Anna Wallentheim (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 332
Title Gymnasielärare
Born 1985
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email anna.wallentheim[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member
  • Committee on Education

  • Deputy member
  • The Riksdag Appeals Board

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2017-03-06 – 2022-09-26
  • Ledig 2016-07-01 – 2017-03-05
  • Ordinary member 2014-09-29 – 2016-06-30
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2018-03-13 – 2018-05-24
  • The Riksdag Appeals Board

  • Member 2018-05-24 –
  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-05-24

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot kulturutskottet 14-. Suppleant socialutskottet 14-. Suppleant Riksdagens överklagandenämnd 14-.
 • Föräldrar

  Vårdaren Andres Wallentheim och kommunalrådet Lena Wallentheim.
 • Utbildning

  Hässleholms tekniska skola, slutår 04. Lärarutbildningen för äldre barn och unga, Högskolan Kristianstad, lärarexamen 11.
 • Anställningar

  Lokalvårdare, Solhem, Vittsjö 04-06. Lärare, T4-skolan 4-6, Hässleholm 11-12. Lärare, Västerskolan 7-9, Hässleholm 13-14.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Hässleholm 10-. Ersättare, fritidsnämnden, Hässleholm, 06-10 och ledamot 10-14. Ledamot, Hässlehem (kommunalt bolag), Hässleholm 10-14.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund 15-.

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:KrU7 19 april 2018 Kulturarvsfrågor
Frågestund 18 january 2018 Frågestund
Frågestund 9 november 2017 Frågestund
Frågestund 4 may 2017 Frågestund

Utveckling av Skånes infrastruktur

Motion 2018/19:2685 av Rikard Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2685 av Rikard Larsson m.fl. S Utveckling av Skånes infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för satsningar för en bättre skånsk infrastruktur och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2685 av Rikard Larsson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2685 av Rikard Larsson m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Samtyckeslagens implementering kräver samtycke även i skolans läroplan

Motion 2018/19:2148 av Elin Gustafsson och Anna Wallentheim (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2148 av Elin Gustafsson och Anna Wallentheim båda S Samtyckeslagens implementering kräver samtycke även i skolans läroplan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att modernisera skolans läroplan och skolans


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:2148 av Elin Gustafsson och Anna Wallentheim (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2148 av Elin Gustafsson och Anna Wallentheim (båda S) (pdf, 75 kB)

Förstärkning av skolans normkritiska arbete

Motion 2018/19:1989 av Anna Wallentheim (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1989 av Anna Wallentheim S Förstärkning av skolans normkritiska arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att stärka arbetet kring normkritik i skolans verksamheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Normer kan


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:1989 av Anna Wallentheim (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1989 av Anna Wallentheim (S) (pdf, 71 kB)

Nationell strategi för Öresundsregionen

Motion 2018/19:2002 av Rikard Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2002 av Rikard Larsson m.fl. S Nationell strategi för Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av en nationell strategi för Öresundsregionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Öresundsregionen omfattar 4


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:2002 av Rikard Larsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2002 av Rikard Larsson m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Avskaffa informationsplikten för hivsmittade

Motion 2018/19:2231 av Magnus Manhammar och Anna Wallentheim (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2231 av Magnus Manhammar och Anna Wallentheim båda S Avskaffa informationsplikten för hivsmittade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa informationsplikten för hivsmittade och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: 2018/19:SoU11

Motion 2018/19:2231 av Magnus Manhammar och Anna Wallentheim (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2231 av Magnus Manhammar och Anna Wallentheim (båda S) (pdf, 77 kB)

Jämlik sjukvård

Motion 2018/19:2141 av Joakim Sandell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2141 av Joakim Sandell m.fl. S Jämlik sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sjukvården måste utvecklas mot att mer vård i framtiden kan bedrivas i primärvården och att specialistvårdvalen på sjukhusen bör ses över och tillkännager


Utskottsberedning: AU UbU 2018/19:SoU15 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2141 av Joakim Sandell m.fl. (S) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2141 av Joakim Sandell m.fl. (S) (pdf, 102 kB)

Skatteöversyn

Motion 2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. S Skatteöversyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn av skattesystemet behöver göras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den borgerliga regeringen 2006-2014 efterlämnade inte bara oförändrad


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10

Motion 2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

ROT- och RUT-tjänster utomlands

Motion 2018/19:1981 av Marianne Pettersson och Anna Wallentheim (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1981 av Marianne Pettersson och Anna Wallentheim båda S ROT- och RUT-tjänster utomlands Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla RUT- och ROT-avdrag för tjänster utförda utanför Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10

Motion 2018/19:1981 av Marianne Pettersson och Anna Wallentheim (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1981 av Marianne Pettersson och Anna Wallentheim (båda S) (pdf, 74 kB)

En trygg integration med reformerad EBO-lagstiftning

Motion 2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. S En trygg integration med reformerad EBO-lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en trygg integration med reformerad EBO-lagstiftning och tillkännager detta för regeringen. Motivering När EBO, eget


Utskottsberedning: 2018/19:SfU16

Motion 2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Brytning av mineraler på jordbruksmark i Skåne

Motion 2018/19:1987 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1987 av Per-Arne Håkansson m.fl. S Brytning av mineraler på jordbruksmark i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett mer förutsägbart och rättssäkert prövningssystem och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk livsmedelsproduktion


Utskottsberedning: 2018/19:NU9

Motion 2018/19:1987 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1987 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (pdf, 80 kB)