Carina Ståhl Herrstedt(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 175
Title Personlig assistent.
Born 1971
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email carina.stahl[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Member
  • Council for Members' Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2013-02-21
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2015-04-24 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-14 – 2015-04-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2013-02-21
  • Committee on Education

  • Deputy member 2015-04-24 – 2016-10-28
  • Member 2014-10-07 – 2015-04-24
  • Member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-11-03 –
  • Nominations Committee

  • Member 2012-06-12 –
  • Council for Members' Affairs

  • Member 2012-06-14 –

Said and done

med anledning av regeringens proposition 2017/18:40 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården

Motion 2017/18:3942 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3942 av Per Ramhorn m.fl. (SD) med anledning av regeringens proposition 2017/18:40 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten att omfördela tillstånd bör finnas och

2017-12-07

Motion 2017/18:3942 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3942 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Åtgärdsprogram för kvinnor i vardagen

Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) Åtgärdsprogram för kvinnor i vardagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring i lagstiftningen med syftet att förenkla utfärdandet av kontaktförbud för utsatta kvinnor och tillkännager


Utskottsberedning: SfU TU 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:AU8 2017/18:CU15 2017/18:JuU1 2017/18:JuU14 2017/18:JuU15 2017/18:JuU17 2017/18:KrU3
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 2 avslag, 20 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) (docx, 79 kB) Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) (pdf, 144 kB)

Granskning av de konfessionella friskolorna

Motion 2017/18:2383 av Richard Jomshof och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2383 av Richard Jomshof och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD) Granskning av de konfessionella friskolorna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en hårdare granskning av de konfessionella friskolorna i enlighet med vad som framgår


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:2383 av Richard Jomshof och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2383 av Richard Jomshof och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD) (pdf, 73 kB)

Slöjförbud i den svenska skolan

Motion 2017/18:2353 av Richard Jomshof och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2353 av Richard Jomshof och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD) Slöjförbud i den svenska skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett förbud mot muslimsk slöja i den svenska grundskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:2353 av Richard Jomshof och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2353 av Richard Jomshof och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD) (pdf, 63 kB)

Ny Öresundsförbindelse

Motion 2017/18:2783 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2783 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) Ny Öresundsförbindelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den analys av HH-förbindelsen som nu ska göras även bör innefatta alternativet Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn och


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2783 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2783 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (pdf, 62 kB)

Obligatoriska läkarkontroller av körkortsinnehavare

Motion 2017/18:2781 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2781 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) Obligatoriska läkarkontroller av körkortsinnehavare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa obligatoriska läkarkontroller av körkortsinnehavare och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2781 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2781 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (pdf, 61 kB)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2017/18:2529 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2529 av Per Ramhorn m.fl. (SD) Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2017/18:SoU1

Motion 2017/18:2529 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2017/18:2529 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 114 kB)

Nationalsången

Motion 2017/18:2782 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2782 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) Nationalsången Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Du gamla, du fria officiell status som Sveriges nationalsång och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har idag


Utskottsberedning: 2017/18:KU28

Motion 2017/18:2782 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2782 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (pdf, 60 kB)

Förbud mot böneutrop

Motion 2017/18:2351 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2351 av Richard Jomshof m.fl. (SD) Förbud mot böneutrop Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda alla former av böneutrop från religiösa byggnader och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 26 april 2013


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:2351 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2351 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Registerkontroll vid arbete med barn

Motion 2017/18:2386 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2386 av Richard Jomshof m.fl. (SD) Registerkontroll vid arbete med barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla jobbsökande till samtliga yrken inom vilka man kontinuerligt arbetar med barn obligatoriskt ska registerkontrolleras


Utskottsberedning: 2017/18:JuU17

Motion 2017/18:2386 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2386 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 64 kB)