Boriana Åberg(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County South, Bench 155
Title Socionom.
Born 1968
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865944
Email boriana.aberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Alternate member 2009-03-02 – 2009-04-30
  • Alternate member 2008-01-07 – 2008-03-14
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2015-02-05 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-02-05
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2008-01-18 – 2008-03-14
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2009-03-13 – 2009-04-30
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Deputy member 2008-01-29 – 2008-03-14
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Member 2017-03-30 –
  • Deputy member 2014-11-01 – 2017-03-30

Said and done

Förstärkt trafikundervisning i grundskolan

Motion 2017/18:2926 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2926 av Boriana Åberg (M) Förstärkt trafikundervisning i grundskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstärka trafikundervisningen i grundskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns ett antal


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:2926 av Boriana Åberg (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2926 av Boriana Åberg (M) (pdf, 57 kB)

En nationell Öresundsagenda

Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) En nationell Öresundsagenda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om framtagandet av en nationell Öresundsagenda för att intensifiera arbetet med att skapa ökade förutsättningar för en fortsatt integration


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

Transporter för jobb och tillväxt

Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) Transporter för jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör analysera sitt arbetssätt i syfte att uppmuntra produktivitetshöjningar och innovation och tillkännager


Utskottsberedning: FöU JuU SkU TU 2017/18:FiU1 2017/18:FöU4 2017/18:JuU1 2017/18:TU1 2017/18:TU5

Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 136 kB)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2017/18:3832 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3832 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2017/18:TU1

Motion 2017/18:3832 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3832 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 107 kB)

Trafiklärarlegitimation

Motion 2017/18:3323 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3323 av Boriana Åberg (M) Trafiklärarlegitimation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa en trafiklärarlegitimation och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag ser vi ett växande problem med


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3323 av Boriana Åberg (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3323 av Boriana Åberg (M) (pdf, 57 kB)

Infrastruktur i Skåne

Motion 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M) Infrastruktur i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att prioritera infrastruktursatsningar i Skåne och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Försörjningsstöd till personer som uppehåller sig illegalt i landet

Motion 2017/18:3321 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3321 av Boriana Åberg (M) Försörjningsstöd till personer som uppehåller sig illegalt i landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förbjuda kommuner att ge ekonomiskt stöd till personer som befinner sig


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13

Motion 2017/18:3321 av Boriana Åberg (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3321 av Boriana Åberg (M) (pdf, 56 kB)

Förändring av den svenska alkoholpolitiken

Motion 2017/18:3092 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3092 av Boriana Åberg (M) Förändring av den svenska alkoholpolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa Systembolagets monopol och tillkännager detta för regeringen. Motivering Systembolaget grundades 1955 för


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:3092 av Boriana Åberg (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3092 av Boriana Åberg (M) (pdf, 62 kB)

Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker med Skåne som försöksregion

Motion 2017/18:3051 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3051 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker med Skåne som försöksregion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gårdsförsäljning av lokalproducerade produkter och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:3051 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3051 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 79 kB)

Reformera skattesystemet

Motion 2017/18:3324 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3324 av Boriana Åberg (M) Reformera skattesystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skattesystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under Alliansregeringens åtta år gick Sverige från att vara det land


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3324 av Boriana Åberg (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3324 av Boriana Åberg (M) (pdf, 63 kB)