Anna Wallén(SocDem)

Tjänstledig riksdagsledamot

Party
Constituency Västmanland County, Bench 342
Born 1980
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866560
Email anna.wallen[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-05-01 – 2018-09-24
  • Ledig 2017-10-09 – 2018-04-30
  • Ordinary member 2013-06-11 – 2017-10-08
  • Ledig 2013-01-15 – 2013-06-10
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2013-01-14
  • Committee on Justice

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Member 2014-10-14 –

Said and done

Förskola för alla

Motion 2017/18:2223 av Paula Holmqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2223 av Paula Holmqvist m.fl. (S) Förskola för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga fler åtgärder så att fler barn får möjlighet till förskolans verksamhet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Att


Utskottsberedning: 2017/18:UbU13

Motion 2017/18:2223 av Paula Holmqvist m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2223 av Paula Holmqvist m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Mälardalens högskola

Motion 2017/18:2201 av Anna Wallén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2201 av Anna Wallén m.fl. (S) Mälardalens högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Mälardalens högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillverkningsindustrins betydelse för Sverige, Västmanland och


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16

Motion 2017/18:2201 av Anna Wallén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2201 av Anna Wallén m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Menstruationsskydd i bistånd

Motion 2017/18:2602 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2602 av Monica Green m.fl. (S) Menstruationsskydd i bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om alla flickors och kvinnors rätt till menstruationsskydd, att undervisningen om mens måste öka och att tabun omkring mens måste bort,


Utskottsberedning: 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2602 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2602 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Åtgärder mot den illegala cabotagetrafiken

Motion 2017/18:2178 av Anna Wallén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2178 av Anna Wallén m.fl. (S) Åtgärder mot den illegala cabotagetrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att fortsätta arbetet mot den illegala cabotagetrafiken och för ordning och reda på våra vägar och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2178 av Anna Wallén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2178 av Anna Wallén m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Avgiftssystem inom äldreomsorgen

Motion 2017/18:2203 av Paula Holmqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2203 av Paula Holmqvist m.fl. (S) Avgiftssystem inom äldreomsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att avgiftssystemet inom äldreomsorgen ses över för att skapa mer jämställdhet, rättvisa och transparens, och


Utskottsberedning: 2017/18:SoU14

Motion 2017/18:2203 av Paula Holmqvist m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2203 av Paula Holmqvist m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Asylboenden i Migrationsverkets regi

Motion 2017/18:2221 av Olle Thorell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2221 av Olle Thorell m.fl. (S) Asylboenden i Migrationsverkets regi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att ge Migrationsverket i uppdrag att i högre utsträckning än i dag driva boenden för asylsökande


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15

Motion 2017/18:2221 av Olle Thorell m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2221 av Olle Thorell m.fl. (S) (pdf, 61 kB)

Fler utbildningsplatser till skogligt basår

Motion 2017/18:2195 av Anna Wallén (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2195 av Anna Wallén (S) Fler utbildningsplatser till skogligt basår Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utöka antalet platser på skogligt basår och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skogen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2195 av Anna Wallén (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2195 av Anna Wallén (S) (pdf, 59 kB)

Ekonomiska förutsättningar för att kunna skaffa bostad

Motion 2017/18:1642 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1642 av Pia Nilsson m.fl. (S) Ekonomiska förutsättningar för att kunna skaffa bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekonomiska förutsättningar för att fler ska kunna få en bostad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allas


Utskottsberedning: 2017/18:CU15

Motion 2017/18:1642 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1642 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 60 kB)

Motionen utgår

Motion 2017/18:1906

Motion till riksdagen 2017/18:1906 Motionen utgår.

2017-10-03

Uppräkning av sjukersättning

Motion 2017/18:1117 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1117 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) Uppräkning av sjukersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av gällande regelverk för uppräkningen av sjukersättningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hel


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1117 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1117 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) (pdf, 64 kB)