Åsa Coenraads(Mod)

Åsa Coenraads (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västmanland County, Bench 309
Born 1978
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866127
Email asa.coenraads[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Council for Members' Affairs

  • Member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2011-02-02 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-10-12 – 2011-02-01
  • Council for Members' Affairs

  • Member 2017-03-22 –
  • Deputy member 2015-03-25 – 2017-03-22
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2014-10-14 –

Said and done

Antibiotikaresistens

Skriftlig fråga 2016/17:1190 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:1190 Antibiotikaresistens av Åsa Coenraads (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Statsrådet Gabriel Wikström har nyligen startat en översyn om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel (dir. 2016:95). Syftet med översynen är att se över dagens komplexa och svåröverskådliga system samt

Inlämnad: 2017-04-04 Svarsdatum: 2017-04-13 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1190 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 76 kB)

Viltförvaltningsdelegationerna

Interpellation 2016/17:399 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2016/17:399 Viltförvaltningsdelegationerna av Åsa Coenraads (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) För att bättre kunna förvalta svenskt vilt inrättade alliansregeringen viltförvaltningsdelegationer under alla länsstyrelser. Uppdraget var att föra besluten närmare de människor som berörs av viltet.

Inlämnad: 2017-03-23 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:399 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Viltförvaltningsdelegationerna

Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer

Interpellation 2016/17:396 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2016/17:396 Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer av Sten Bergheden (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer har funnits sedan 2010 och beslutar och är rådgivande i ärenden kring exempelvis skyddsjakt på rovdjur och hur viltstammarna ska skötas.

Inlämnad: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:396 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer

Viltförvaltningsdelegationerna

Skriftlig fråga 2016/17:1081 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:1081 Viltförvaltningsdelegationerna av Åsa Coenraads (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Med anledning av miljöminister Karolina Skogs svar på min skriftliga fråga 2016/17:1019 om viltförvaltningsdelegationernas sammansättning skulle jag vilja ställa en uppföljande fråga. Miljöministern är

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1081 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 76 kB)

Viltförvaltningsdelegationernas sammansättning

Skriftlig fråga 2016/17:1019 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:1019 Viltförvaltningsdelegationernas sammansättning av Åsa Coenraads (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Vid regeringens sammanträde den 23 februari 2017 beslutades att länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer får ändrad sammansättning. Det så kallade miljö- och naturvårdsintresset får

Inlämnad: 2017-03-08 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1019 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 76 kB)

Bristen på djursjukvårdare

Skriftlig fråga 2016/17:1005 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:1005 Bristen på djursjukvårdare av Åsa Coenraads (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Ett gott djurskydd är sammankopplat med god och lättillgänglig djursjukvård. Enligt uppgifter från Jordbruksverket råder just nu en akut brist på legitimerade djursjukvårdare i landet och detta påverkar såklart

Inlämnad: 2017-03-06 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1005 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 88 kB)

Viltförvaltningsdelegationerna

Interpellation 2016/17:356 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2016/17:356 Viltförvaltningsdelegationerna av Åsa Coenraads (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) För att bättre kunna förvalta svenskt vilt inrättade alliansregeringen viltförvaltningsdelegationer under alla länsstyrelser. Uppdraget var att föra besluten närmare de människor som berörs av viltet.

Inlämnad: 2017-03-03 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:356 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 80 kB)

med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige

Motion 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkra generellt goda företagsvillkor


Utskottsberedning: 2016/17:MJU23

Motion 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 86 kB) Motion 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 161 kB)

Regeringens förhållande till expertmyndigheternas bedömningar

Skriftlig fråga 2016/17:768 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:768 Regeringens förhållande till expertmyndigheternas bedömningar av Åsa Coenraads (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Vid den ständiga kommitténs möte fredagen den 27 januari röstade EU:s medlemsstater om tre genetiskt modifierade majssorter. EU:s livsmedelsmyndighet, EFSA, och Statens jordbruksverk

Inlämnad: 2017-01-31 Svarsdatum: 2017-02-08 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:768 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 70 kB)

Det svenska förhållningssättet till GMO

Skriftlig fråga 2016/17:767 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:767 Det svenska förhållningssättet till GMO av Åsa Coenraads (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Vid den ständiga kommitténs möte fredagen den 27 januari röstade EU:s medlemsstater om tre genetiskt modifierade majssorter. EU:s livsmedelsmyndighet, EFSA, och Jordbruksverket står för den vetenskapliga

Inlämnad: 2017-01-31 Svarsdatum: 2017-02-08 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:767 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 69 kB)