Anna Vikström (SocDem)

Tillgänglig ersättare

Party
Constituency Stockholm County
Title Medicininformatiker/Med.dr
Born 1957

Current assignments

 • No assignments since 2017-04-01

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2016-08-10 – 2017-04-01
  • Alternate member 2015-11-01 – 2016-04-30
  • Committee on Social Insurance

  • Extra deputy member 2015-11-06 – 2016-04-30
  • Committee on Cultural Affairs

  • Extra deputy member 2016-08-14 – 2017-04-01
  • Committee on Foreign Affairs

  • Extra deputy member 2016-08-14 – 2017-04-01
  • Committee on European Union Affairs

  • Extra deputy member 2016-09-01 – 2017-04-01

Said and done

Webb-TV

 
Frågestund 23 march 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2016/17:KrU4 22 march 2017 Civila samhället
Frågestund 15 december 2016 Frågestund
Frågestund 29 september 2016 Frågestund

Gratis gynekologisk cellprovtagning

Motion 2016/17:2795 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2795 av Carina Ohlsson m.fl. (S) Gratis gynekologisk cellprovtagning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att gynekologisk cellprovtagning blir gratis och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2795 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2795 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Nationellt kompetenscentrum för amning

Motion 2016/17:2774 av Anna Vikström (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2774 av Anna Vikström (S) Nationellt kompetenscentrum för amning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av nationell amningssamordning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:SoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2774 av Anna Vikström (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2774 av Anna Vikström (S) (pdf, 67 kB)

Svensk expertmedverkan i nationellt och internationellt standardiseringsarbete inom hälso- och sjukvårdsinformatik

Motion 2016/17:2773 av Anna Vikström (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2773 av Anna Vikström (S) Svensk expertmedverkan i nationellt och internationellt standardiseringsarbete inom hälso- och sjukvårdsinformatik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om svensk expertmedverkan i nationellt och internationellt


Utskottsberedning: 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2773 av Anna Vikström (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2773 av Anna Vikström (S) (pdf, 62 kB)

Södertörns högskola

Motion 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) Södertörns högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Södertörns högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen beslutade 1995 att inrätta Södertörns högskola efter


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Avskaffa EBO och inför värdigt eget boende (VEBO) för nyanlända flyktingar

Motion 2016/17:1164 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1164 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) Avskaffa EBO och inför värdigt eget boende (VEBO) för nyanlända flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra situationen för nyanlända flyktingar genom att avskaffa EBO och införa


Utskottsberedning: 2016/17:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1164 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1164 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Framtidsreformer för Stockholmsregionen

Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:AU6 2016/17:CU14 2016/17:NU16 2016/17:SoU10 2016/17:TU4 2016/17:UbU16
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) (pdf, 116 kB)

Direktutbildning till barnmorska

Motion 2016/17:1044 av Anna Vikström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1044 av Anna Vikström m.fl. S Direktutbildning till barnmorska Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta både utökade behov i barnmorskans yrkesområde och en internationell anpassning av utbildningen till barnmorska vid en eventuell


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16

Motion 2016/17:1044 av Anna Vikström m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1044 av Anna Vikström m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Försäkringskassans terminologi

Motion 2016/17:886 av Anna Vikström och Ida Karkiainen (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:886 av Anna Vikström och Ida Karkiainen (båda S) Försäkringskassans terminologi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en enkel och begriplig terminologi för Försäkringskassan vid kommande förändringar i berörd


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:886 av Anna Vikström och Ida Karkiainen (båda S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:886 av Anna Vikström och Ida Karkiainen (båda S) (pdf, 68 kB)

Humanitärt stöd för kvinnor som flytt till Sverige

Skriftlig fråga 2015/16:477 av Anna Vikström (S)

Fråga 2015/16:477 Humanitärt stöd för kvinnor som flytt till Sverige av Anna Vikström (S) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Kvinnor är extra utsatta under flykt och löper en större risk att utsättas för våld och övergrepp i flyktingläger, vid gränskontroller och på vägen hit. Sverige har nyligen blivit ordförande

Inlämnad: 2015-12-10 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:477 av Anna Vikström (S) (pdf, 80 kB)