Björn Söder (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 225
Title Civilingenjör.
Born 1976
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866392
Email bjorn.soder[på]riksdagen.se
Social media: Facebook

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member
  • Committee on Defence

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • The War Delegation

  • Member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Member
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Member
  • The Riksdag Board

  • Alternate member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Member of Parliament

  • Second Deputy Speaker 2014-09-29 – 2018-09-24
  • The Sweden Democrats

  • Group Leader 2010-10-04 – 2014-09-29
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-11-26 – 2014-09-29
  • Committee on Education

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Member 2012-11-28 – 2013-02-21
  • Deputy member 2012-04-13 – 2012-11-27
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-11-26 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2010-11-26 – 2014-09-29
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2011-11-18 – 2014-09-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2012-04-13 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2012-04-19 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-02-20 – 2014-09-29
  • Deputy member 2013-02-22 – 2013-03-19
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Member 2018-11-15 – 2018-12-05
  • Member 2018-05-15 – 2018-06-14
  • Member 2017-11-14 – 2017-12-15
  • Member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Member 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • Deputy member 2013-04-23 – 2013-06-18
  • Deputy member 2013-02-21 – 2013-03-06
  • Deputy member 2011-09-20 – 2011-09-21
  • Deputy member 2011-06-16 – 2011-06-17
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-10-02 –
  • Deputy member 2012-04-13 – 2014-10-07
  • The War Delegation

  • Member 2010-10-19 –
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Member 2014-10-14 –
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Member 2018-10-24 –
  • The Riksdag Board

  • Alternate member 2018-10-02 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-, 2:e vice talman 14-. Ledamot utbildningsutskottet 12-13, utrikesutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15 och 16. Suppleant socialutskottet 10-14, försvarsutskottet 10-, utrikesutskottet 10-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11-, konstitutionsutskottet 12-14, civilutskottet 12-14, EU-nämnden 12-14, utbildningsutskottet 12 och 13-14, finansutskottet 13-14, socialförsäkringsutskottet 13-14, kulturutskottet 13-14, trafikutskottet 13-14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13-14. Ledamot krigsdelegationen 10- och OSSE-delegationen 14-. Gruppledare Sverigedemokraterna 10-14.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, 3-årig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
 • Anställningar

  Technical management, Unilever AB 05-09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbdesigner, utvecklare, BMJ Aktiv HB 00-07.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Framtidskommittén 06-10.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Höör 98-02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06-10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14-. Ombud, SKL 07-. Regionfullmäktig, Region Skåne 06-14, gruppledare 06-10, regionstyrelsen 06-10, Klimatberedningen 07-09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06-10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97-98, suppleant 99, ledamot 00-02 och 05-11, distriktsordförande 02-05. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01-03 och 05-, suppleant 97-98. Förbundssekreterare, SDU 98-00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99-00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01-15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02-03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03-05. Partisekreterare 05-15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01-09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05-09, ersättare 01-05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07-09.

Said and done

Försäljning av statliga bolag och känslig teknik till främmande makt

Skriftlig fråga 2018/19:5 av Björn Söder (SD)

Fråga 2018/19:5 Försäljning av statliga bolag och känslig teknik till främmande makt av Björn Söder SD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i år diskuterades Kina och dess stormaktsambitioner. Det kan inte vara okänt för regeringen att Kina försöker tillskansa

Inlämnad: 2019-01-16 Svarsdatum: 2019-01-23 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2018/19:5 av Björn Söder (SD) (pdf, 91 kB)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2018/19:2362 av Ludvig Aspling m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2362 av Ludvig Aspling m.fl. SD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 1 Sammanfattning Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet


Utskottsberedning: 2018/19:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2362 av Ludvig Aspling m.fl. (SD) (docx, 356 kB) Motion 2018/19:2362 av Ludvig Aspling m.fl. (SD) (pdf, 360 kB)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2018/19:2360 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2360 av Björn Söder m.fl. SD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med


Utskottsberedning: 2018/19:UU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2360 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2360 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 94 kB)

Sydafrika

Motion 2018/19:2304 av Björn Söder och Roger Richtoff (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2304 av Björn Söder och Roger Richtoff båda SD Sydafrika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges regering i internationella och bilaterala sammanhang bör lyfta frågan om den sydafrikanska landreformen och påpeka att man ser med oro


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:2304 av Björn Söder och Roger Richtoff (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2304 av Björn Söder och Roger Richtoff (båda SD) (pdf, 84 kB)

Sverigedemokraternas biståndspolitik

Motion 2018/19:1956 av Ludvig Aspling m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1956 av Ludvig Aspling m.fl. SD Sverigedemokraternas biståndspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bistånd som gör nytta med de mest utsatta i fokus och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: UU 2018/19:UU2
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 10 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1956 av Ludvig Aspling m.fl. (SD) (docx, 364 kB) Motion 2018/19:1956 av Ludvig Aspling m.fl. (SD) (pdf, 404 kB)

Ryssland

Motion 2018/19:1385 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1385 av Markus Wiechel m.fl. SD Ryssland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att ytterligare skärpa EU:s sanktioner mot Ryssland om inte situationen för utsatta grupper förbättras avsevärt och tillkännager detta


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:1385 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:1385 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Seyfo - folkmordet 1915

Motion 2018/19:1384 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1384 av Markus Wiechel m.fl. SD Seyfo folkmordet 1915 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att formellt erkänna folkmordet på olika minoriteter i Osmanska riket och tillkännager detta för regeringen. Motivering Folkmordet på olika minoriteter


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:1384 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1384 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Somalia och Somaliland

Motion 2018/19:1383 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1383 av Markus Wiechel m.fl. SD Somalia och Somaliland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna Somaliland som självständig stat och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta


Utskottsberedning: KU NU UU

Motion 2018/19:1383 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:1383 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 106 kB)

Sveriges arbete i Europarådet

Motion 2018/19:1382 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1382 av Markus Wiechel m.fl. SD Sveriges arbete i Europarådet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om klagofristen vid domstolen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i Europarådet


Utskottsberedning: KU UU

Motion 2018/19:1382 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:1382 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 95 kB)

Kurdistan och Nineveslätten

Motion 2018/19:1380 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1380 av Markus Wiechel m.fl. SD Kurdistan och Nineveslätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna ett självständigt Kurdistan i norra Irak och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:1380 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:1380 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 97 kB)