Åsa Coenraads(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västmanland County, Bench 309
Born 1978
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866127
Email asa.coenraads[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Council for Members' Affairs

  • Member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2011-02-02 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-10-12 – 2011-02-01
  • Council for Members' Affairs

  • Member 2017-03-22 –
  • Deputy member 2015-03-25 – 2017-03-22
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2014-10-14 –

Said and done

Långsiktighet i jordbruksstödet

Skriftlig fråga 2017/18:537 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2017/18:537 Långsiktighet i jordbruksstödet av Åsa Coenraads (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Europas framtida jordbrukspolitik är aktuell igen, då den nya reformen CAP 2030 ska börja förhandlas. Diskussionerna går än så länge höga, och med anledning av brexit är osäkerheten stor om hur politiken

Inlämnad: 2017-12-21 Svarsdatum: 2018-01-05 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:537 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 91 kB)

Missvisande statistik om jaktbrott

Skriftlig fråga 2017/18:507 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2017/18:507 Missvisande statistik om jaktbrott av Åsa Coenraads (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Statistiken över jaktbrott i Sverige är väldigt missvisande eftersom trafikskadat vilt även bokförs under gruppen jaktbrott. Exempelvis rapporteras upphittat trafikskadat eller trafikdödat

Inlämnad: 2017-12-18 Svarsdatum: 2018-01-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:507 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 87 kB)

Antibiotikaresistens

Skriftlig fråga 2017/18:466 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2017/18:466 Antibiotikaresistens av Åsa Coenraads (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Antibiotikaresistensen sprider sig över världen och är ett eskalerande hot mot den moderna sjukvården. Sjukdomar som i dag är möjliga att behandla och bota riskerar att bli dödliga på sikt, vilket i sig hotar

Inlämnad: 2017-12-12 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:466 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 84 kB)

Den svenska vargstammen

Skriftlig fråga 2017/18:292 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2017/18:292 Den svenska vargstammen av Åsa Coenraads (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Hur stor den svenska vargstammen ska vara är en fråga som berör och upprör många. Enligt ett riksdagsbeslut 2013 ska den svenska vargstammen, för att bibehålla en gynnsam bevarandestatus, uppgå till 170–270 individer.

Inlämnad: 2017-11-17 Svarsdatum: 2017-11-29 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:292 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 77 kB)

Hot och trakasserier mot företagare

Interpellation 2017/18:163 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2017/18:163 Hot och trakasserier mot företagare av Åsa Coenraads (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) De autonoma grupper som tar lagen i egna händer och med olagliga medel terroriserar företagare och branscher växer. I dag finns det lobbygrupper och föreningar som direkt

Inlämnad: 2017-11-15 Svarsdatum: 2018-02-09 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:163 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 78 kB)

En djurskyddsproposition

Interpellation 2017/18:146 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2017/18:146 En djurskyddsproposition av Åsa Coenraads (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Sedan regeringen tillträdde har frågan om en ny djurskyddslag varit föremål för diskussion vid ett flertal tillfällen. Den aviserade propositionen har dock skjutits upp gång på gång och även denna höst

Inlämnad: 2017-11-14 Svarsdatum: 2017-12-05 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:146 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En djurskyddsproposition

Avmagringssjuka hos hjortdjur

Interpellation 2017/18:63 av John Widegren (M)

Interpellation 2017/18:63 Avmagringssjuka hos hjortdjur av John Widegren (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Avmagringssjuka, också kallat Chronic Wasting Disease (CWD), är en smittsam prionsjukdom som infekterar hjortdjur. Alla infekterade djur dör eftersom det saknas både botemedel och vaccin. Prionerna

Inlämnad: 2017-10-25 Svarsdatum: 2017-11-07 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:63 av John Widegren (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Avmagringssjuka hos hjortdjur

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 92 kB)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2017/18:3863 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3863 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1 2017/18:MJU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2017/18:3863 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3863 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 93 kB)

Livskraftiga ekosystem

Motion 2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Livskraftiga ekosystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska förekomsten av invasiva främmande arter som hotar svenska arter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1 2017/18:MJU10 2017/18:MJU17 2017/18:MJU18 2017/18:MJU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 1 avslag, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 84 kB)