Annika Lillemets(Grn)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency Östergötland County, Bench 88
Title Civilingenjör
Born 1962
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865812
Email annika.lillemets[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 – 2016-06-22
  • Deputy member 2014-06-26 – 2014-09-29
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-06-22
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-06-22
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2014-10-14 – 2016-06-22

Said and done

med anledning av prop. 2017/18:23 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Motion 2017/18:3923 av Carl Schlyter m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3923 av Carl Schlyter m.fl. (MP) med anledning av prop. 2017/18:23 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag med den ändringen att det i 1 lagen (1992:1300) om krigsmateriel införs tre ytterligare stycken med den


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:3923 av Carl Schlyter m.fl. (MP) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3923 av Carl Schlyter m.fl. (MP) (pdf, 82 kB)

Fasa ut avräkningarna från biståndet

Motion 2017/18:3017 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3017 av Jabar Amin m.fl. (MP) Fasa ut avräkningarna från biståndet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avräkningarna från biståndet för att bekosta det inhemska flyktingmottagandet bör fasas ut successivt så att de försvinner


Utskottsberedning: 2017/18:UU2

Motion 2017/18:3017 av Jabar Amin m.fl. (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3017 av Jabar Amin m.fl. (MP) (pdf, 62 kB)

Uppsägning av värdlandsavtal med Nato och lagstiftning mot kärnvapen

Motion 2017/18:2960 av Valter Mutt m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2960 av Valter Mutt m.fl. (MP) Uppsägning av värdlandsavtal med Nato och lagstiftning mot kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt skriva under FN:s konvention om globalt förbud mot kärnvapen och tillkännager


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:2960 av Valter Mutt m.fl. (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2960 av Valter Mutt m.fl. (MP) (pdf, 66 kB)

Sanktioner mot regimen i Saudiarabien

Motion 2017/18:2945 av Annika Lillemets m.fl. (MP, V)

Motion till riksdagen 2017/18:2945 av Annika Lillemets m.fl. (MP, V) Sanktioner mot regimen i Saudiarabien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör driva på inom EU och FN för riktade sanktioner mot personer i Saudiarabiens ledning och tillkännager


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:2945 av Annika Lillemets m.fl. (MP, V) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2945 av Annika Lillemets m.fl. (MP, V) (pdf, 72 kB)

Europa och dess förflutna

Motion 2017/18:2944 av Valter Mutt m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2944 av Valter Mutt m.fl. (MP) Europa och dess förflutna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i EU bör ta initiativ till att en internationell kommission tillsätts med uppdraget att dels beskriva Europas omvärldsrelationer


Utskottsberedning: UU 2017/18:KU32 2017/18:KU6

Motion 2017/18:2944 av Valter Mutt m.fl. (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2944 av Valter Mutt m.fl. (MP) (pdf, 71 kB)

Basinkomst

Motion 2017/18:3018 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3018 av Annika Lillemets m.fl. (MP) Basinkomst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att på djupet undersöka vilka konsekvenser ett system med basinkomst skulle få i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1

Motion 2017/18:3018 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3018 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (pdf, 83 kB)

Utfasning av pesticider som är skadliga för pollinerande insekter

Motion 2017/18:3011 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3011 av Annika Lillemets m.fl. (MP) Utfasning av pesticider som är skadliga för pollinerande insekter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Kemikalieinspektionen bör få i uppdrag att inleda ett strategiskt arbete i Sverige och


Utskottsberedning: 2017/18:MJU12

Motion 2017/18:3011 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3011 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (pdf, 71 kB)

Naturens rättigheter

Motion 2017/18:3010 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3010 av Annika Lillemets m.fl. (MP) Naturens rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn med uppgift att ta fram ett förslag på hur naturens rättigheter kan integreras i svensk lagstiftning och tillkännager


Utskottsberedning: MJU

Motion 2017/18:3010 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3010 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (pdf, 69 kB)

Högsta lönekvot för företag och lönetak för statligt anställda

Motion 2017/18:3056 av Carl Schlyter m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3056 av Carl Schlyter m.fl. (MP) Högsta lönekvot för företag och lönetak för statligt anställda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att statsministerns lön blir lönetak för statens anställda och anställda i statligt ägda bolag


Utskottsberedning: FiU

Motion 2017/18:3056 av Carl Schlyter m.fl. (MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3056 av Carl Schlyter m.fl. (MP) (pdf, 82 kB)

Solidarisk ekonomi

Motion 2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) Solidarisk ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de lokala sparbankernas villkor bör förbättras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: NU SkU 2017/18:CU13 2017/18:FiU20 2017/18:FiU22 2017/18:FiU23 2017/18:FiU26 2017/18:FiU6 2017/18:NU10 2017/18:SfU2
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 4 avslag, 28 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) (docx, 80 kB) Motion 2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) (pdf, 144 kB)