Aron Modig(ChrDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Göteborg, Bench 336
Title Ek.mag./Civilekonom.
Born 1985
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email aron.modig[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • Committee on Education

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • The Parliamentary Council of the National Audit Office

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Member 2014-10-07 – 2015-11-18
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2015-11-18 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-09-15
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2015-01-21 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2017-05-04 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-12-19 –
  • The Parliamentary Council of the National Audit Office

  • Member 2014-10-14 –

Said and done

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera


Utskottsberedning: FöU KU NU 2017/18:FiU1 2017/18:JuU1 2017/18:TU1 2017/18:TU5

Motion 2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) (docx, 104 kB) Motion 2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) (pdf, 220 kB)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2017/18:3786 av Larry Söder m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3786 av Larry Söder m.fl. (KD) Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:SkU1

Motion 2017/18:3786 av Larry Söder m.fl. (KD) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3786 av Larry Söder m.fl. (KD) (pdf, 122 kB)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2017/18:3842 av Aron Modig m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3842 av Aron Modig m.fl. (KD) Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett samhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SfU 2017/18:FiU1 2017/18:SfU12

Motion 2017/18:3842 av Aron Modig m.fl. (KD) (docx, 74 kB) Motion 2017/18:3842 av Aron Modig m.fl. (KD) (pdf, 129 kB)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2017/18:3835 av Aron Modig m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3835 av Aron Modig m.fl. (KD) Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utformningen av socialförsäkringssystemet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: AU SfU 2017/18:AU2 2017/18:SoU1

Motion 2017/18:3835 av Aron Modig m.fl. (KD) (docx, 78 kB) Motion 2017/18:3835 av Aron Modig m.fl. (KD) (pdf, 141 kB)

Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) Utgiftsområde 8 Migration Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1 Inledning 1.1 Kristdemokraternas utgångspunkter 2 Asylprocessen och mottagandet 2.1 Asylprogram – obligatorisk SFI och samhällsorientering 2.2


Utskottsberedning: CU SfU SkU 2017/18:KU1 2017/18:SoU1

Motion 2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) (docx, 98 kB) Motion 2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) (pdf, 192 kB)

Slå vakt om arbetskraftsinvandringen

Motion 2017/18:3180 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3180 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) Slå vakt om arbetskraftsinvandringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att förbättra förutsättningarna för arbetskraftsinvandring med särskild inriktning på yrken där det


Utskottsberedning: SfU

Motion 2017/18:3180 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3180 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 72 kB)

Den bortre tidsgränsen

Motion 2017/18:3034 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3034 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) Den bortre tidsgränsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag som återinför den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, och detta


Utskottsberedning: SfU

Motion 2017/18:3034 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3034 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 68 kB)

Rehabiliteringskedjan

Motion 2017/18:3029 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3029 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) Rehabiliteringskedjan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka dagens rehabiliteringskedja och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nedsatt arbetsförmåga på grund


Utskottsberedning: SfU

Motion 2017/18:3029 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3029 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 66 kB)

Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige aktivt ska arbeta


Utskottsberedning: CU FöU KrU MJU NU SkU TU UU 2017/18:FiU1

Motion 2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (docx, 93 kB) Motion 2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (pdf, 176 kB)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av innovationssystemet


Utskottsberedning: CU FiU NU SfU SkU SoU 2017/18:NU4 2017/18:UbU1

Motion 2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (docx, 121 kB) Motion 2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (pdf, 260 kB)