Åsa Coenraads(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västmanland County, Bench 309
Born 1978
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866127
Email asa.coenraads[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Council for Members' Affairs

  • Member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2011-02-02 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-10-12 – 2011-02-01
  • Council for Members' Affairs

  • Member 2017-03-22 –
  • Deputy member 2015-03-25 – 2017-03-22
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2014-10-14 –

Said and done

Hot och trakasserier mot företagare

Interpellation 2017/18:163 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2017/18:163 Hot och trakasserier mot företagare av Åsa Coenraads (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) De autonoma grupper som tar lagen i egna händer och med olagliga medel terroriserar företagare och branscher växer. I dag finns det lobbygrupper och föreningar som direkt

Inlämnad: 2017-11-15 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:163 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 78 kB)

En djurskyddsproposition

Interpellation 2017/18:146 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2017/18:146 En djurskyddsproposition av Åsa Coenraads (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Sedan regeringen tillträdde har frågan om en ny djurskyddslag varit föremål för diskussion vid ett flertal tillfällen. Den aviserade propositionen har dock skjutits upp gång på gång och även denna höst

Inlämnad: 2017-11-14 Svarsdatum: 2017-12-05 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:146 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 66 kB)

Avmagringssjuka hos hjortdjur

Interpellation 2017/18:63 av John Widegren (M)

Interpellation 2017/18:63 Avmagringssjuka hos hjortdjur av John Widegren (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Avmagringssjuka, också kallat Chronic Wasting Disease (CWD), är en smittsam prionsjukdom som infekterar hjortdjur. Alla infekterade djur dör eftersom det saknas både botemedel och vaccin. Prionerna

Inlämnad: 2017-10-25 Svarsdatum: 2017-11-07 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:63 av John Widegren (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Avmagringssjuka hos hjortdjur

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU2

Motion 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 92 kB)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2017/18:3863 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3863 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1 2017/18:MJU1

Motion 2017/18:3863 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3863 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 93 kB)

Livskraftiga ekosystem

Motion 2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Livskraftiga ekosystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska förekomsten av invasiva främmande arter som hotar svenska arter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1 2017/18:MJU10

Motion 2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

En effektiv klimat- och miljöpolitik

Motion 2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) En effektiv klimat- och miljöpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetet för en hållbar utveckling ska beakta balansen mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor och tillkännager


Utskottsberedning: CU MJU NU SkU TU UU 2017/18:FiU1

Motion 2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 123 kB)

Resurseffektivt samhälle

Motion 2017/18:3351 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3351 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Resurseffektivt samhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att resurs- och kostnadseffektivitet bör stå i centrum under omställningen till en cirkulär ekonomi och tillkännager detta


Utskottsberedning: MJU NU SkU

Motion 2017/18:3351 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:3351 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 102 kB)

På väg mot en giftfri vardag

Motion 2017/18:3350 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3350 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) På väg mot en giftfri vardag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska fortsätta alliansregeringens arbete för att främja en giftfri miljö med särskilt fokus på barn och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:MJU11 2017/18:MJU12 2017/18:SoU16

Motion 2017/18:3350 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3350 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 103 kB)

Politik för levande hav och vattendrag

Motion 2017/18:3349 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3349 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Politik för levande hav och vattendrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att kostnaderna för det marina skräpet fördelas mer rättvist inom EU och tillkännager


Utskottsberedning: MJU TU 2017/18:MJU1 2017/18:MJU11 2017/18:MJU9

Motion 2017/18:3349 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3349 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 91 kB)