Carl-Oskar Bohlin(Mod)

Carl-Oskar Bohlin (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Dalarna County, Bench 105
Born 1986
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865704
Email carl-oskar.bohlin[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member
  • The Riksdag Appeals Board

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-04-10
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2013-11-14 – 2014-10-07
  • The Riksdag Appeals Board

  • Deputy member 2014-10-14 –
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2016-10-26 –

Said and done

Trafikplikt på flyglinjen Mora-Arlanda

Interpellation 2016/17:606 av Peter Helander (C)

Interpellation 2016/17:606 Trafikplikt på flyglinjen Mora-Arlanda av Peter Helander (C) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Sverige är EU:s näst mest glesbefolkade land, vilket förutsätter effektiva transporter om man ska kunna bo och leva på andra orter än i huvudstaden. För att skapa effektiva transporter i Sverige

Inlämnad: 2017-08-25 Svarsdatum: 2017-09-19 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2016/17:606 av Peter Helander (C) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Trafikplikt på flyglinjen Mora-Arlanda

Seriestölder

Skriftlig fråga 2016/17:1702 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Fråga 2016/17:1702 Seriestölder av Carl-Oskar Bohlin (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Sommaren är här, och med den följer tyvärr två saker som invånarna i Dalarna har att oroa sig över. Dels sjunker den polisiära bemanningen, dels ökar stölderna av bland annat båtmotorer och annan egendom. Vid ett samtal

Inlämnad: 2017-06-29 Svarsdatum: 2017-07-20 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1702 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 75 kB)

Hastighetssänkningar

Motion 2016/17:2383 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2383 av Carl-Oskar Bohlin (M) Hastighetssänkningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hastighetsgränser på större vägar utan mitträckesseparering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under våren lanserade Trafikverket


Utskottsberedning: 2016/17:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2383 av Carl-Oskar Bohlin (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2383 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 58 kB)

Infrastruktur i Dalarna

Motion 2016/17:2380 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2380 av Carl-Oskar Bohlin (M) Infrastruktur i Dalarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att satsa på förbättrad infrastruktur i Dalarnas län och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fungerande


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2380 av Carl-Oskar Bohlin (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2380 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 61 kB)

Kilometerskatt

Motion 2016/17:2378 av Carl-Oskar Bohlin och Jesper Skalberg Karlsson (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:2378 av Carl-Oskar Bohlin och Jesper Skalberg Karlsson (båda M) Kilometerskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införandet av kilometerskatt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Så sent som den 24:e september


Utskottsberedning: 2016/17:SkU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2378 av Carl-Oskar Bohlin och Jesper Skalberg Karlsson (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2378 av Carl-Oskar Bohlin och Jesper Skalberg Karlsson (båda M) (pdf, 63 kB)

Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2016/17:3266 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3266 av Johan Forssell m.fl. (M) Utgiftsområde 8 Migration Sammanfattning Moderaterna föreslår besparingar på Migrationsverket genom effektiviseringar. Vi satsar särskilt på ett förstärkt återvändandearbete genom att utöka antalet förvarsplatser. Vi vill att det ska finnas


Utskottsberedning: 2016/17:SfU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2016/17:3266 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:3266 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 89 kB)

Förslag för att uppmuntra till jämställdhet och arbete

Motion 2016/17:2356 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2356 av Johan Forssell m.fl. (M) Förslag för att uppmuntra till jämställdhet och arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att föräldrapenning på grundnivå, dvs. för den som inte har arbetsinkomst, begränsas till 365 dagar och


Utskottsberedning: 2016/17:SfU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:2356 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 54 kB) Motion 2016/17:2356 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

En sjukförsäkring som stöder återgång i arbete

Motion 2016/17:2355 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2355 av Johan Forssell m.fl. (M) En sjukförsäkring som stöder återgång i arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en separat rehabiliteringskedja för vissa lättare psykiska diagnoser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:AU2 2016/17:SfU1 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2016/17:2355 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 67 kB) Motion 2016/17:2355 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 94 kB)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2016/17:2352 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2352 av Johan Forssell m.fl. (M) Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen i de delar som avser förslag om att jämställdhetsbonusen ska avskaffas. Riksdagen avslår propositionen i de delar som avser


Utskottsberedning: 2016/17:SfU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:2352 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:2352 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 101 kB)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2016/17:2351 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2351 av Johan Forssell m.fl. (M) Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i anslagstabellen i motionen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2016/17:SfU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2351 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2351 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 75 kB)