Björn Söder (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 225
Title Civilingenjör.
Born 1976
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866392
Email bjorn.soder[på]riksdagen.se
Social media: Facebook

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member
  • Committee on Defence

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • The War Delegation

  • Member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Member
  • The Riksdag Board

  • Alternate member

  • Member of Parliament

  • Second Deputy Speaker 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • The Sweden Democrats

  • Group Leader 2010-10-04 – 2014-09-29
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-11-26 – 2014-09-29
  • Committee on Education

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Member 2012-11-28 – 2013-02-21
  • Deputy member 2012-04-13 – 2012-11-27
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-11-26 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2010-11-26 – 2014-09-29
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2011-11-18 – 2014-09-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2012-04-13 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2012-04-19 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-02-20 – 2014-09-29
  • Deputy member 2013-02-22 – 2013-03-19
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Member 2018-05-15 – 2018-06-14
  • Member 2017-11-14 – 2017-12-15
  • Member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Member 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • Deputy member 2013-04-23 – 2013-06-18
  • Deputy member 2013-02-21 – 2013-03-06
  • Deputy member 2011-09-20 – 2011-09-21
  • Deputy member 2011-06-16 – 2011-06-17
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-10-02 –
  • Deputy member 2012-04-13 – 2014-10-07
  • The War Delegation

  • Member 2010-10-19 –
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Member 2014-10-14 –
  • The Riksdag Board

  • Alternate member 2018-10-02 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-, 2:e vice talman 14-. Ledamot utbildningsutskottet 12-13, utrikesutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15 och 16. Suppleant socialutskottet 10-14, försvarsutskottet 10-, utrikesutskottet 10-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11-, konstitutionsutskottet 12-14, civilutskottet 12-14, EU-nämnden 12-14, utbildningsutskottet 12 och 13-14, finansutskottet 13-14, socialförsäkringsutskottet 13-14, kulturutskottet 13-14, trafikutskottet 13-14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13-14. Ledamot krigsdelegationen 10- och OSSE-delegationen 14-. Gruppledare Sverigedemokraterna 10-14.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, 3-årig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
 • Anställningar

  Technical management, Unilever AB 05-09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbdesigner, utvecklare, BMJ Aktiv HB 00-07.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Framtidskommittén 06-10.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Höör 98-02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06-10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14-. Ombud, SKL 07-. Regionfullmäktig, Region Skåne 06-14, gruppledare 06-10, regionstyrelsen 06-10, Klimatberedningen 07-09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06-10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97-98, suppleant 99, ledamot 00-02 och 05-11, distriktsordförande 02-05. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01-03 och 05-, suppleant 97-98. Förbundssekreterare, SDU 98-00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99-00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01-15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02-03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03-05. Partisekreterare 05-15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01-09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05-09, ersättare 01-05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07-09.

Said and done

med anledning av skr. 2017/18:290 Anskaffning av medelräckviddigt luftvärn

Motion 2018/19:59 av Roger Richtoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:59 av Roger Richtoff m.fl. SD med anledning av skr. 2017/18:290 Anskaffning av medelräckviddigt luftvärn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka de ekonomiska konsekvenserna av att säga upp avtalet om inköp av Patriotsystemet och


Utskottsberedning: FöU

Motion 2018/19:59 av Roger Richtoff m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:59 av Roger Richtoff m.fl. (SD) (pdf, 105 kB)

med anledning av skr. 2017/18:283 Riksrevisionens rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning - samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner

Motion 2018/19:58 av Roger Richtoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:58 av Roger Richtoff m.fl. SD med anledning av skr. 2017/18:283 Riksrevisionens rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram ett system


Utskottsberedning: 2018/19:FöU2

Motion 2018/19:58 av Roger Richtoff m.fl. (SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:58 av Roger Richtoff m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Återför ansvaret för att föreslå ny statsminister för riksdagen till statschefen

Motion 2018/19:51 av Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:51 av Björn Söder SD Återför ansvaret för att föreslå ny statsminister för riksdagen till statschefen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra regeringsformen så att statschefen åter får ansvaret att föreslå ny statsminister för riksdagen,

2018-10-10

Motion 2018/19:51 av Björn Söder (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:51 av Björn Söder (SD) (pdf, 70 kB)

Uppåkra Arkeologiska Center

Motion 2018/19:44 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:44 av Björn Söder m.fl. SD Uppåkra Arkeologiska Center Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör visa större intresse för Uppåkra Arkeologiska Center och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fornlämningen efter järnåldersstaden

2018-10-09

Motion 2018/19:44 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:44 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Upphörande av bistånd till den palestinska myndigheten

Motion 2018/19:16 av Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:16 av Björn Söder SD Upphörande av bistånd till den palestinska myndigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upphöra med allt bistånd till den palestinska myndigheten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige ger idag

2018-09-27

Motion 2018/19:16 av Björn Söder (SD) (docx, 2270 kB) Motion 2018/19:16 av Björn Söder (SD) (pdf, 2488 kB)

Erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad

Motion 2018/19:15 av Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:15 av Björn Söder SD Erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att formellt erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

2018-09-27

Motion 2018/19:15 av Björn Söder (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:15 av Björn Söder (SD) (pdf, 73 kB)

Ändring i grundlagen och avlägsnande av EU-symbol i riksdagens plenisal

Motion 2018/19:14 av Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:14 av Björn Söder SD Ändring i grundlagen och avlägsnande av EU-symbol i riksdagens plenisal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges EU-medlemskap inte ska stå inskrivet i grundlagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2018-09-27

Motion 2018/19:14 av Björn Söder (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:14 av Björn Söder (SD) (pdf, 70 kB)

Ändring i riksdagsordningen gällande sammansättningen av krigsdelegationens presidium

Motion 2018/19:13 av Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:13 av Björn Söder SD Ändring i riksdagsordningen gällande sammansättningen av krigsdelegationens presidium Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändring i riksdagsordningen gällande sammansättningen av krigsdelegationens presidium och tillkännager

2018-09-27

Motion 2018/19:13 av Björn Söder (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:13 av Björn Söder (SD) (pdf, 70 kB)

Låt Alma Johansson få en plats i de goda gärningarnas rum

Motion 2018/19:12 av Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:12 av Björn Söder SD Låt Alma Johansson få en plats i de goda gärningarnas rum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Alma Johansson en plats i de goda gärningarnas rum i riksdagen och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering

2018-09-27

Motion 2018/19:12 av Björn Söder (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:12 av Björn Söder (SD) (pdf, 88 kB)

Ändrad placering av ledamöter i plenisalen

Motion 2018/19:11 av Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:11 av Björn Söder SD Ändrad placering av ledamöter i plenisalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om placering i plenisalen och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering Enligt tilläggsbestämmelse 6.25.1 till riksdagsordningen

2018-09-27

Motion 2018/19:11 av Björn Söder (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:11 av Björn Söder (SD) (pdf, 69 kB)