Börje Vestlund(SocDem)

Börje Vestlund (SocDem)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 280
Title Ombudsman.
Born 1960
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864784
Email borje.vestlund[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member for
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Member
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Ordinary member 2006-12-22 – 2014-09-29
  • Alternate member 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Ordinary member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2016-06-14 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2008-09-04 – 2010-10-04
  • Deputy member 2007-01-23 – 2008-09-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2004-04-02 – 2006-10-02
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2008-01-17 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2012-01-01 –
  • Deputy member 2009-01-14 – 2010-10-12
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-10
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute 2016-11-01 –
  • Personally appointed substitute 2004-11-01 – 2006-10-02
  • The Riksdag Appeals Board

  • Deputy member 2014-10-14 – 2015-01-13
  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29

Said and done

Kontanthantering på landsbygden

Interpellation 2016/17:245 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2016/17:245 Kontanthantering på landsbygden av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Per Bolund (MP) Jag har tidigare frågat statsrådet om han tänker vidta några åtgärder för att mildra effekterna för landsbygden när kontanthanteringen försvinner och om statsrådet planerar att förbättra kontantservicen

Inlämnad: 2017-01-24 Svarsdatum: 2017-03-28 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:245 av Sten Bergheden (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kontanthantering på landsbygden

En jämlik skola för alla barn

Motion 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S) En jämlik skola för alla barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de satsningar som regeringen numera gör på läxhjälp bör fortsätta för att ge alla barn och unga jämlika förutsättningar och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:UbU19

Motion 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 89 kB) Motion 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Lex Sarah i skolan

Motion 2016/17:2800 av Anders Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2800 av Anders Österberg m.fl. (S) Lex Sarah i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en lex Sarah i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag finns Lex Sarah i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17

Motion 2016/17:2800 av Anders Österberg m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2800 av Anders Österberg m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Ungdomars arbetsrättsliga medvetenhet

Motion 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S) Ungdomars arbetsrättsliga medvetenhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att lära ut fackliga rättigheter och regler om anställningsvillkor och anställningsskydd inom ramen för gymnasieskolans


Utskottsberedning: 2016/17:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Skolbibliotek

Motion 2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. (S) Skolbibliotek Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare insatser för att skolbiblioteken bättre ska leva upp till skollagen och bibliotekslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17

Motion 2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Friskolor och skolor

Motion 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. (S) Friskolor och skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla elever har rätt till en undervisning som är fri från religiös eller politisk påverkan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Friskolors


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17

Motion 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Hbt i hela världen

Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) Hbt i hela världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nordiskt samarbete i hbt-frågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förändring


Utskottsberedning: KU 2016/17:AU14 2016/17:SfU15 2016/17:UU2 2016/17:UU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 92 kB)

En jämställd värld

Motion 2016/17:2349 av Börje Vestlund (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2349 av Börje Vestlund (S) En jämställd värld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en mer jämställd värld och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kvinnor världen över ska samarbeta för att nå ett jämlikt och jämställt


Utskottsberedning: 2016/17:UU15

Motion 2016/17:2349 av Börje Vestlund (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2349 av Börje Vestlund (S) (pdf, 71 kB)

Fortkörningsböter vid vägarbeten

Motion 2016/17:2788 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2788 av Börje Vestlund m.fl. (S) Fortkörningsböter vid vägarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att höja fortkörningsböterna vid vägarbeten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2016/17:TU11

Motion 2016/17:2788 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2788 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

En värdig ålderdom

Motion 2016/17:2822 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2822 av Börje Vestlund m.fl. (S) En värdig ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över situationen för äldre hbt-personer och tillkännager detta för regeringen. Motivering En demokrati ska grunda sig på mänskliga


Utskottsberedning: 2016/17:SoU9

Motion 2016/17:2822 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2822 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 75 kB)