Carina Ohlsson(SocDem)

Carina Ohlsson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County East, Bench 41
Title Adjunkt.
Born 1957
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864296
Email carina.ohlsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Member
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 1998-10-05 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Member 2007-09-18 – 2010-10-04
  • Chair 2007-03-22 – 2007-09-17
  • Member 2006-10-10 – 2007-03-21
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2011-04-26 – 2014-09-29
  • Chair 2011-03-03 – 2011-04-25
  • Member 2010-10-12 – 2011-03-02
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2010-10-19 – 2010-11-03
  • Joint Committee on Foreign Affairs, the Environment and Agriculture

  • Member 2003-02-18 – 2003-05-21
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2010-10-19 – 2013-05-22
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-12
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Member 2006-11-01 –
  • Chair 2005-01-24 – 2006-10-31
  • Member 2003-01-01 – 2005-01-24
  • Nominations Committee

  • Member 2002-09-30 –
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2002-10-15 – 2006-10-16
  • The Riksdag Appeals Board

  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-10-14

Said and done

Globalt kvinnoförtryck

Interpellation 2016/17:206 av Amineh Kakabaveh (V)

Interpellation 2016/17:206 Globalt kvinnoförtryck av Amineh Kakabaveh (V) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Efter andra världskrigets blodspillan, förbrytelser och enorma förluster av människoliv bildades Förenta nationerna. Erfarenheterna från krigets fasor resulterade i att den nybildade organisationen

Inlämnad: 2016-12-16 Svarsdatum: 2017-01-17 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:206 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 93 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Globalt kvinnoförtryck

Genuspedagoger i Sveriges kommuner

Motion 2016/17:2784 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2784 av Carina Ohlsson m.fl. (S) Genuspedagoger i Sveriges kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av att arbeta medvetet med att bryta traditionella könsmönster i förskolan som t.ex. gjordes i det tidigare arbetet


Utskottsberedning: 2016/17:UbU14

Motion 2016/17:2784 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2784 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Kinnekullebanan

Motion 2016/17:2794 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2794 av Carina Ohlsson m.fl. (S) Kinnekullebanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättrad standard på och elektrifiering av Kinnekullebanan och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2794 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2794 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Vänersjöfarten

Motion 2016/17:2780 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2780 av Carina Ohlsson m.fl. (S) Vänersjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en utveckling av Vänersjöfarten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjöfarten


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2780 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2780 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Cykelväg längs E20

Motion 2016/17:2702 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2702 av Monica Green m.fl. (S) Cykelväg längs E20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga cykelväg utmed E20 i samband med dess utbyggnad och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2702 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2702 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Gratis gynekologisk cellprovtagning

Motion 2016/17:2795 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2795 av Carina Ohlsson m.fl. (S) Gratis gynekologisk cellprovtagning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att gynekologisk cellprovtagning blir gratis och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10

Motion 2016/17:2795 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2795 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Mensskydd

Motion 2016/17:2762 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2762 av Monica Green m.fl. (S) Mensskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mensskydd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mens är något som hälften av alla människor har. Under sin livstid har en kvinna mens


Utskottsberedning: 2016/17:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2762 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2762 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Tillämpning av EU-program

Motion 2016/17:2699 av Erik Ezelius m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2699 av Erik Ezelius m.fl. (S) Tillämpning av EU-program Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av förändringar av tillämpningen av EU:s program i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering EU-finansierade


Utskottsberedning: 2016/17:NU16

Motion 2016/17:2699 av Erik Ezelius m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2016/17:2699 av Erik Ezelius m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Ungas möjlighet till självständig organisering

Motion 2016/17:2868 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2868 av Lawen Redar m.fl. (S) Ungas möjlighet till självständig organisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstärka ungas möjlighet till självständig organisering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ungas


Utskottsberedning: 2016/17:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2868 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2868 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Barns behov av närvarande poliser

Motion 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) Barns behov av närvarande poliser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att låta fler poliser finnas i bostadsområden i förebyggande arbete och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1

Motion 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (pdf, 65 kB)