Berit Högman(SocDem)

Berit Högman (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Värmland County, Bench 19
Born 1958
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865216
Email berit.hogman[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Social Democratic Party

  • Deputy Group Leader
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • The Riksdag Board

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2002-09-30 – 2018-09-24
  • The Social Democratic Party

  • Deputy Group Leader 2014-10-04 –
  • Deputy Group Leader 2012-02-29 – 2014-09-29
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-04-18 – 2014-09-29
  • Chair 2010-10-12 – 2012-02-23
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy Chair 2008-09-17 – 2010-10-04
  • Member 2008-06-12 – 2008-09-17
  • Member 2002-10-08 – 2004-06-18
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2013-10-04 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2008-06-12
  • Member 2004-06-19 – 2006-10-02
  • Committee on Education

  • Deputy member 2006-10-10 – 2008-06-12
  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-02
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2012-03-23 – 2012-09-30
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-06-16
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • The Riksdag Delegation to the Inter-Parliamentary Union

  • Member 2008-03-26 – 2008-10-22
  • The War Delegation

  • Member 2009-04-02 – 2012-02-23
  • The Riksdag Board

  • Member 2012-10-01 –
  • Alternate member 2012-03-23 – 2012-09-30
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Deputy member 2012-03-23 – 2014-10-07

Said and done

Näringspolitik för fler jobb i Västsverige

Motion 2016/17:2763 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2763 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) Näringspolitik för fler jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik i Västsverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västsverige (Hallands, Västra


Utskottsberedning: 2016/17:NU16

Motion 2016/17:2763 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2763 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Stad och land

Motion 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) Stad och land Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en stad–land-integreringsstrategi för tillväxt i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: KU 2016/17:NU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Skogen, jorden, vattnet och förutsättningarna för att kunna leva och arbeta i Värmland

Motion 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) Skogen, jorden, vattnet och förutsättningarna för att kunna leva och arbeta i Värmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skogens betydelse för klimatutmaningen och framtidens jobb och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:MJU10 2016/17:MJU13 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Kultur och demokrati

Motion 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) Kultur och demokrati Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kultur som demokratibärare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om verktyg för


Utskottsberedning: 2016/17:KrU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsintegrerande sociala företag är en väg till egenförsörjning och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:FiU7 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Forskning för framtiden

Motion 2016/17:930 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:930 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Forskning för framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av samverkan och innovationer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:930 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:930 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Infrastruktur

Motion 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för kraftfulla investeringar i väg och järnväg och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:SkU24 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Myggbekämpning

Motion 2016/17:873 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:873 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) Myggbekämpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att få en långsiktig strategi på plats som löser problemen med översvämningsmygg, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Översvämningsmyggor


Utskottsberedning: 2016/17:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:873 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:873 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Fördelningspolitik

Motion 2016/17:631 av Berit Högman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:631 av Berit Högman m.fl. (S) Fördelningspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att stärka trygghetssystemen inom arbetslivet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:AU5 2016/17:SfU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:631 av Berit Högman m.fl. (S) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:631 av Berit Högman m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Näringspolitiken i Västsverige

Motion 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik i Västsverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västsverige (Hallands, Västra Götalands


Utskottsberedning: 2015/16:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) (pdf, 92 kB)