Anna Hagwall

Tidigare riksdagsledamot

Constituency Västerbotten County
Born 1953

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2013-02-21 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-14 – 2016-10-20
  • Member 2013-03-13 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Member 2014-10-07 – 2016-10-20

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 13-. Ledamot näringsutskottet 13-14 och skatteutskottet 14-16. Suppleant näringsutskottet 14-16.
 • Föräldrar

  Läraren Ferenc Father och läraren Anna Landi.
 • Utbildning

  Optikerskolan och legitimering 77-80.
 • Anställningar

  Svenska fläktfabriken 72. Marabou 74. Service och ålderdomshem Tellus, Stockholm 75. Ortolens Contaktlins center 75-77. Synpunkten 80-92. Egen företagare, Stockholmsoptikern 92-06. Optic Shop, Rättvik 07-11. Anställd Smarteyes 11-13.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Rättvik 14-. Landstingsfullmäktig, Dalarna 14-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Partistyrelsen, Sverigedemokraterna 05-10. Ledamot, Sverigedemokraterna, distrikt Stockholm. Ledamot, Sverigedemokraterna, distrikt Dalarna. Ordförande, Siljansbygdens kommunfullmäktige.

Said and done

med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition

Motion 2013/14:Fi12 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi12 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition 201314SD500 med anledning av 2014 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 7 1 Nyhet: Vårdlyftet 7 1.1 Nya satsningar inom vården 7 1.1.1 Ingen


Utskottsberedning: 2013/14:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av prop. 2013/14:99 Vårändringsbudget för 2014

Motion 2013/14:Fi6 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi6 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2013/14:99 Vårändringsbudget för 2014 201314SD481 med anledning av proposition 2013 14 99 Vårändringsbudget för 2014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt


Utskottsberedning: 2013/14:FiU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi6 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 60 kB)

med anledning av prop. 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet

Motion 2013/14:N13 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:N13 av Anna Hagwall SD med anledning av prop. 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet SD465 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet. Motivering Bedömningen av vilka konsekvenser denna proposition


Utskottsberedning: 2013/14:NU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N13 av Anna Hagwall (SD) (doc, 55 kB)

med anledning av prop. 2013/14:156 Tröskeleffekter och förnybar energi

Motion 2013/14:N10 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:N10 av Anna Hagwall SD med anledning av prop. 2013/14:156 Tröskeleffekter och förnybar energi SD443 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:156 Tröskeleffekter och förnybar energi. Motivering Svenska energisystemet är till grunden uppbyggt på vattenkraft och kärnkraft


Utskottsberedning: 2013/14:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N10 av Anna Hagwall (SD) (doc, 54 kB)

Kriminalpolitisk partimotion

Motion 2013/14:Ju379 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju379 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Kriminalpolitisk partimotion SD259 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett system där staten betalar ut utdömda skadestånd till brottsoffret efter att domen vunnit laga


Utskottsberedning: 2013/14:JuU1 2013/14:JuU14 2013/14:JuU15 2013/14:JuU16 2013/14:JuU17 2013/14:JuU18 2013/14:JuU19 2013/14:SfU6 2013/14:SkU1
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 31 avslag

Motion 2013/14:Ju379 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 111 kB)

med anledning av skr. 2013/14:21 Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden – insatser för en fungerande elöverföring

Motion 2013/14:N4 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:N4 av Anna Hagwall SD med anledning av skr. 2013/14:21 Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring SD134 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram en långsiktig


Utskottsberedning: 2013/14:NU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:N4 av Anna Hagwall (SD) (doc, 56 kB)

Arbetsmarknadsåtgärder

Motion 2013/14:A399 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:A399 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Arbetsmarknadsåtgärder SD49 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka möjligheterna till heltidstjänst inom offentlig sektor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:AU6 2013/14:FiU1 2013/14:SfU6
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2013/14:A399 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 91 kB)

Långsiktig satsning på kärnkraft för minskat koldioxidläckage

Motion 2013/14:N339 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:N339 av Anna Hagwall SD Långsiktig satsning på kärnkraft för minskat koldioxidläckage SD17 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en långsiktig satsning på kärnkraft och att därmed förhindra koldioxidläckage. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:NU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N339 av Anna Hagwall (SD) (doc, 53 kB)

Översyn av mineralersättningen

Motion 2013/14:N338 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:N338 av Anna Hagwall SD Översyn av mineralersättningen SD20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av mineralersättningen. Motivering Den nuvarande mineralersättningen är konstruerad i en tid


Utskottsberedning: 2013/14:NU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N338 av Anna Hagwall (SD) (doc, 54 kB)

Förtydligande av elcertifikatens kostnader

Motion 2013/14:N337 av Anna Hagwall och Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:N337 av Anna Hagwall och Josef Fransson SD Förtydligande av elcertifikatens kostnader SD19 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om separat redovisning av avgift för elcertifikat. Motivering För privatkunder ingår elcertifikatsavgiften


Utskottsberedning: 2013/14:NU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N337 av Anna Hagwall och Josef Fransson (SD) (doc, 53 kB)