Carin Jämtin (SocDem)

Avgången riksdagsledamot

Party
Constituency City of Stockholm
Born 1964

Current assignments

 • No assignments since 2017-05-28

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2017-05-28
  • Ordinary member 2006-10-07 – 2006-12-21
  • Ledig 2006-10-02 – 2006-10-06
  • The Social Democratic Party

  • 2011-03-26 – 2016-08-27
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-11-05 – 2017-05-28
  • Member 2006-10-10 – 2006-12-21
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2015-05-05 – 2017-05-28
  • Minister 2002-09-30 – 2006-10-06

Said and done

Webb-TV

 
Frågestund 18 may 2006 Frågestund
Interpellationsdebatt 2005/06:312 av Fridolin, Gustav (mp) 4 april 2006 HBT-personer i Polen
Frågestund 23 february 2006 Frågestund

En jämlik skola för alla barn

Motion 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. S En jämlik skola för alla barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de satsningar som regeringen numera gör på läxhjälp bör fortsätta för att ge alla barn och unga jämlika förutsättningar, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:UbU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Ungdomars arbetsrättsliga medvetenhet

Motion 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S) Ungdomars arbetsrättsliga medvetenhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att lära ut fackliga rättigheter och regler om anställningsvillkor och anställningsskydd inom ramen för gymnasieskolans


Utskottsberedning: 2016/17:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Skolbibliotek

Motion 2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. (S) Skolbibliotek Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare insatser för att skolbiblioteken bättre ska leva upp till skollagen och bibliotekslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Friskolor och skolor

Motion 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. (S) Friskolor och skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla elever har rätt till en undervisning som är fri från religiös eller politisk påverkan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Friskolors


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Fortkörningsböter vid vägarbeten

Motion 2016/17:2788 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2788 av Börje Vestlund m.fl. (S) Fortkörningsböter vid vägarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att höja fortkörningsböterna vid vägarbeten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2016/17:TU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2788 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2788 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Skattereduktion för fackföreningsavgift

Motion 2016/17:2876 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2876 av Lawen Redar m.fl. (S) Skattereduktion för fackföreningsavgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skattereduktion för fackföreningsavgift och tillkännager detta för regeringen. Motivering Efter valet år 2006 slopade


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2876 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2876 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Krafttag mot sjuknärvaron

Motion 2016/17:2793 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2793 av Teres Lindberg m.fl. (S) Krafttag mot sjuknärvaron Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krafttag mot sjuknärvaron och tillkännager detta för regeringen. Motivering När frågan ”Händer det då och då att du går till jobbet


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2793 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2793 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Utfasning av petroleumbaserade produkter

Motion 2016/17:2826 av Carin Jämtin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2826 av Carin Jämtin m.fl. (S) Utfasning av petroleumbaserade produkter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utfasning av petroleumbaserade produkter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utfasningen av fossila


Utskottsberedning: 2016/17:MJU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2826 av Carin Jämtin m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2826 av Carin Jämtin m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Stödet till rasistiska och fascistiska organisationer

Motion 2016/17:2810 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2810 av Börje Vestlund m.fl. (S) Stödet till rasistiska och fascistiska organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rasistiska och fascistiska organisationer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Frihet,


Utskottsberedning: 2016/17:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2810 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:2810 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Ta bort benämningen nämndeman m.fl.

Motion 2016/17:2866 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2866 av Börje Vestlund m.fl. (S) Ta bort benämningen nämndeman m.fl. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ersätta begrepp som nämndeman, god man m.fl. med ett könsneutralt begrepp och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: 2016/17:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2866 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2866 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 64 kB)