Camilla Waltersson Grönvall (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County West, Bench 267
Title Lärare.
Born 1969
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866477
Email camilla.waltersson.gronvall[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Committee on Education

  • Member 2014-10-07 – 2017-10-13
  • Member 2012-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-10-18
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2017-10-13 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-12-18
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot utbildningsutskottet 12-. Suppleant utbildningsutskottet 10-12, justitieutskottet 10-14 och socialutskottet 14-15.
 • Föräldrar

  Elektrikern och egenföretagaren Rolf Waltersson och kontoristen och egenföretagaren Mona Waltersson, f. Haga.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, humanistisk linje, slutår 89. Grundskollärarutbildning, Karlstad och Göteborg 93-99.
 • Anställningar

  Trollhättans kommun 98-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ersättare, Polisstyrelsen, Västra Götaland 06-10.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Lilla Edets kommun 95-. Ledamot, kommunstyrelsen 98-10, ersättare 96-98. Ersättare och ledamot, socialnämnden 93-98. Ledamot utbildningsnämnden 97-98, vice ordförande 98-02, ordförande 02-10. Ledamot, Göteborgsregionens utbildningsgrupp 94-98 och 06-10. Ledamot, SKL:s utbildningsberedning 02-10.
 • Bostadsort

  Lilla Edet

Said and done

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2018/19:2910 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2910 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Sammanfattning  Moderaterna sätter patienten och patientsäkerheten allra främst. De fördubblade vårdköerna och tredubblade köerna till barn- och ungdomspsykiatrin måste skyndsamt kortas. I denna


Utskottsberedning: 2018/19:SoU1 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 1 avslag, 9 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2910 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:2910 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 117 kB)

Stärk vårdens medarbetare

Motion 2018/19:2882 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2882 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M Stärk vårdens medarbetare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa nationell samordning och strategier för långsiktig planering för att säkerställa kompetens- och personalförsörjningen inom


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2882 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 80 kB) Motion 2018/19:2882 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 123 kB)

En ny uppdaterad nationell cancerstrategi

Motion 2018/19:2881 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2881 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M En ny uppdaterad nationell cancerstrategi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en ny och uppdaterad nationell cancerstrategi och tillkännager detta för regeringen. Motivering Var tionde


Utskottsberedning: 2018/19:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:2881 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 89 kB) Motion 2018/19:2881 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 146 kB)

Stärk äldres livskvalitet - trygg äldreomsorg

Motion 2018/19:2794 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2794 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M Stärk äldres livskvalitet trygg äldreomsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa nationella kvalitetskrav och kvalitetskontrakt för äldreomsorgen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UbU 2018/19:SoU13

Motion 2018/19:2794 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2018/19:2794 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 114 kB)

Psykiatrin - en samlad strategi

Motion 2018/19:2793 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2793 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M Psykiatrin en samlad strategi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell strategi i syfte att stärka psykiatrin och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje enskild


Utskottsberedning: 2018/19:SoU15

Motion 2018/19:2793 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2793 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 111 kB)

Nationell handlingsplan för socialtjänsten

Motion 2018/19:2792 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2792 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M Nationell handlingsplan för socialtjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell handlingsplan i syfte att stärka socialtjänsten i dess helhet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:SoU9

Motion 2018/19:2792 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2792 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 115 kB)

En bättre start i livet - insatser för socialt utsatta barn

Motion 2018/19:2791 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2791 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M En bättre start i livet insatser för socialt utsatta barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att utöka rätten till förskola för barn vars föräldrar får försörjningsstöd


Utskottsberedning: UbU 2018/19:JuU15 2018/19:SoU1 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): , 2 bifall, 11 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2791 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:2791 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 137 kB)

En trygg diabetesvård

Motion 2018/19:2790 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2790 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M En trygg diabetesvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell handlingsplan för att stärka diabetesvården och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje enskild människa


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2790 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2790 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 100 kB)

Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade

Motion 2018/19:2789 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2789 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera tandvårdsstöden i syfte att se över att stödet når de grupper som har allra störst behov,


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2789 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 80 kB) Motion 2018/19:2789 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 117 kB)

Stärk hjärt-kärlsjukvården

Motion 2018/19:2788 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2788 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M Stärk hjärt-kärlsjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell handlingsplan för att stärka kvaliteten och minska skillnaderna i hjärt-kärlsjukvården och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2788 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2788 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 102 kB)