Beatrice Ask(Mod)

Beatrice Ask (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 24
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865577
Email beatrice.ask[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Chair
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-10-04 – 2018-09-24
  • Ledig 2006-10-06 – 2014-10-03
  • Ordinary member 1994-10-08 – 2006-10-05
  • Ledig 1994-10-03 – 1994-10-07
  • Ordinary member 1988-10-04 – 1988-10-28
  • Committee on Justice

  • Chair 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Education

  • Second Deputy Chair 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy Chair 1998-10-13 – 2002-09-29
  • Deputy Chair 1994-10-12 – 1998-10-04
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Deputy member 1988-10-11 – 1988-10-27
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2003-10-03 – 2003-11-24
  • Deputy member 1988-10-11 – 1988-10-27
  • Joint Committee on the Constitution and Foreign Affairs

  • Deputy member 2003-10-07 – 2003-11-20
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2004-09-23 – 2006-10-10
  • Deputy member 2002-10-08 – 2004-09-23
  • Nominations Committee

  • Member 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Deputy Chair 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Member 1999-11-23 – 2002-09-30
  • Deputy member 1998-10-05 – 1999-11-23
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –
  • Member 1999-10-20 – 2010-10-19
  • The Riksdag Board

  • Deputy member 2000-07-01 – 2006-10-10
  • 2006-10-06 – 2014-10-03

Said and done

med anledning av skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program

Motion 2016/17:3699 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3699 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa en lagstiftning om zonförbud


Utskottsberedning: JuU

Motion 2016/17:3699 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3699 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

med anledning av prop. 2016/17:131 Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott

Motion 2016/17:3697 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3697 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av prop. 2016/17:131 Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen före den 1 april 2018 ska återkomma till riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:JuU13

Motion 2016/17:3697 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3697 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 68 kB)

Situationen på Nationellt forensiskt centrum

Skriftlig fråga 2016/17:1018 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:1018 Situationen på Nationellt forensiskt centrum av Beatrice Ask (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Nationellt forensiskt centrum, NFC, är polisens nationella laboratorium. Det är till huvudkontoret i Linköping som bland annat vapen och kulor från grova brott kommer för analys. Hit skickas också

Inlämnad: 2017-03-07 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1018 av Beatrice Ask (M) (pdf, 91 kB)

Det nya polishuset i Rinkeby

Skriftlig fråga 2016/17:898 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:898 Det nya polishuset i Rinkeby av Beatrice Ask (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Södra Järva har varit utan polishus sedan det gamla evakuerades under 2014. Tanken var att det nya polishuset skulle stå klart 2017 och då inrymma ett större antal poliser än tidigare – uppemot 240 anställda har

Inlämnad: 2017-02-20 Svarsdatum: 2017-03-06 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:898 av Beatrice Ask (M) (pdf, 78 kB)

Otryggheten i Stockholms tunnelbana

Skriftlig fråga 2016/17:766 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:766 Otryggheten i Stockholms tunnelbana av Beatrice Ask (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Nya siffror från SL:s trygghetscentral visar att anmälningarna avseende narkotikarelaterade händelser under år 2016 ökade med närmare 150 procent jämfört med år 2015. Detta är en oroväckande utveckling,

Inlämnad: 2017-01-31 Svarsdatum: 2017-02-08 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:766 av Beatrice Ask (M) (pdf, 77 kB)

Samordnare mot segregation och våld i Järvaområdet

Skriftlig fråga 2016/17:542 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:542 Samordnare mot segregation och våld i Järvaområdet av Beatrice Ask (M) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) Järva är ett av landets mest brottsutsatta områden. Området, som består av stadsdelarna Hjulsta, Tensta, Rinkeby, Kista och Husby, är även ett av de områden i landet som drabbats hårdast av

Inlämnad: 2016-12-16 Svarsdatum: 2017-01-02 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2016/17:542 av Beatrice Ask (M) (pdf, 80 kB)

med anledning av prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Motion 2016/17:3547 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3547 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget i den del som avser undantag mot maskeringsförbudet med hänsyn till väderförhållanden. Riksdagen avslår förslaget


Utskottsberedning: 2016/17:JuU8

Motion 2016/17:3547 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3547 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 72 kB)

Snabbare lagföring

Skriftlig fråga 2016/17:395 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:395 Snabbare lagföring av Beatrice Ask (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) I augusti 2016 aviserade regeringen en rad åtgärder mot bilbränder och kriminalitet i utsatta områden. Bland annat sas att regeringen vill genomföra en bred översyn för att analysera möjligheten att åstadkomma en snabbare

Inlämnad: 2016-11-29 Svarsdatum: 2016-12-07 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:395 av Beatrice Ask (M) (pdf, 89 kB)

Inbrottsstöld

Skriftlig fråga 2016/17:394 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:394 Inbrottsstöld av Beatrice Ask (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Antalet anmälda bostadsinbrott har sedan år 2012 successivt ökat och uppgick förra året till 22 800 stycken. Samtidigt har antalet uppklarade brott enligt Brå minskat och endast 4 procent av alla anmälda bostadsinbrott klaras

Inlämnad: 2016-11-29 Svarsdatum: 2016-12-07 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:394 av Beatrice Ask (M) (pdf, 76 kB)

Skärpta straff för allvarliga våldsbrott

Skriftlig fråga 2016/17:300 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:300 Skärpta straff för allvarliga våldsbrott av Beatrice Ask (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Straffen ska avspegla hur allvarligt samhället ser på ett brott. Under senare år har flera initiativ tagits för att tydliggöra våldsbrottens allvar. På uppdrag av alliansregeringen

Inlämnad: 2016-11-09 Svarsdatum: 2016-11-16 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:300 av Beatrice Ask (M) (pdf, 77 kB)