion 2017/18:3015 av Carl Schlyter (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3015 av Carl Schlyter (MP) (pdf, 62 kB)

Basinkomst

Motion 2017/18:3018 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3018 av Annika Lillemets m.fl. (MP) Basinkomst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att på djupet undersöka vilka konsekvenser ett system med basinkomst skulle få i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1

Motion 2017/18:3018 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3018 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (pdf, 83 kB)

Inrättande av djurskyddsmyndighet

Motion 2017/18:3046 av Carl Schlyter (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3046 av Carl Schlyter (MP) Inrättande av djurskyddsmyndighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska införa en myndighet för djurskydd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan urminnes tider


Utskottsberedning: 2017/18:MJU2

Motion 2017/18:3046 av Carl Schlyter (MP) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3046 av Carl Schlyter (MP) (pdf, 65 kB)

Budget för uttag från skogen

Motion 2017/18:3014 av Carl Schlyter (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3014 av Carl Schlyter (MP) Budget för uttag från skogen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast utarbeta en budget för hållbart uttag från skogen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: MJU

Motion 2017/18:3014 av Carl Schlyter (MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3014 av Carl Schlyter (MP) (pdf, 72 kB)

Gränsvärden för total PFAS i grundvatten och dricksvatten

Motion 2017/18:3013 av Carl Schlyter (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3013 av Carl Schlyter (MP) Gränsvärden för total PFAS i grundvatten och dricksvatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast utarbeta gränsvärden och åtgärdsplaner för PFAS i mark, grundvatten och dricksvatten och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:MJU11

Motion 2017/18:3013 av Carl Schlyter (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3013 av Carl Schlyter (MP) (pdf, 68 kB)