Anti Avsan(Mod)

Anti Avsan (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 85
Title Rådman.
Born 1958
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864353
Email anti.avsan[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • The Riksdag Delegation to the Inter-Parliamentary Union

  • First Deputy Chair
  • The War Delegation

  • Member
  • The Riksdag Board

  • Alternate member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2010-10-12 – 2012-12-02
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Justice

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2012-12-03 – 2014-09-29
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-12-18 – 2018-09-24
  • Extra deputy member 2014-01-24 – 2014-03-14
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2010-11-17 – 2013-01-15
  • Deputy member 2008-01-18 – 2010-10-12
  • The Riksdag Delegation to the Inter-Parliamentary Union

  • First Deputy Chair 2014-11-04 –
  • Member 2014-10-28 – 2014-11-04
  • Chair 2010-11-17 – 2014-10-28
  • The War Delegation

  • Member 2015-03-12 –
  • The Riksdag Board

  • Alternate member 2015-03-03 –
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2010-10-19 – 2010-12-31

Said and done

med anledning av skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program

Motion 2016/17:3699 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3699 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa en lagstiftning om zonförbud


Utskottsberedning: 2016/17:JuU15

Motion 2016/17:3699 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3699 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Terrorhotet och återvändande terroriststridande

Interpellation 2016/17:401 av Anti Avsan (M)

Interpellation 2016/17:401 Terrorhotet och återvändande terroriststridande av Anti Avsan (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Ett av de största terrorhoten mot Sverige är – enligt Säkerhetspolisen – de ungefär 140 personer som har återvänt hit efter att ha rest och anslutit sig till terroristgruppen

Inlämnad: 2017-03-23 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:401 av Anti Avsan (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Terrorhotet och återvändande terroriststridande

Terrorismrelaterad brottslighet

Interpellation 2016/17:239 av Anti Avsan (M)

Interpellation 2016/17:239 Terrorismrelaterad brottslighet av Anti Avsan (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Lagstiftningen som innefattar ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte trädde i kraft den 1 april 2016. Hitintills har – såvitt känt – ingen fällts till ansvar för någon resa i terrorismsyfte.  Svea

Inlämnad: 2017-01-18 Svarsdatum: 2017-02-24 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:239 av Anti Avsan (M) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Terrorismrelaterad brottslighet

med anledning av prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Motion 2016/17:3547 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3547 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget i den del som avser undantag mot maskeringsförbudet med hänsyn till väderförhållanden. Riksdagen avslår förslaget


Utskottsberedning: 2016/17:JuU8

Motion 2016/17:3547 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3547 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 72 kB)

Framtidens samhällsnät för mobil kommunikation

Interpellation 2016/17:52 av Anti Avsan (M)

Interpellation 2016/17:52 Framtidens samhällsnät för mobil kommunikation av Anti Avsan (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Rakel är det kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter, till exempel blåljus- och försvarsmyndigheterna, som an­vänds i dag.

Inlämnad: 2016-10-13 Svarsdatum: 2016-11-08 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:52 av Anti Avsan (M) (pdf, 97 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Framtidens samhällsnät för mobil kommunikation

Plan för ett starkare Sverige: Nolltolerans mot dåliga skolor

Motion 2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) Plan för ett starkare Sverige: Nolltolerans mot dåliga skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nolltolerans mot dåliga skolor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2016/17:FiU3 2016/17:UbU1 2016/17:UbU12 2016/17:UbU14 2016/17:UbU15 2016/17:UbU17 2016/17:UbU18 2016/17:UbU19 2016/17:UbU2
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): 36 avslag, 2 bifall, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 67 kB) Motion 2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 112 kB)

Plan för ett starkare Sverige: Bryt utanförskapet

Motion 2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) Plan för ett starkare Sverige: Bryt utanförskapet Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompetenskartläggning för asylsökande från första dagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SoU UbU 2016/17:AU1 2016/17:AU2 2016/17:AU6 2016/17:AU7 2016/17:FiU1 2016/17:FiU3 2016/17:JuU20 2016/17:KrU4 2016/17:KrU8 2016/17:NU1 2016/17:SfU15 2016/17:SfU3 2016/17:SfU4 2016/17:UbU14 2016/17:UbU15 2016/17:UbU16 2016/17:UbU18 2016/17:UbU19
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): 35 avslag, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 115 kB)

Plan för ett starkare Sverige: Säkerhet och beredskap i en orolig omvärld

Motion 2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) Plan för ett starkare Sverige: Säkerhet och beredskap i en orolig omvärld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska spela en ledande roll inom EU för att utveckla och förstärka den


Utskottsberedning: 2016/17:FöU3 2016/17:FöU4 2016/17:FöU7 2016/17:UU10 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 9 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 146 kB)

Politiken för global utveckling (PGU)

Motion 2016/17:3308 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3308 av Karin Enström m.fl. (M) Politiken för global utveckling (PGU) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av samordning av politiken för global utveckling och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2016/17:UU5

Motion 2016/17:3308 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:3308 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 83 kB)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2016/17:3307 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3307 av Karin Enström m.fl. (M) Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Sammanfattning Sveriges utrikespolitik och bistånd ska främja demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling och hävda internationell rätt och jämställdhet. Syftet är att bidra till att lösa konflikter,


Utskottsberedning: 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3307 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3307 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 101 kB)