Betty Malmberg(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Östergötland County, Bench 9
Title Agronom
Born 1958
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865525
Email betty.malmberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Education

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2013-09-18 – 2018-09-24
  • Alternate member 2010-10-04 – 2013-09-17
  • Ordinary member 2006-10-02 – 2010-10-04
  • Committee on Education

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2013-12-09 – 2014-09-29
  • Chair 2013-09-19 – 2013-12-08
  • Member 2010-10-12 – 2013-09-18
  • Member 2006-11-15 – 2010-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2006-10-10 – 2006-11-15
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 –
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2016-11-01 –
  • Personally appointed substitute 2013-10-04 – 2016-10-31
  • Personally appointed substitute 2012-11-01 – 2013-09-17

Said and done

Mål för forskning och utveckling

Skriftlig fråga 2017/18:469 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2017/18:469 Mål för forskning och utveckling av Betty Malmberg (M) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) I regeringens proposition Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft lyder ett av delmålen: Sverige ska vara ett internationellt attraktivt land för investeringar

Inlämnad: 2017-12-12 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:469 av Betty Malmberg (M) (pdf, 107 kB)

Effekten för ESS

Skriftlig fråga 2017/18:425 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2017/18:425 Effekten för ESS av Betty Malmberg (M) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Enligt uppgifter i medierna pågår nu en diskussion om huruvida effekten för neutronacceleratorn ESS ska sänkas. Detta är oroande ur flera perspektiv, inte minst med tanke på det stora ekonomiska åtagande som

Inlämnad: 2017-12-06 Svarsdatum: 2017-12-13 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:425 av Betty Malmberg (M) (pdf, 74 kB)

Strategi för ESS

Skriftlig fråga 2017/18:383 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2017/18:383 Strategi för ESS av Betty Malmberg (M) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) I juni 2014 fick Vetenskapsrådet i uppdrag att utarbeta en strategi för ”att stimulera svenskt deltagande, utnyttjande och kompetensförsörjning kring uppbyggnaden och driften av den europeiska spallationskällan

Inlämnad: 2017-12-01 Svarsdatum: 2017-12-13 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:383 av Betty Malmberg (M) (pdf, 75 kB)

Hållbar utveckling på högskolenivå

Skriftlig fråga 2017/18:359 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2017/18:359 Hållbar utveckling på högskolenivå av Betty Malmberg (M) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Nyligen presenterade Universitetskanslersämbetet en utvärdering av lärosätenas arbete med att främja hållbar utveckling. Rapporten visade på ett nedslående resultat där hela 75 procent av lärosätena

Inlämnad: 2017-11-29 Svarsdatum: 2017-12-13 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:359 av Betty Malmberg (M) (pdf, 80 kB)

Hela Sverige och exemplet länsväg 801

Skriftlig fråga 2017/18:339 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2017/18:339 Hela Sverige och exemplet länsväg 801 av Betty Malmberg (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Trafikverket har föreslagit att länsväg 801 i Söderköpings kommun ska föras över i enskild regi. Skälet som har angetts vid samrådsförfarande är att myndigheten måste spara pengar och att vägsträckan

Inlämnad: 2017-11-24 Svarsdatum: 2017-12-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:339 av Betty Malmberg (M) (pdf, 81 kB)

Överlåtelse av väghållaransvar

Skriftlig fråga 2017/18:334 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2017/18:334 Överlåtelse av väghållaransvar av Betty Malmberg (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) I Trafikverkets projektrapport Översyn väghållaransvar (2013:043) betonas att väghållaransvaret mellan stat, kommun och enskilda behöver förtydligas. Projektrapporten framhåller bland annat att följande

Inlämnad: 2017-11-24 Svarsdatum: 2017-12-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:334 av Betty Malmberg (M) (pdf, 89 kB)

Praktiknära forskning

Skriftlig fråga 2017/18:320 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2017/18:320 Praktiknära forskning av Betty Malmberg (M) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Skolforskningsinstitutets verksamhet startade år 2015 efter ett beslut av tidigare alliansregeringen, och nuvarande regeringspartier tillstyrkte beslutet. Nyligen har det blivit känt att Skolforskningsinstitutet

Inlämnad: 2017-11-22 Svarsdatum: 2017-12-01 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:320 av Betty Malmberg (M) (pdf, 75 kB)

Skolforskningsinstitutets verksamhet

Skriftlig fråga 2017/18:319 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2017/18:319 Skolforskningsinstitutets verksamhet av Betty Malmberg (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) I dagarna meddelade Skolforskningsinstitutets direktör att hon har begärt sitt entledigande. Verksamheten vid institutet startade år 2015 efter ett beslut av den tidigare alliansregeringen.

Inlämnad: 2017-11-22 Svarsdatum: 2017-12-01 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:319 av Betty Malmberg (M) (pdf, 69 kB)

Den nya läkarutbildningen

Skriftlig fråga 2017/18:318 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2017/18:318 Den nya läkarutbildningen av Betty Malmberg (M) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) I april 2015 skickade regeringen ut betänkandet För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) på remiss. Några månader efter remisstidens slut publicerade tidningen Dagens Medicin (25

Inlämnad: 2017-11-22 Svarsdatum: 2017-12-01 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:318 av Betty Malmberg (M) (pdf, 83 kB)

Rättvisare studeranderabatt

Skriftlig fråga 2017/18:161 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2017/18:161 Rättvisare studeranderabatt av Betty Malmberg (M) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Branschorganisationen för svensk kollektivtrafik har diskuterat frågan om hur hanteringen av studeranderabatter ska kunna förenklas och snabbas upp. I dag hämtas data om dem som har rätt till rabatt

Inlämnad: 2017-10-25 Svarsdatum: 2017-11-01 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:161 av Betty Malmberg (M) (pdf, 76 kB)