Börje Vestlund(SocDem)

Börje Vestlund (SocDem)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 280
Title Ombudsman.
Born 1960
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864784
Email borje.vestlund[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member for
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Member
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Ordinary member 2006-12-22 – 2014-09-29
  • Alternate member 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Ordinary member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2016-06-14 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2008-09-04 – 2010-10-04
  • Deputy member 2007-01-23 – 2008-09-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2004-04-02 – 2006-10-02
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2008-01-17 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2012-01-01 –
  • Deputy member 2009-01-14 – 2010-10-12
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-10
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute 2016-11-01 –
  • Personally appointed substitute 2004-11-01 – 2006-10-02
  • The Riksdag Appeals Board

  • Deputy member 2014-10-14 – 2015-01-13
  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29

Said and done

En jämlik skola för alla barn

Motion 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S) En jämlik skola för alla barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de satsningar som regeringen numera gör på läxhjälp bör fortsätta för att ge alla barn och unga jämlika förutsättningar och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:UbU19

Motion 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 89 kB) Motion 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Lex Sarah i skolan

Motion 2016/17:2800 av Anders Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2800 av Anders Österberg m.fl. (S) Lex Sarah i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en lex Sarah i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag finns Lex Sarah i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17

Motion 2016/17:2800 av Anders Österberg m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2800 av Anders Österberg m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Ungdomars arbetsrättsliga medvetenhet

Motion 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S) Ungdomars arbetsrättsliga medvetenhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att lära ut fackliga rättigheter och regler om anställningsvillkor och anställningsskydd inom ramen för gymnasieskolans


Utskottsberedning: 2016/17:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Skolbibliotek

Motion 2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. (S) Skolbibliotek Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare insatser för att skolbiblioteken bättre ska leva upp till skollagen och bibliotekslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17

Motion 2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Friskolor och skolor

Motion 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. (S) Friskolor och skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla elever har rätt till en undervisning som är fri från religiös eller politisk påverkan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Friskolors


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17

Motion 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Hbt i hela världen

Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) Hbt i hela världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nordiskt samarbete i hbt-frågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förändring


Utskottsberedning: KU 2016/17:AU14 2016/17:SfU15 2016/17:UU2 2016/17:UU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 92 kB)

En jämställd värld

Motion 2016/17:2349 av Börje Vestlund (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2349 av Börje Vestlund (S) En jämställd värld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en mer jämställd värld och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kvinnor världen över ska samarbeta för att nå ett jämlikt och jämställt


Utskottsberedning: 2016/17:UU15

Motion 2016/17:2349 av Börje Vestlund (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2349 av Börje Vestlund (S) (pdf, 71 kB)

Fortkörningsböter vid vägarbeten

Motion 2016/17:2788 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2788 av Börje Vestlund m.fl. (S) Fortkörningsböter vid vägarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att höja fortkörningsböterna vid vägarbeten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2016/17:TU11

Motion 2016/17:2788 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2788 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

En värdig ålderdom

Motion 2016/17:2822 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2822 av Börje Vestlund m.fl. (S) En värdig ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över situationen för äldre hbt-personer och tillkännager detta för regeringen. Motivering En demokrati ska grunda sig på mänskliga


Utskottsberedning: 2016/17:SoU9

Motion 2016/17:2822 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2822 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

FN-konvention om rättigheter för äldre

Motion 2016/17:2814 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2814 av Börje Vestlund m.fl. (S) FN-konvention om rättigheter för äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en FN-konvention om rättigheter för äldre och tillkännager detta för regeringen. Motivering FN:s konvention om


Utskottsberedning: 2016/17:SoU9

Motion 2016/17:2814 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2814 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 73 kB)