Aron Emilsson(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County West, Bench 331
Title Fil.kand. i kulturarvsstudier.
Born 1990
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864413
Email aron.emilsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-02-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2018-10-31

Said and done

Ordbok över Sveriges dialekter

Motion 2017/18:3383 av Aron Emilsson och Runar Filper (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3383 av Aron Emilsson och Runar Filper (båda SD) Ordbok över Sveriges dialekter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ordbok över Sveriges dialekter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska dialekter är


Utskottsberedning: 2017/18:KrU5

Motion 2017/18:3383 av Aron Emilsson och Runar Filper (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3383 av Aron Emilsson och Runar Filper (båda SD) (pdf, 68 kB)

Vindkraft i fjällvärlden

Motion 2017/18:2306 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2306 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD) Vindkraft i fjällvärlden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjliga åtgärder mot utbyggnad av vindkraft i fjällmiljöer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt


Utskottsberedning: 2017/18:MJU19

Motion 2017/18:2306 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2306 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD) (pdf, 62 kB)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2017/18:2522 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2522 av Aron Emilsson m.fl. (SD) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anta de kulturpolitiska mål som anges nedan att gälla från den 1 januari 2018 och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2522 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 107 kB) Motion 2017/18:2522 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 178 kB)

Budgetpropositionen för 2018

Motion 2017/18:2487 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2487 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2018 1   Sammanfattning Satsningar 2018 2019 2020 Sänkt inkomstskatt låg- och medelinkomsttagare 20,0 20,0 20,0 Sänkt marginalskatt 5,5 5,8 6,0 Satsningar mot äldrefattigdom        


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2017/18:2487 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 611 kB) Motion 2017/18:2487 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 925 kB)

Grön omsorg

Motion 2017/18:1729 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1729 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) Grön omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att familjer och företagare i jordbrukssektorn mot ersättning ska kunna erbjuda kommuner och landsting grön omsorg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Grön


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13

Motion 2017/18:1729 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1729 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)

Medborgarskapstest och medborgaranda

Motion 2017/18:1725 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1725 av Aron Emilsson m.fl. (SD) Medborgarskapstest och medborgaranda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa medborgarskapstester för medborgare från andra länder som ansöker om medborgarskap i Sverige, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SfU18

Motion 2017/18:1725 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1725 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Hästnäringen - kultur, fritid och näring

Motion 2017/18:1604 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1604 av Aron Emilsson m.fl. (SD) Hästnäringen – kultur, fritid och näring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma hästnäringens positiva effekter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hästnäringen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18

Motion 2017/18:1604 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1604 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)

Spel som kulturform

Motion 2017/18:1942 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1942 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) Spel som kulturform Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna och formerna för ett institut på spelområdet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:KrU1 2017/18:SkU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1942 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:1942 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Ett svenskt kulturarvsår 2020

Motion 2017/18:1747 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1747 av Aron Emilsson m.fl. (SD) Ett svenskt kulturarvsår 2020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse 2020 till ett svenskt kulturarvsår och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mångkulturåret 2006 utlystes


Utskottsberedning: 2017/18:KrU7

Motion 2017/18:1747 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1747 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 61 kB)

Biblioteksfrågor

Motion 2017/18:1740 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1740 av Aron Emilsson m.fl. (SD) Biblioteksfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i samverkan med berörda aktörer och institutioner bör ta fram en åtgärdsplan för hur biblioteken som studiemiljö ska kunna säkras


Utskottsberedning: 2017/18:KrU5

Motion 2017/18:1740 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1740 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)