Anna Wallén(SocDem)

Anna Wallén (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västmanland County, Bench 342
Born 1980
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866560
Email anna.wallen[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-05-01 – 2018-09-24
  • Ledig 2017-10-09 – 2018-04-30
  • Ordinary member 2013-06-11 – 2017-10-08
  • Ledig 2013-01-15 – 2013-06-10
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2013-01-14
  • Committee on Justice

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Member 2014-10-14 –

Said and done

En nationell digital identifiering som följer eleven genom hela skolsystemet

Motion 2016/17:1897 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1897 av Åsa Eriksson m.fl. (S) En nationell digital identifiering som följer eleven genom hela skolsystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom ramen för it-strategin vidta åtgärder som möjliggör framtagande av en gemensam


Utskottsberedning: 2016/17:UbU19

Motion 2016/17:1897 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1897 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Utvecklingsfinansiering

Motion 2016/17:2235 av Jennie Nilsson och Anna Wallén (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2235 av Jennie Nilsson och Anna Wallén (båda S) Utvecklingsfinansiering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en tätare samverkan mellan utvecklingsfinansiering och svenskt bistånd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utvecklingssamarbete


Utskottsberedning: 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2235 av Jennie Nilsson och Anna Wallén (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2235 av Jennie Nilsson och Anna Wallén (båda S) (pdf, 58 kB)

Dalabanans klassificering

Motion 2016/17:2772 av Hans Unander m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2772 av Hans Unander m.fl. (S) Dalabanans klassificering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för kraftfulla investeringar i Dalabanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2772 av Hans Unander m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2772 av Hans Unander m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Könsneutrala personnummer

Motion 2016/17:2786 av Anna Wallén (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2786 av Anna Wallén (S) Könsneutrala personnummer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa könsneutrala personnummer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje svensk har ett unikt


Utskottsberedning: 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2786 av Anna Wallén (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2786 av Anna Wallén (S) (pdf, 56 kB)

Skogens viktiga roll i en biobaserad ekonomi

Motion 2016/17:2798 av Anna Wallén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2798 av Anna Wallén m.fl. (S) Skogens viktiga roll i en biobaserad ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skogens roll i en biobaserad ekonomi och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vår skog och det svenska


Utskottsberedning: 2016/17:MJU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2798 av Anna Wallén m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2798 av Anna Wallén m.fl. (S) (pdf, 61 kB)

Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en långsiktig strategi för myggbekämpning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nedre


Utskottsberedning: 2016/17:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Ökad användning av elektronisk övervakning vid kontaktförbud

Motion 2016/17:2785 av Anna Wallén (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2785 av Anna Wallén (S) Ökad användning av elektronisk övervakning vid kontaktförbud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten till ökad användning av elektronisk övervakning och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:JuU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2785 av Anna Wallén (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2785 av Anna Wallén (S) (pdf, 58 kB)

Åtgärder i syfte att stärka rättsväsendet

Motion 2016/17:2701 av Lars Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2701 av Lars Eriksson m.fl. (S) Åtgärder i syfte att stärka rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder i syfte att stärka rättsväsendet och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Västmanlands


Utskottsberedning: 2016/17:JuU16

Motion 2016/17:2701 av Lars Eriksson m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2701 av Lars Eriksson m.fl. (S) (pdf, 58 kB)

Ekonomiska förutsättningar för att kunna skaffa bostad

Motion 2016/17:2760 av Lars Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2760 av Lars Eriksson m.fl. (S) Ekonomiska förutsättningar för att kunna skaffa bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekonomiska förutsättningar för att fler ska kunna få en bostad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fler


Utskottsberedning: 2016/17:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2760 av Lars Eriksson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2760 av Lars Eriksson m.fl. (S) (pdf, 60 kB)

Matchning mellan arbetssökande och lediga jobb

Motion 2016/17:2755 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2755 av Pia Nilsson m.fl. (S) Matchning mellan arbetssökande och lediga jobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektiva och snabba insatser för att matcha arbetssökande med lediga jobb och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många


Utskottsberedning: 2016/17:AU4

Motion 2016/17:2755 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2755 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)