Åsa Coenraads(Mod)

Åsa Coenraads (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västmanland County, Bench 309
Born 1978
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866127
Email asa.coenraads[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Council for Members' Affairs

  • Member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2011-02-02 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-10-12 – 2011-02-01
  • Council for Members' Affairs

  • Member 2017-03-22 –
  • Deputy member 2015-03-25 – 2017-03-22
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2014-10-14 –

Said and done

Förslaget om att återinrätta Djurskyddsmyndigheten

Skriftlig fråga 2016/17:1575 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:1575 Förslaget om att återinrätta Djurskyddsmyndigheten av Åsa Coenraads (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Sverige har ett av världens bästa djurskydd som är både modernt och ändamålsenligt. För att ha ett så modernt djurskydd som möjligt krävs förändring i takt med tiden. En sådan förändring

Inlämnad: 2017-06-09 Svarsdatum: 2017-06-21 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1575 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 78 kB)

Löshundsjakt

Skriftlig fråga 2016/17:1490 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:1490 Löshundsjakt av Åsa Coenraads (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Enligt ett förslag från Miljöpartiet ska jakt med löshund förbjudas med hänvisning till att viltet blir stressat och tar sin tillflykt till vägar och därmed blir föremål för viltolyckor. Sverige har en lång tradition av

Inlämnad: 2017-05-29 Svarsdatum: 2017-06-20 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1490 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 74 kB)

Insatser för växtförädling inom ramen för livsmedelsstrategin

Skriftlig fråga 2016/17:1355 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:1355 Insatser för växtförädling inom ramen för livsmedelsstrategin av Åsa Coenraads (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Regeringen har gett forskningsrådet Formas i uppdrag att ge stöd till insatser för växtförädling inom ramen för livsmedelsstrategin (prop. 2016/17:104). Syftet med uppdraget

Inlämnad: 2017-05-05 Svarsdatum: 2017-05-17 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1355 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 81 kB)

Ökad livsmedelsexport

Skriftlig fråga 2016/17:1343 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:1343 Ökad livsmedelsexport av Åsa Coenraads (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Regeringen har gett ett uppdrag (dnr N2017/02350/SUN) åt Sveriges export- och investeringsråd att genomföra ett program med särskilt fokus på små och medelstora livsmedelsföretag inom ramen för livsmedelsstrategin

Inlämnad: 2017-05-04 Svarsdatum: 2017-05-17 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1343 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 94 kB)

Strandskyddets påverkan på bostadsbyggandet i Västmanland

Skriftlig fråga 2016/17:1315 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:1315 Strandskyddets påverkan på bostadsbyggandet i Västmanland av Åsa Coenraads (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Västmanland är ett av Sveriges minsta län, med tio kommuner och en liten befolkning men med ett stort behov av fler bostäder, precis som i många andra län i Sverige. Efter senaste

Inlämnad: 2017-04-28 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1315 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 80 kB)

Utbyggnaden av E18 sträckan Köping-Västjädra

Skriftlig fråga 2016/17:1314 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:1314 Utbyggnaden av E18 sträckan Köping–Västjädra av Åsa Coenraads (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) E18 ingår i det nationella stamvägnätet och är en del av den nordiska triangel som binder samman Köpenhamn–Oslo–Stockholm–Helsingfors. Kring städer och på vissa sträckor på landsbygden är det

Inlämnad: 2017-04-28 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1314 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 81 kB)

Angrepp från svampen diplodia pinea

Skriftlig fråga 2016/17:1322 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:1322 Angrepp från svampen diplodia pinea av Åsa Coenraads (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Förändringar i klimatet får betydelse för jord och skog i världen, och Sverige är inget undantag. Nyligen upptäcktes angrepp från svampen diplodia pinea i en tallskog i Uppland. Svampen är vanligt förekommande

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-16 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1322 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 76 kB)

Antibiotikaresistens

Skriftlig fråga 2016/17:1190 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:1190 Antibiotikaresistens av Åsa Coenraads (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Statsrådet Gabriel Wikström har nyligen startat en översyn om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel (dir. 2016:95). Syftet med översynen är att se över dagens komplexa och svåröverskådliga system samt

Inlämnad: 2017-04-04 Svarsdatum: 2017-04-13 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1190 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 76 kB)

Viltförvaltningsdelegationerna

Interpellation 2016/17:399 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2016/17:399 Viltförvaltningsdelegationerna av Åsa Coenraads (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) För att bättre kunna förvalta svenskt vilt inrättade alliansregeringen viltförvaltningsdelegationer under alla länsstyrelser. Uppdraget var att föra besluten närmare de människor som berörs av viltet.

Inlämnad: 2017-03-23 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:399 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Viltförvaltningsdelegationerna

Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer

Interpellation 2016/17:396 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2016/17:396 Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer av Sten Bergheden (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer har funnits sedan 2010 och beslutar och är rådgivande i ärenden kring exempelvis skyddsjakt på rovdjur och hur viltstammarna ska skötas.

Inlämnad: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:396 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer