Björn von Sydow (SocDem)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County
Title Docent.
Born 1945

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Ledig 1996-03-23 – 2006-10-02
  • Ordinary member 1995-10-10 – 1996-03-22
  • Member of Parliament

  • Alternate member 1994-10-08 – 1995-10-09
  • Committee on the Constitution

  • Deputy Chair 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2012-10-01 – 2014-09-29
  • Member 1994-10-11 – 1996-03-22
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-09-30
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Chair 2014-11-05 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-28 – 2014-11-05
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Member 2010-11-01 – 2010-11-01
  • Deputy Chair 2006-12-06 – 2014-11-01
  • Member 2006-11-01 – 2006-12-05
  • Election Review Board

  • Member 2010-04-23 – 2015-02-18
  • Member 1994-12-21 – 1996-04-14
  • Deputy member 1994-11-16 – 1994-12-20
  • The War Delegation

  • Member 2012-10-01 – 2018-09-24
  • Member 2002-10-24 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • The Riksdag Board

  • Member 2002-10-24 – 2006-10-02
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 1995-11-08 – 1996-07-09
  • 1997-02-01 – 2006-10-02
  • The Ministry of Industry, Employment and Communications

  • Minister 1996-03-22 – 1997-01-31

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94- (statsrådsersättare 941008-951009), talman 02-06. Ledamot konstitutionsutskottet 94-96 och 12-14 och vice ordförande 14-. Suppleant utbildningsutskottet 10-12. Ledamot Valprövningsnämnden 94-96 och 10-15, krigsdelegationen 98-06 och 12-, Utrikesnämnden 02-06, riksdagsstyrelsen 02-06, Europarådets svenska delegation 06-14, vice ordförande 06-14 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14 och ordförande 14-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 95-96 och Valprövningsnämnden 94. Ordförande, Riksdagens utrikespolitiska klubb 11-15. Styrelseledamot riksdagens baltiska nätverk 15-. Statsråd (handelsminister), Närings- och handelsdepartementet 960322-970131. Statsråd och chef (försvarsminister), Försvarsdepartementet 970201-020930.
 • Föräldrar

  Redaktören Bengt Sköldenberg och byrådirektören Tullia von Sydow.
 • Utbildning

  Fil.kand., Stockholms universitet 69. Fil.dr. och docent i statskunskap, Linköpings universitet 78.
 • Anställningar

  Vikarierande universitetslektor 69-71. Sekreterare till Tage Erlander 70-74. Universitetslektor, Stockholms universitet 78-88 och 92-07. Prefekt, Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan i Stockholm 82-88. Redaktör, tidskriften Tiden 83-89. Planeringschef, Statsrådsberedningen 88-91.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Verkställande ledamot, Forskningsberedningen 88-91. Ledamot, Industriella och tekniska rådet 88-91 och Fri- och rättighetskommittén 93-94. Styrelseledamot, Centralförbundet för socialt arbete, ordförande 87-94. Särskild utredare med uppdrag att utreda frågorna om direkta val av styrelser i allmänna pensionsfonder 84-86. Ordförande, Vetenskapsrådets styrelse 07-09. Ordförande, Miljövårdsberedningen 94-96, EU 96-kommittén 95-96 och Rikskommittén Sveriges Nationaldag 02-06. Chair Political Affairs Committee (Europarådets parlamentariska församling) 10-11 och 13. Ordförande, Swedish Secretariat for Environmental Earth System Sciencies 10-13. Ledamot, mediegrundlagskommittén 14-16. Särskild utredare, forskning och utveckling på försvarsområdet 15-16. Ledamot, Future Earth 16-. Ordförande, Försvarsberedningen 17-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Solna 79-96. Ledamot, kommunstyrelsen 83-94. Ledamot, sociala distriktsnämnden 77-82, vice ordförande 80-82. Ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden 83-91. 2:e vice ordförande, socialnämnden 92-94.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Solna arbetarekommun 83-00. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholms läns distrikt, ledamot verkställande utskottet 87-94. Ordförande, Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg 73-76. Ordförande, Sigtuna arbetarekommun 13-15. Ordförande, Letterstedska föreningen 13-.
 • Litteratur

  Socialismen inför verkligheten (76, efterskrift tillsammans med Tage Erlander), Kan vi lita på politikerna? - Offentlig och intern politik i socialdemokratins ledning 1955-1960 (78), Pedagogiska nämnden i svenskt statsliv (81), Vägen till enkammarriksdagen - Demokratisk författningspolitik i Sverige 1944-1968 (89), Parlamentarismens utveckling (90), Att vara med på riktigt - En politisk essä (93), Parlamentarismen i Sverige, utveckling och utformning till 1945 (97), Sverige och säkerheten inför 2000-talet (99), 1809 års författningsverk - Vad kan vi lära för framtiden? Maktbalans och kontrollmakt, 1809 års händelser, idéer och författningsverk i ett tvåhundraårigt perspektiv (09), För Sveriges säkerhet - Därför ska vi ha ett försvar, grundlagarna och försvaret (12), Fritt ord 250 år - Tryckfrihet och offentlighet i Sverige och Finland, ett levande arv från 1766 (16, tillsammans med andra) samt uppsatser om bl.a. forsknings-, författnings-, försvars- och säkerhetspolitik.
 • Bostadsort

  Sigtuna

Said and done

Bra vård vid endometrios

Motion 2017/18:3296 av Åsa Westlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:3296 av Åsa Westlund m.fl. S Bra vård vid endometrios Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om endometrios och drabbade kvinnors behov av rätt vård och tillkännager detta för regeringen. Motivering Endometrios är en kronisk, inflammatorisk sjukdom


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3296 av Åsa Westlund m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3296 av Åsa Westlund m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Södertörns högskola

Motion 2017/18:1912 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1912 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Södertörns högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Södertörns högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen beslutade 1995 att inrätta Södertörns högskola efter att utbyggnaden


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1912 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1912 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Framtidsreformer för Stockholmsregionen

Motion 2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2017/18:AU4 2017/18:CU16 2017/18:NU19 2017/18:SoU9 2017/18:UbU15 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 73 kB) Motion 2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 132 kB)

Planering för civilt försvar

Motion 2017/18:1409 av Åsa Westlund och Björn von Sydow (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1409 av Åsa Westlund och Björn von Sydow båda S Planering för civilt försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över arbetet med att öka allmänhetens kunskap om och kompetens i hur man agerar i samband med kriser och konflikter, och


Utskottsberedning: 2017/18:FöU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:1409 av Åsa Westlund och Björn von Sydow (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1409 av Åsa Westlund och Björn von Sydow (båda S) (pdf, 82 kB)

Kvinnor över 74 år bör ingå i det nationella screeningprogrammet för bröstcancer med mammografi

Motion 2017/18:866 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:866 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. S Kvinnor över 74 år bör ingå i det nationella screeningprogrammet för bröstcancer med mammografi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att Socialstyrelsen utreder på vilket sätt kvinnor över


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:866 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:866 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Planering för civilt försvar

Motion 2016/17:2775 av Björn von Sydow och Åsa Westlund (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2775 av Björn von Sydow och Åsa Westlund båda S Planering för civilt försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över arbetet med att öka allmänhetens kunskap om och kompetens i hur man agerar i samband med kriser och konflikter och


Utskottsberedning: 2016/17:FöU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2775 av Björn von Sydow och Åsa Westlund (båda S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2775 av Björn von Sydow och Åsa Westlund (båda S) (pdf, 74 kB)

Södertörns högskola

Motion 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Södertörns högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Södertörns högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen beslutade 1995 att inrätta Södertörns högskola efter att utbyggnaden


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Framtidsreformer för Stockholmsregionen

Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:AU6 2016/17:CU14 2016/17:NU16 2016/17:SoU10 2016/17:TU4 2016/17:UbU16
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) (pdf, 116 kB)

Barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg

Motion 2015/16:2151 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2151 av Hillevi Larsson m.fl. S Barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg och tillkännager detta för regeringen. Motivering När barnkonventionen


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2151 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2151 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Framtidsreformer för Stockholmsregionen

Motion 2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2015/16:AU6 2015/16:NU17 2015/16:SoU7 2015/16:UbU16 2016/17:CU14 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 64 kB) Motion 2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 129 kB)