Anna Wallentheim(SocDem)

Anna Wallentheim (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 126
Title Gymnasielärare
Born 1985
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864359
Email anna.wallentheim[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member
  • The Riksdag Appeals Board

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2017-03-06 – 2018-09-24
  • Ledig 2016-07-01 – 2017-03-05
  • Ordinary member 2014-09-29 – 2016-06-30
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • The Riksdag Appeals Board

  • Deputy member 2014-10-14 –

Said and done

Webb-TV

 
Frågestund 4 may 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2016/17:KrU8 22 march 2017 Kultur och fritid för barn och unga
Frågestund 16 june 2016 Frågestund
Debatt om förslag 2015/16:KrU7 6 april 2016 Konstarter och kulturskapares villkor

Ungdomsförbunden i skolan

Motion 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. (S) Ungdomsförbunden i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka ungdomsförbundens möjligheter att komma in på skolor, och riksdagen tillkännager detta för regeringen. Motivering Att


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Översyn av sexualundervisningen i skolan

Motion 2015/16:2147 av Veronica Lindholm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2147 av Veronica Lindholm m.fl. (S) Översyn av sexualundervisningen i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att verka för en integrerad sex- och samlevnadsundervisning i skolan och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2147 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2147 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

En översyn av skolans styrning

Motion 2015/16:1886 av Linus Sköld och Anna Wallentheim (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:1886 av Linus Sköld och Anna Wallentheim (båda S) En översyn av skolans styrning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av hur skolans styrning kan förändras för att göra den psykosociala arbetsmiljön, elevernas


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1886 av Linus Sköld och Anna Wallentheim (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1886 av Linus Sköld och Anna Wallentheim (båda S) (pdf, 70 kB)

Mobbning och normkritik

Motion 2015/16:1862 av Anna Wallentheim m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1862 av Anna Wallentheim m.fl. (S) Mobbning och normkritik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att införa normkritiskt tänkande i lärarutbildningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:1862 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1862 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Skånes utvecklingsarbete

Motion 2015/16:1875 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1875 av Niklas Karlsson m.fl. (S) Skånes utvecklingsarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en konkret åtgärdsplan för ett robust och fungerande trafiksystem i Skåne och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:1875 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1875 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

God eftervård vid förlossning

Motion 2015/16:2148 av Veronica Lindholm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2148 av Veronica Lindholm m.fl. (S) God eftervård vid förlossning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att nationella riktlinjer tas fram för att förhindra förlossningsskador och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:SoU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2148 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2148 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Aktivt stöd till individer med spelberoende

Motion 2015/16:1887 av Rikard Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1887 av Rikard Larsson m.fl. (S) Aktivt stöd till individer med spelberoende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om aktivt stöd till individer med spelberoende och tillkännager detta för regeringen. Motivering Spelberoende är


Utskottsberedning: 2015/16:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1887 av Rikard Larsson m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1887 av Rikard Larsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Missbruket av visstidsantällningar

Motion 2015/16:1871 av Johan Büser m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1871 av Johan Büser m.fl. (S) Missbruket av visstidsantällningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tidsbegränsning av allmän visstidsanställning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Anställningsformens huvudregel


Utskottsberedning: 2015/16:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1871 av Johan Büser m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1871 av Johan Büser m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Statistisk kartläggning av hedersvåld i nära relationer

Motion 2015/16:1864 av Veronica Lindholm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1864 av Veronica Lindholm m.fl. (S) Statistisk kartläggning av hedersvåld i nära relationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att det sker en årlig statistisk kartläggning av hedersvåld i nära relationer och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:AU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:1864 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1864 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Treterminssystem på högskolor och universitet

Motion 2015/16:1393 av Sara Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1393 av Sara Karlsson m.fl. (S) Treterminssystem på högskolor och universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett frivilligt treterminssystem på högskolor och universitet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sommarmånaderna


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1393 av Sara Karlsson m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1393 av Sara Karlsson m.fl. (S) (pdf, 69 kB)