Åsa Eriksson(SocDem)

Åsa Eriksson (SocDem)

Tillgänglig ersättare

Party
Constituency Västmanland County
Born 1972

Current assignments

 • No assignments since 2017-04-01

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2016-08-15 – 2017-04-01
  • Committee on Foreign Affairs

  • Extra deputy member 2016-08-15 – 2017-04-01
  • Committee on Education

  • Extra deputy member 2016-09-27 – 2017-04-01

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:320 av Mikael Oscarsson (KD) 28 february 2017 Nord Stream 2
Utrikespolitisk debatt 15 february 2017 Utrikespolitisk debatt
Interpellationsdebatt 2016/17:248 av Allan Widman (L) 2 february 2017 Materiel- och förnödenhetsförsörjning
Frågestund 26 january 2017 Frågestund

Nord Stream 2

Interpellation 2016/17:320 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2016/17:320 Nord Stream 2 av Mikael Oscarsson (KD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Den 31 januari tog Karlshamns kommunpolitiker ett beslut som gäller rikets säkerhet. Trots stark avrådan från regeringen, expertmyndigheterna MUST, SÄPO, FRA och Försvarsmakten, beslutade kommunen att Nord

Inlämnad: 2017-02-08 Svarsdatum: 2017-02-28 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:320 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 138 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nord Stream 2

Materiel- och förnödenhetsförsörjning

Interpellation 2016/17:248 av Allan Widman (L)

Interpellation 2016/17:248 Materiel- och förnödenhetsförsörjning av Allan Widman (L) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Den 1 juli 2009 togs Försvarsmaktens Centrallager (FMCL) i bruk i Arboga. Den 45 000 kvadratmeter stora byggnaden är belägen ovan jord och inte fortifierad.  Huvuddelen av krigsförbandens

Inlämnad: 2017-01-24 Svarsdatum: 2017-02-02 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2016/17:248 av Allan Widman (L) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Materiel- och förnödenhetsförsörjning

Postnords prissättning av företagspaket

Skriftlig fråga 2016/17:296 av Åsa Eriksson (S)

Fråga 2016/17:296 Postnords prissättning av företagspaket av Åsa Eriksson (S) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Vid ett företagsbesök i Surahammar fick jag lära mig att Postnords avgifter för företagspaket är lägre om ett företag skickar fler än 100 paket åt gången. Postnords prissättning styrs av Post- och telestyrelsen

Inlämnad: 2016-11-08 Svarsdatum: 2016-11-16 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:296 av Åsa Eriksson (S) (pdf, 68 kB)

Förändringar i de kommunala utjämningssystemen

Skriftlig fråga 2016/17:280 av Åsa Eriksson (S)

Fråga 2016/17:280 Förändringar i de kommunala utjämningssystemen av Åsa Eriksson (S) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för beräkningarna i de kommunala utjämningssystemen. I början av oktober meddelade SCB att de från och med den 1 januari 2017 ändrar i beräkningsmodellen

Inlämnad: 2016-11-03 Svarsdatum: 2016-11-16 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:280 av Åsa Eriksson (S) (pdf, 80 kB)

Nedläggning av Nord Stream 2

Interpellation 2016/17:101 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2016/17:101 Nedläggning av Nord Stream 2 av Mikael Oscarsson (KD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) I anslutning till den interpellationsdebatt som undertecknad hade begärt den 8 september kom det fram att Sverige kan ”agera utifrån säkerhetspolitiska och miljöpolitiska intressen för att

Inlämnad: 2016-10-28 Svarsdatum: 2016-11-10 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:101 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 106 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nedläggning av Nord Stream 2

Regeringens agerande angående Nordstream 2

Interpellation 2016/17:42 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2016/17:42 Regeringens agerande angående Nordstream 2 av Hans Wallmark (M) till Statsminister Stefan Löfven (S) I samband med gemensam presskonferens tillsammans med USA:s vicepresident Joe Biden i Stockholm sa sig statsminister Stefan Löfven vara ”bekymrad” i fråga om en ansökan från Nordstreamkonsortiet

Inlämnad: 2016-10-10 Svarsdatum: 2016-11-10 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:42 av Hans Wallmark (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens agerande angående Nordstream 2

En nationell digital identifiering som följer eleven genom hela skolsystemet

Motion 2016/17:1897 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1897 av Åsa Eriksson m.fl. (S) En nationell digital identifiering som följer eleven genom hela skolsystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom ramen för it-strategin vidta åtgärder som möjliggör framtagande av en gemensam


Utskottsberedning: 2016/17:UbU19

Motion 2016/17:1897 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1897 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

En jämlik barndom

Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) En jämlik barndom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram en nationell handlingsplan för att alla barn ska få en jämlik barndom och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn


Utskottsberedning: 2016/17:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Skogens viktiga roll i en biobaserad ekonomi

Motion 2016/17:2798 av Anna Wallén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2798 av Anna Wallén m.fl. (S) Skogens viktiga roll i en biobaserad ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skogens roll i en biobaserad ekonomi och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vår skog och det svenska


Utskottsberedning: 2016/17:MJU13

Motion 2016/17:2798 av Anna Wallén m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2798 av Anna Wallén m.fl. (S) (pdf, 61 kB)

Åtgärder i syfte att stärka rättsväsendet

Motion 2016/17:2701 av Lars Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2701 av Lars Eriksson m.fl. (S) Åtgärder i syfte att stärka rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder i syfte att stärka rättsväsendet och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Västmanlands


Utskottsberedning: 2016/17:JuU16

Motion 2016/17:2701 av Lars Eriksson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2701 av Lars Eriksson m.fl. (S) (pdf, 59 kB)