Carl-Oskar Bohlin(Mod)

Carl-Oskar Bohlin (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Dalarna County, Bench 105
Born 1986
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865704
Email carl-oskar.bohlin[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member
  • The Riksdag Appeals Board

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-04-10
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2013-11-14 – 2014-10-07
  • The Riksdag Appeals Board

  • Deputy member 2014-10-14 –
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2016-10-26 –

Said and done

Seriestölder

Skriftlig fråga 2016/17:1702 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Fråga 2016/17:1702 Seriestölder av Carl-Oskar Bohlin (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Sommaren är här, och med den följer tyvärr två saker som invånarna i Dalarna har att oroa sig över. Dels sjunker den polisiära bemanningen, dels ökar stölderna av bland annat båtmotorer och annan egendom. Vid ett samtal

Inlämnad: 2017-06-29 Svarsdatum: 2017-07-20 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1702 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 75 kB)

Hastighetssänkningar

Motion 2016/17:2383 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2383 av Carl-Oskar Bohlin (M) Hastighetssänkningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hastighetsgränser på större vägar utan mitträckesseparering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under våren lanserade Trafikverket


Utskottsberedning: 2016/17:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2383 av Carl-Oskar Bohlin (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2383 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 58 kB)

Infrastruktur i Dalarna

Motion 2016/17:2380 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2380 av Carl-Oskar Bohlin (M) Infrastruktur i Dalarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att satsa på förbättrad infrastruktur i Dalarnas län och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fungerande


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2380 av Carl-Oskar Bohlin (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2380 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 61 kB)

Kilometerskatt

Motion 2016/17:2378 av Carl-Oskar Bohlin och Jesper Skalberg Karlsson (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:2378 av Carl-Oskar Bohlin och Jesper Skalberg Karlsson (båda M) Kilometerskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införandet av kilometerskatt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Så sent som den 24:e september


Utskottsberedning: 2016/17:SkU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2378 av Carl-Oskar Bohlin och Jesper Skalberg Karlsson (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2378 av Carl-Oskar Bohlin och Jesper Skalberg Karlsson (båda M) (pdf, 63 kB)

Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2016/17:3266 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3266 av Johan Forssell m.fl. (M) Utgiftsområde 8 Migration Sammanfattning Moderaterna föreslår besparingar på Migrationsverket genom effektiviseringar. Vi satsar särskilt på ett förstärkt återvändandearbete genom att utöka antalet förvarsplatser. Vi vill att det ska finnas


Utskottsberedning: 2016/17:SfU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2016/17:3266 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:3266 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 89 kB)

Förslag för att uppmuntra till jämställdhet och arbete

Motion 2016/17:2356 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2356 av Johan Forssell m.fl. (M) Förslag för att uppmuntra till jämställdhet och arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att föräldrapenning på grundnivå, dvs. för den som inte har arbetsinkomst, begränsas till 365 dagar och


Utskottsberedning: 2016/17:SfU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:2356 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 54 kB) Motion 2016/17:2356 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

En sjukförsäkring som stöder återgång i arbete

Motion 2016/17:2355 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2355 av Johan Forssell m.fl. (M) En sjukförsäkring som stöder återgång i arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en separat rehabiliteringskedja för vissa lättare psykiska diagnoser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:AU2 2016/17:SfU1 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2016/17:2355 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 67 kB) Motion 2016/17:2355 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 94 kB)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2016/17:2352 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2352 av Johan Forssell m.fl. (M) Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen i de delar som avser förslag om att jämställdhetsbonusen ska avskaffas. Riksdagen avslår propositionen i de delar som avser


Utskottsberedning: 2016/17:SfU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:2352 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:2352 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 101 kB)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2016/17:2351 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2351 av Johan Forssell m.fl. (M) Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i anslagstabellen i motionen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2016/17:SfU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2351 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2351 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 75 kB)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2016/17:2350 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2350 av Johan Forssell m.fl. (M) Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Sammanfattning Sjukfrånvaron har ökat och fortsätter att öka. Samtidigt har regeringen genomfört reformer som riskerar att förvärra denna utveckling snarare än motverka


Utskottsberedning: 2016/17:AU2 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2016/17:2350 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2016/17:2350 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 104 kB)