Berit Högman (SocDem)

Avgången riksdagsledamot

Party
Constituency Värmland County
Born 1958

Current assignments

 • No assignments since 2018-03-26

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2002-09-30 – 2018-03-26
  • The Social Democratic Party

  • Deputy Group Leader 2014-10-04 – 2018-03-26
  • Deputy Group Leader 2012-02-29 – 2014-09-29
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-02-28
  • Deputy member 2012-04-18 – 2014-09-29
  • Chair 2010-10-12 – 2012-02-23
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy Chair 2008-09-17 – 2010-10-04
  • Member 2008-06-12 – 2008-09-17
  • Member 2002-10-08 – 2004-06-18
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2013-10-04 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2008-06-12
  • Member 2004-06-19 – 2006-10-02
  • Committee on Education

  • Deputy member 2006-10-10 – 2008-06-12
  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-02
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2012-03-23 – 2012-09-30
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-06-16
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-03-26
  • The Riksdag Delegation to the Inter-Parliamentary Union

  • Member 2008-03-26 – 2008-10-22
  • The War Delegation

  • Member 2009-04-02 – 2012-02-23
  • The Riksdag Board

  • Member 2012-10-01 – 2018-03-26
  • Alternate member 2012-03-23 – 2012-09-30
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Deputy member 2012-03-23 – 2014-10-07

Said and done

Effektiv och patientnära vård

Motion 2017/18:2147 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2147 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Effektiv och patientnära vård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av nya styrande principer för hälso- och sjukvården och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:SoU22

Motion 2017/18:2147 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2147 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Grundfinansiering för samordning av socialt inriktade ideella organisationer

Motion 2017/18:2140 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2140 av Carina Ohlsson m.fl. S Grundfinansiering för samordning av socialt inriktade ideella organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att se över möjligheten till en grundfinansiering för samordning av socialt inriktade


Utskottsberedning: 2017/18:KrU3

Motion 2017/18:2140 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2140 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Hela landet ska leva

Motion 2017/18:1794 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1794 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Hela landet ska leva Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av näringslivsutveckling och utbildning för att lösa matchningsproblematiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:KrU3 2017/18:NU12 2017/18:NU19 2017/18:TU18
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1794 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:1794 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 89 kB)

Effektivare rättsprocess

Motion 2017/18:831 av Berit Högman och Eva-Lena Gustavsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:831 av Berit Högman och Eva-Lena Gustavsson båda S Effektivare rättsprocess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av lagstiftningen inom rättsväsendet och tillkännager detta för regeringen. Motivering För vissa brott gäller att om


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:831 av Berit Högman och Eva-Lena Gustavsson (båda S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:831 av Berit Högman och Eva-Lena Gustavsson (båda S) (pdf, 63 kB)

Åtgärder för att stävja bostadsbristen i Västsverige

Motion 2017/18:749 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:749 av Monica Green m.fl. S Åtgärder för att stävja bostadsbristen i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bostadsbristen i Västsverige måste stävjas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Efter att bostadsbyggandet


Utskottsberedning: 2017/18:CU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:749 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:749 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Villkoren för borgerliga vigselförrättare

Motion 2017/18:677 av Berit Högman (S)

Motion till riksdagen 2017/18:677 av Berit Högman S Villkoren för borgerliga vigselförrättare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över förutsättningarna för vigselförrättare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att få gifta sig måste


Utskottsberedning: 2017/18:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:677 av Berit Högman (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:677 av Berit Högman (S) (pdf, 57 kB)

Näringspolitik för fler jobb i Västsverige

Motion 2016/17:2763 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2763 av Kenneth G Forslund m.fl. S Näringspolitik för fler jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik i Västsverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västsverige Hallands, Västra Götalands och Värmlands


Utskottsberedning: 2016/17:NU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2763 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2763 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Stad och land

Motion 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. S Stad och land Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en stadland-integreringsstrategi för tillväxt i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2016/17:NU16 2017/18:KU37
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Skogen, jorden, vattnet och förutsättningarna för att kunna leva och arbeta i Värmland

Motion 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) Skogen, jorden, vattnet och förutsättningarna för att kunna leva och arbeta i Värmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skogens betydelse för klimatutmaningen och framtidens jobb och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:MJU10 2016/17:MJU13 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Kultur och demokrati

Motion 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) Kultur och demokrati Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kultur som demokratibärare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om verktyg för


Utskottsberedning: 2016/17:KrU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) (pdf, 72 kB)