Carl-Oskar Bohlin(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Dalarna County, Bench 105
Born 1986
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865704
Email carl-oskar.bohlin[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member
  • The Riksdag Appeals Board

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-04-10
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2013-11-14 – 2014-10-07
  • The Riksdag Appeals Board

  • Deputy member 2014-10-14 –
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2016-10-26 –

Said and done

Kollektivavtal vid upphandling

Interpellation 2017/18:152 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Interpellation 2017/18:152 Kollektivavtal vid upphandling av Carl-Oskar Bohlin (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) I maj 2017 antogs proposition 2016/17:163 om arbetsrättsliga villkor vid upphandling. De nya reglerna innebär enligt min mening inte att det är tillåtet att ställa krav på att den upphandlade

Inlämnad: 2017-11-15 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2017/18:152 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 66 kB)

Situationen i bostadsområdet Tjärna ängar i Borlänge

Skriftlig fråga 2017/18:281 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Fråga 2017/18:281 Situationen i bostadsområdet Tjärna ängar i Borlänge av Carl-Oskar Bohlin (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Sverige har ett stort antal utanförskapsområden. Ett av dem finns i Borlänge i form av stadsdelen Tjärna ängar. Signifikativt för utanförskapsområdena är bland annat ett mycket lågt

Inlämnad: 2017-11-15 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:281 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 80 kB)

Minsta tillåtna aktiekapital

Skriftlig fråga 2017/18:250 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Fråga 2017/18:250 Minsta tillåtna aktiekapital av Carl-Oskar Bohlin (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Jag vill ställa följande fråga till statsrådet Heléne Fritzon: Avser regeringen att sänka minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag från dagens 50 000 kr till 25 000 kr?

Inlämnad: 2017-11-09 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:250 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 63 kB)

Antalet vargar i Sverige

Interpellation 2017/18:83 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2017/18:83 Antalet vargar i Sverige av Lars Beckman (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Ska vi ha en vargstam i Sverige, vilket Sveriges riksdag har beslutat om, är det viktigt att vi har en rovdjurspolitik som har en folklig acceptans och ett brett stöd, även utanför Stockholm och framför

Inlämnad: 2017-10-27 Svarsdatum: 2017-11-14 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:83 av Lars Beckman (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Antalet vargar i Sverige

Sverigebilden

Interpellation 2017/18:51 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Interpellation 2017/18:51 Sverigebilden av Carl-Oskar Bohlin (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Tidigare har vi kunnat notera hur regeringen varit särskilt mån om hur bilden av Sverige återgivits utomlands. Mot bakgrund av detta är det något förvånande när vi i svensk dagspress får ta del av att den

Inlämnad: 2017-10-18 Svarsdatum: 2017-11-09 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2017/18:51 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 64 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sverigebilden

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Interpellation 2017/18:40 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2017/18:40 Anslutning till kommunalt vatten och avlopp av Lars Beckman (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Frågan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp (va) uppmärksammades i ett reportage av Kalla Fakta i TV4 den 16 oktober 2017. I reportaget beskrivs hur enskilda hushåll i

Inlämnad: 2017-10-18 Svarsdatum: 2017-11-09 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:40 av Lars Beckman (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Utvecklande av valfriheten och mångfalden i välfärden

Motion 2017/18:3451 av Fredrik Schulte m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3451 av Fredrik Schulte m.fl. (M) Utvecklande av valfriheten och mångfalden i välfärden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa nationella regler för vårdval och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: UbU 2017/18:FiU26 2017/18:SoU14 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:3451 av Fredrik Schulte m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3451 av Fredrik Schulte m.fl. (M) (pdf, 92 kB)

Svenskt Natomedlemskap

Motion 2017/18:3265 av Erik Bengtzboe och Carl-Oskar Bohlin (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3265 av Erik Bengtzboe och Carl-Oskar Bohlin (båda M) Svenskt Natomedlemskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fred och säkerhet


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:3265 av Erik Bengtzboe och Carl-Oskar Bohlin (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3265 av Erik Bengtzboe och Carl-Oskar Bohlin (båda M) (pdf, 65 kB)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2017/18:3862 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3862 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik


Utskottsberedning: 2017/18:CU1

Motion 2017/18:3862 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3862 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 93 kB)

Familjerätt och familjelagstiftning

Motion 2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) Familjerätt och familjelagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om regler gällande de barn som föds via surrogatarrangemang utomlands, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KrU 2017/18:CU8 2017/18:SoU13 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 121 kB)