Anna-Lena Sörenson(SocDem)

Anna-Lena Sörenson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Östergötland County, Bench 58
Title Adjunkt.
Born 1954
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865707
Email anna-lena.sorenson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy Chair
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy Chair 2015-10-13 – 2018-09-24
  • Member 2015-10-01 – 2015-10-13
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-06-09
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2015-09-30
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-05-05
  • Deputy member 2010-11-23 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Member 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • Deputy member 2014-04-15 – 2014-06-12
  • Deputy member 2013-11-26 – 2013-12-17
  • Deputy member 2013-04-23 – 2013-06-18
  • Deputy member 2013-02-21 – 2013-03-06
  • Deputy member 2012-11-27 – 2012-12-19
  • Deputy member 2011-11-24 – 2011-12-14
  • Deputy member 2011-09-20 – 2011-09-21
  • Deputy member 2011-06-16 – 2011-06-17
  • Deputy member 2011-03-31 – 2011-04-01
  • Deputy member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2015-10-02
  • Deputy member 2011-06-08 – 2014-10-07
  • The War Delegation

  • Member 2015-10-20 –
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-10-20

Said and done

Folkhögskolespår

Motion 2016/17:2234 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2234 av Eva Lindh m.fl. (S) Folkhögskolespår Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka möjligheterna att möta enskilda elevers behov och överlämna viss undervisning inom gymnasieskolans introduktionsprogram för språkintroduktion


Utskottsberedning: 2016/17:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2234 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2234 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 58 kB)

Erkänn kurders rätt till självbestämmande

Motion 2016/17:2825 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2825 av Lawen Redar m.fl. (S) Erkänn kurders rätt till självbestämmande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska erkänna det kurdiska folkets rätt till självbestämmande och tillkännager detta för regeringen. Kurder


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:2825 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2825 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 97 kB)

Campus Norrköping

Motion 2016/17:1648 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1648 av Mattias Ottosson m.fl. (S) Campus Norrköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utöka antalet studieplatser med fokus på att möta den pågående omvandlingen på arbetsmarknaden och tillkännager


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:1648 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1648 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Lärarutbildning och forskning

Motion 2016/17:1619 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1619 av Eva Lindh m.fl. (S) Lärarutbildning och forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att stärka lärarutbildningens forskningsbas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utmaningarna inom utbildningsområdet


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1619 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1619 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 60 kB)

Barns cyklande

Motion 2016/17:1683 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1683 av Eva Lindh m.fl. (S) Barns cyklande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga hur samhället kan ta ett utökat ansvar för att barn lär sig cykla och får kunskap i trafiksäkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att


Utskottsberedning: 2016/17:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1683 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1683 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 59 kB)

Teknisk infrastruktur i glesbygd

Motion 2016/17:1654 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1654 av Johan Löfstrand m.fl. (S) Teknisk infrastruktur i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över hur mobiltäckningen kan ökas runt om i landet och även, genom kommunerna, öka möjligheterna för utbyggnad


Utskottsberedning: 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1654 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1654 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 60 kB)

Bredband i glesbygd

Motion 2016/17:1647 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1647 av Johan Löfstrand m.fl. (S) Bredband i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att de resurser som satsas för utbyggnad av bredband kommer även mindre kommuner och landsbygd till del och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1647 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1647 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Regionala flygplatser

Motion 2016/17:1621 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1621 av Mattias Ottosson m.fl. (S) Regionala flygplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid infrastrukturplaneringen se över stödet till landets regionala flygplatser och tillkännager detta för regeringen. Motivering En


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:1621 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1621 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (pdf, 59 kB)

Olyckor på vägarbetsplatser

Motion 2016/17:1606 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1606 av Eva Lindh m.fl. (S) Olyckor på vägarbetsplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur olyckorna kan minskas samt hur fler mobila fartkameror kan användas vid vägarbetsplatser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje


Utskottsberedning: 2016/17:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1606 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1606 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 60 kB)

Bostadsbidrag för unga och studenter

Motion 2016/17:1646 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1646 av Johan Löfstrand m.fl. (S) Bostadsbidrag för unga och studenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över åldersgränsen när det gäller bostadsbidrag för unga och studenter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bostadsbidraget


Utskottsberedning: 2016/17:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1646 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1646 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 59 kB)