Annicka Engblom (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Blekinge County, Bench 36
Title Kommunikatör.
Born 1967
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864641
Email annicka.engblom[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member
  • Committee on Defence

  • Deputy member
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Taxation

  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Member 2014-04-15 – 2014-06-12
  • Deputy member 2013-11-26 – 2013-12-17
  • Member 2013-04-23 – 2013-06-18
  • Member 2013-02-21 – 2013-03-06
  • Member 2012-11-27 – 2012-12-19
  • Deputy member 2011-11-24 – 2011-12-14
  • Deputy member 2011-06-16 – 2011-06-17
  • Member 2011-03-31 – 2011-04-01
  • Deputy member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2015-11-05
  • Member 2012-10-04 – 2014-09-29
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member 2018-10-24 –
  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-10-28
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member 2017-03-30 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot skatteutskottet 06-10, försvarsutskottet 10-14 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12, 13 och 14 och konstitutionsutskottet 14-. Suppleant försvarsutskottet 06-10 och 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11 och 13. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 12-15. Suppleant Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 10-14.
 • Föräldrar

  Driftingenjören Jenö Berényi och kartteknikern Kerstin Engblom-Berényi.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, 4-årig teknisk linje, Wenströmska skolan i Västerås, slutår 88. Universitetsstudier i tyska vid Universität Wien 88 och franska, historia och samhällskunskap vid L'université Sorbonne, Paris 89. Marinens officershögskola 92-94. Engelska, Högskolan i Karlskrona/Ronneby 93 och ryska, Lunds universitet 99-01.
 • Anställningar

  Lärarvikarie, Västerås kommun 87-90. Lärare, Student Travel Schools (STS), Brighton 90. Lärare, Sambandsskolan, Karlskrona örlogsskolor 93. Underrättelseinhämtare och analytiker, Försvarets radioanstalt (FRA) 94-03. Alumnkoordinator, Blekinge tekniska högskola 04-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Exportkontrollrådet 06-. Ledamot, Nordiska rådet och ordförande, nordiska rådets medborgar- och konsumentutskott 13-16. Ledamot, Luftförsvarsutredningen 12-14.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Karlskrona 98-. Ledamot, kommunstyrelsen 98-02, ersättare 02-06. Ledamot, barn- och ungdomsnämnden 98-02, 2:e vice ordförande 02-06. Ersättare, fastighetsutskottet 02-06. Ledamot, nämnden för utbildning, forskning och kompetensförsörjning, region Blekinge 02-06. Ersättare, Telenor Arena Rosenholms styrelse 04-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Vice ordförande, Rödeby Moderatförening 01-03, ordförande 03-14. 2:e vice förbundsordförande Blekinge distrikt 01-12, förbundsordförande 12-13. Ledamot, Stiftelsen Barometern. Ledamot, Kungliga Örlogsmannasällskapet 09-. Ledamot, Sjövärnskårens riksstyrelse 15-. Ordförande, Moderatkvinnorna 15-.
 • Bostadsort

  Rödeby

Said and done

Tydliggör förbud mot icke-domesticerade djur på cirkus

Motion 2018/19:2564 av Annicka Engblom (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2564 av Annicka Engblom M Tydliggör förbud mot icke-domesticerade djur på cirkus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta en positiv lista för att tydliggöra ett förbud mot icke-domesticerade djur på cirkus


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:2564 av Annicka Engblom (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2564 av Annicka Engblom (M) (pdf, 75 kB)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2018/19:2939 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2939 av Lotta Finstorp m.fl. M Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Sammanfattning Kulturen följer oss genom livet. Den tillhör och förenar alla. Kulturen är dock inte en ensam isolerad politisk ö utan hänger intimt samman med den ekonomiska politiken. När man gör det


Utskottsberedning: 2018/19:KrU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 1 avslag, 5 bifall,

Motion 2018/19:2939 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2939 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (pdf, 101 kB)

Ett starkt och självständigt civilsamhälle

Motion 2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. M Ett starkt och självständigt civilsamhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att systematiskt sammanställa och sprida goda exempel på samverkan mellan civilsamhället och offentliga samhällsfunktioner och tillkännager


Utskottsberedning: KrU KU

Motion 2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (pdf, 111 kB)

Kultur- och mediepolitisk motion

Motion 2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. M Kultur- och mediepolitisk motion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att minska den politiska styrningen av konsten och kulturens innehåll och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: KrU KU NU SkU 2018/19:KrU1
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 1 avslag, 16 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (pdf, 116 kB)

Natomedlemskap för Sverige

Motion 2018/19:2051 av Jörgen Warborn och Annicka Engblom (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:2051 av Jörgen Warborn och Annicka Engblom båda M Natomedlemskap för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör söka medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att säkerställa befolkningens trygghet


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:2051 av Jörgen Warborn och Annicka Engblom (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2051 av Jörgen Warborn och Annicka Engblom (båda M) (pdf, 83 kB)

Regionala flygplatser

Motion 2018/19:2282 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2282 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M Regionala flygplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för att säkra de regionala flygplatsernas överlevnad och tillkännager detta för regeringen. Motivering De regionala


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2282 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2282 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 79 kB)

Införliva säl och skarv i viltförvaltningen

Motion 2018/19:1908 av Annicka Engblom (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1908 av Annicka Engblom M Införliva säl och skarv i viltförvaltningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införliva säl och skarv i länens viltförvaltningsplaner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:1908 av Annicka Engblom (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1908 av Annicka Engblom (M) (pdf, 72 kB)

Skolmat

Motion 2018/19:1420 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1420 av Alexandra Anstrell m.fl. M Skolmat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett tillägg i skollagen om att skolmåltiden ska vara god, trivsam, näringsriktig, hållbar, säker och integrerad i verksamheten och tillkännager detta


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:1420 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1420 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Fortsatta satsningar på E22

Motion 2018/19:1505 av Annicka Engblom (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1505 av Annicka Engblom M Fortsatta satsningar på E22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av planerade satsningar på E22 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbyggnaden


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:1505 av Annicka Engblom (M) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1505 av Annicka Engblom (M) (pdf, 78 kB)

Införliva HPV-vaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet även för pojkar

Motion 2018/19:1493 av Annicka Engblom (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1493 av Annicka Engblom M Införliva HPV-vaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet även för pojkar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att även pojkar ska omfattas av vaccination mot HPV inom det nationella


Utskottsberedning: 2018/19:SoU11

Motion 2018/19:1493 av Annicka Engblom (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1493 av Annicka Engblom (M) (pdf, 76 kB)