Åsa Romson (Grn)

Avgången riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency City of Stockholm
Title Jur.dr
Born 1972

Current assignments

 • No assignments since 2017-07-14

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-06-07 – 2017-07-14
  • Ordinary member 2016-06-07 – 2017-07-14
  • Ledig 2014-10-03 – 2016-06-06
  • Ordinary member 2013-05-18 – 2014-10-02
  • Ledig 2012-11-23 – 2013-05-17
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2012-11-22
  • Ordinary member 2006-10-02 – 2006-10-03
  • The Green Party

  • Spokesperson 2011-05-21 – 2016-05-13
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2011-09-27 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2011-09-19
  • Committee on European Union Affairs

  • Chair 2016-06-17 – 2017-07-14
  • Member 2016-06-17 – 2016-06-17
  • Deputy member 2010-10-12 – 2011-09-19
  • Nominations Committee

  • Member 2010-10-04 – 2011-09-26
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Deputy member 2011-09-30 – 2014-10-03
  • 2014-10-03 – 2016-05-25

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06 och 10-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10-11 och ordförande EU-nämnden 16-. Suppleant EU-nämnden 10-11 och miljö- och jordbruksutskottet 11-14. Ledamot valberedningen 10-11. Statsråd (klimat- och miljöminister), Miljö- och energidepartementet och vice statsminister 141003-160525.
 • Föräldrar

  Byggnadsingenjören Bo Romson och matematikläraren Harriet Bagge.
 • Utbildning

  Estetisk praktisk linje, gren teater, Södra Latin, 90. Fil.kand. 01. Jur.kand. 01, Stockholms universitet. Jur. dr, Stockholms universitet 12.
 • Anställningar

  Policyhandläggare, Forum Syd 01-05. Doktorand, Stockholms universitet 06-10.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Stockholms stad 02-10. Gruppledare, Miljöpartiet, Stockholms stad, 05-06. Vice ordförande, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholms stad 06-10.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Språkrör, Miljöpartiet 11-16.

Said and done

Nationalpark i Nämdöskärgården

Motion 2016/17:3312 av Åsa Romson och Kerstin Lundgren (MP, C)

Motion till riksdagen 2016/17:3312 av Åsa Romson och Kerstin Lundgren MP, C Nationalpark i Nämdöskärgården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Nämdöskärgården som ny nationalpark och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nämdöskärgården ligger med sina 1 400


Utskottsberedning: 2016/17:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3312 av Åsa Romson och Kerstin Lundgren (MP, C) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:3312 av Åsa Romson och Kerstin Lundgren (MP, C) (pdf, 72 kB)

Inför lag mot sexistisk reklam

Motion 2016/17:2538 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2538 av Annika Hirvonen Falk m.fl. MP Inför lag mot sexistisk reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en lag mot könsdiskriminerande reklam och tillkännager detta för regeringen. Motivering När skåpbilar, tapetserade med bilder


Utskottsberedning: 2016/17:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2538 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2538 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (pdf, 73 kB)

Uppföljning av Kemikalieinspektionens instruktion

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1166 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2016/01205/Ke Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1166 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Uppföljning av Kemikalieinspektionens instruktion Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig på vilket sätt regeringen och jag följer

Svarsdatum: 2016-05-11 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1166 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) (docx, 43 kB)

Moratorium för tillståndsärenden för småskaliga vattenverksamheter

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1127 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2016/01089/Nm Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1127 av Kristina Yngwe (C) Moratorium för tillståndsärenden för småskaliga vattenverksamheter Kristina Yngwe har frågat mig hur jag ser på möjligheten att införa ett tillfälligt

Svarsdatum: 2016-04-27 Frågeställare: Kristina Yngwe (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1127 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) (docx, 40 kB)

Vattenförsörjningen på Öland

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1100 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2016/01054/Nm Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1100 av Jan R Andersson (M) Vattenförsörjningen på Öland Jan R Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att bidra till att säkra vattenförsörjningen

Svarsdatum: 2016-04-20 Frågeställare: Jan R Andersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1100 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) (docx, 41 kB)

Kostsamma vattenanslutningar

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1090 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2016/01050/Nm Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1090 av Caroline Szyber (KD) Kostsamma vattenanslutningar Caroline Szyber har frågat mig om jag avser att ta några initiativ till att förändra lagstiftningen avseende

Svarsdatum: 2016-04-20 Frågeställare: Caroline Szyber (KD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1090 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) (docx, 41 kB)

Översyn av strandskyddet

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1050 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2016/00937/Nm Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1050 av Ewa Thalén Finné (M) Översyn av strandskyddet Ewa Thalén Finné har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av riksdagens tillkännagivande

Svarsdatum: 2016-04-13 Frågeställare: Ewa Thalén Finné (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1050 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) (docx, 41 kB)

Kostnaden för investeringar i nya vatten- och avloppssystem

Svar på skriftlig fråga 2015/16:995 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2016/00799/Nm Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:995 av Larry Söder (KD) Kostnaden för investeringar i nya vatten- och avloppssystem Larry Söder har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för fastighetsägare

Svarsdatum: 2016-03-29 Frågeställare: Larry Söder (KD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:995 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) (docx, 40 kB)

Ändrat insamlingsansvar för förpackningsavfall och returpapper från hushållen

Svar på skriftlig fråga 2015/16:968 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2016/00722/Ke Dnr M2016/00730/Ke Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:955 av Kristina Yngve (C) Kontrollstation för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar och fråga 2015/16:968 av Gunilla Nordgren (M)

Svarsdatum: 2016-03-29 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:968 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) (docx, 40 kB)

Kontrollstation för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar

Svar på skriftlig fråga 2015/16:955 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2016/00722/Ke Dnr M2016/00730/Ke Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:955 av Kristina Yngve (C) Kontrollstation för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar och fråga 2015/16:968 av Gunilla Nordgren (M)

Svarsdatum: 2016-03-29 Frågeställare: Kristina Yngwe (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:955 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) (docx, 40 kB)