Åsa Lindestam(SocDem)

Åsa Lindestam (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Gävleborg County, Bench 23
Title Rektor
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865187
Email asa.lindestam[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Defence

  • Deputy Chair
  • The War Delegation

  • Member
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Member
  • Nominations Committee

  • Deputy member
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2002-09-30 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Deputy Chair 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Education

  • Deputy member 2012-03-23 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy Chair 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Chair 2016-04-28 – 2016-05-25
  • Deputy Chair 2016-04-12 – 2016-04-28
  • Member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Member 2015-05-19 – 2015-06-16
  • Deputy Chair 2015-04-14 – 2015-05-19
  • Member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • Member 2014-04-15 – 2014-06-12
  • Member 2013-11-26 – 2013-12-17
  • Member 2013-04-23 – 2013-06-18
  • Member 2013-02-21 – 2013-03-06
  • Member 2012-11-27 – 2012-12-19
  • Member 2011-11-24 – 2011-12-14
  • Member 2011-09-20 – 2011-09-21
  • Member 2011-06-16 – 2011-06-17
  • Member 2011-03-31 – 2011-04-01
  • Member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • Member 2010-02-04 – 2010-03-03
  • Member 2009-11-12 – 2009-12-09
  • Member 2009-02-12 – 2009-03-12
  • Member 2008-11-20 – 2008-12-19
  • Member 2007-10-18 – 2008-06-18
  • Member 2007-03-22 – 2007-06-01
  • Member 2006-10-10 – 2006-10-13
  • Member 2006-05-18 – 2006-06-14
  • Member 2005-11-22 – 2005-12-07
  • Deputy member 2004-10-19 – 2004-12-15
  • Deputy member 2004-05-11 – 2004-05-26
  • Deputy member 2004-02-05 – 2004-02-18
  • Deputy member 2003-06-11 – 2003-06-12
  • Deputy member 2002-12-03 – 2002-12-18
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2010-10-19 – 2011-05-19
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-18
  • Deputy member 2008-04-01 – 2010-10-12
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Member 2007-10-04 – 2014-10-14
  • Deputy member 2004-04-01 – 2007-10-03
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Member 2014-10-28 –
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2006-10-02 –
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 –

Said and done

Nollvision för trafiken

Motion 2016/17:2708 av Åsa Lindestam och Eva Sonidsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2708 av Åsa Lindestam och Eva Sonidsson (båda S) Nollvision för trafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till att låta Bilprovningen eller någon annan göra en kontroll av synen så att alla bilister


Utskottsberedning: 2016/17:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2708 av Åsa Lindestam och Eva Sonidsson (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2708 av Åsa Lindestam och Eva Sonidsson (båda S) (pdf, 60 kB)

Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en långsiktig strategi för myggbekämpning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nedre


Utskottsberedning: 2016/17:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Lokalisering av statliga myndigheter och verk

Motion 2016/17:1710 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1710 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) Lokalisering av statliga myndigheter och verk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till bättre lokalisering av statliga verk och myndigheter i olika delar av landet


Utskottsberedning: 2016/17:NU16

Motion 2016/17:1710 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2016/17:1710 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Skarv

Motion 2016/17:1143 av Åsa Lindestam och Peter Jeppsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1143 av Åsa Lindestam och Peter Jeppsson (båda S) Skarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kunskapsläget om skarvens beteende nära bebyggelse i syfte att de inte ska ta över hela vår skärgård, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1143 av Åsa Lindestam och Peter Jeppsson (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1143 av Åsa Lindestam och Peter Jeppsson (båda S) (pdf, 60 kB)

Barns rätt till kunskap om sina rättigheter

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) Barns rätt till kunskap om sina rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka alla barns rätt till kunskap om FN:s barnkonvention och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:KrU8 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Livsmedelsförsörjning i Sverige

Motion 2016/17:634 av Kristina Nilsson och Åsa Lindestam (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:634 av Kristina Nilsson och Åsa Lindestam (båda S) Livsmedelsförsörjning i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra hur Sveriges självförsörjningsgrad ska kunna öka och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag


Utskottsberedning: 2016/17:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:634 av Kristina Nilsson och Åsa Lindestam (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:634 av Kristina Nilsson och Åsa Lindestam (båda S) (pdf, 65 kB)

Transportstyrelsens förslag om besiktningskontroller

Skriftlig fråga 2015/16:1330 av Åsa Lindestam (S)

Fråga 2015/16:1330 Transportstyrelsens förslag om besiktningskontroller av Åsa Lindestam (S) till Statsrådet Anna Johansson (S) I höstas överlämnade Transportstyrelsen ett förslag till infrastrukturministern som svar på frågan om hur Sverige kan införliva ett EU-direktiv om besiktningkontroller i svensk lagstiftning. Ända

Inlämnad: 2016-06-08 Svarsdatum: 2016-06-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1330 av Åsa Lindestam (S) (pdf, 78 kB)

Barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg

Motion 2015/16:2151 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2151 av Hillevi Larsson m.fl. (S) Barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg och tillkännager detta för regeringen. Motivering När


Utskottsberedning: SoU

Motion 2015/16:2151 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2151 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Lekterapi

Motion 2015/16:2150 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2150 av Åsa Lindestam m.fl. (S) Lekterapi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillgängliggöra kunskapen om lekterapi till berörda yrkeskategorier och tillkännager detta för regeringen. Motivering Små barn har inget språk.


Utskottsberedning: 2015/16:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2150 av Åsa Lindestam m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2150 av Åsa Lindestam m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Ökad grundbemanning inom äldreomsorgen

Motion 2015/16:2149 av Veronica Lindholm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2149 av Veronica Lindholm m.fl. (S) Ökad grundbemanning inom äldreomsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för att höja grundbemanningen inom äldreomsorgen, och inte bara bemanningen generellt,


Utskottsberedning: SoU

Motion 2015/16:2149 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2149 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (pdf, 74 kB)