Anna Hagwall()

Tjänstgörande riksdagsledamot

Constituency Västerbotten County, Bench 169
Born 1953
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email anna.hagwall[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2013-02-21 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-14 – 2016-10-20
  • Member 2013-03-13 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Member 2014-10-07 – 2016-10-20

Said and done

Webb-TV

Skolans uppgift är kunskapsförmedling

Motion 2017/18:566 av Anna Hagwall (-)

Motion till riksdagen 2017/18:566 av Anna Hagwall (-) Skolans uppgift är kunskapsförmedling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skolan ska syssla med kunskapsförmedling och inte indoktrinering och flum samt om att lärares auktoritet ska återupprättas och


Utskottsberedning: 2017/18:UbU20

Motion 2017/18:566 av Anna Hagwall (-) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:566 av Anna Hagwall (-) (pdf, 51 kB)

Ingen skattefinansiering av lek och hobbykurser

Motion 2017/18:565 av Anna Hagwall (-)

Motion till riksdagen 2017/18:565 av Anna Hagwall (-) Ingen skattefinansiering av lek och hobbykurser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga ned utbildningar som samhället inte efterfrågar och som inte leder till arbete, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16

Motion 2017/18:565 av Anna Hagwall (-) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:565 av Anna Hagwall (-) (pdf, 50 kB)

Inga bidrag utan motprestation till arbetsförmögna människor

Motion 2017/18:628 av Anna Hagwall (-)

Motion till riksdagen 2017/18:628 av Anna Hagwall (-) Inga bidrag utan motprestation till arbetsförmögna människor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort varje form av bidrag utan motprestation till friska, arbetsförmögna människor och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13

Motion 2017/18:628 av Anna Hagwall (-) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:628 av Anna Hagwall (-) (pdf, 50 kB)

Välfärd för dem som har byggt upp den

Motion 2017/18:573 av Anna Hagwall (-)

Motion till riksdagen 2017/18:573 av Anna Hagwall (-) Välfärd för dem som har byggt upp den Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att människor som har laglig rätt att vistas i Sverige men som inte tidigare har bidragit till välfärden med skatteintäkter, inte


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:573 av Anna Hagwall (-) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:573 av Anna Hagwall (-) (pdf, 51 kB)

Rätt till en obeskattad inkomst som man kan leva på

Motion 2017/18:570 av Anna Hagwall (-)

Motion till riksdagen 2017/18:570 av Anna Hagwall (-) Rätt till en obeskattad inkomst som man kan leva på Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att varje inkomsttagare och pensionär ska ha rätt till en obeskattad summa pengar på 200 000 kronor per år som man


Utskottsberedning: 2017/18:SkU8

Motion 2017/18:570 av Anna Hagwall (-) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:570 av Anna Hagwall (-) (pdf, 51 kB)

Flyktingstatus tills det har löst sig i flyktingens hemland

Motion 2017/18:571 av Anna Hagwall (-)

Motion till riksdagen 2017/18:571 av Anna Hagwall (-) Flyktingstatus tills det har löst sig i flyktingens hemland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en flyktingstatus bör gälla enbart tills det har löst sig i flyktingarnas hemland och de kan återvända


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15

Motion 2017/18:571 av Anna Hagwall (-) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:571 av Anna Hagwall (-) (pdf, 51 kB)

Återta uppehållstillstånd

Motion 2017/18:569 av Anna Hagwall (-)

Motion till riksdagen 2017/18:569 av Anna Hagwall (-) Återta uppehållstillstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flyktingar som har uppehållstillstånd i Sverige men som återvänder på semester till det land som de har flytt ifrån diskvalificerar sig för


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15

Motion 2017/18:569 av Anna Hagwall (-) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:569 av Anna Hagwall (-) (pdf, 50 kB)

Upprepad kontroll av uppehållstillstånd från 2015

Motion 2017/18:567 av Anna Hagwall (-)

Motion till riksdagen 2017/18:567 av Anna Hagwall (-) Upprepad kontroll av uppehållstillstånd från 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla uppehållstillstånd som beviljades under 2015 och till våra dagar utan ordentlig utredning om den sökandes rätta


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15

Motion 2017/18:567 av Anna Hagwall (-) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:567 av Anna Hagwall (-) (pdf, 50 kB)

Giltig identitetshandling som krav

Motion 2017/18:564 av Anna Hagwall (-)

Motion till riksdagen 2017/18:564 av Anna Hagwall (-) Giltig identitetshandling som krav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ingen individ utan giltig identitetshandling bör få korsa den svenska gränsen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15

Motion 2017/18:564 av Anna Hagwall (-) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:564 av Anna Hagwall (-) (pdf, 50 kB)

Arbetstillstånd enbart i bristyrken

Motion 2017/18:562 av Anna Hagwall (-)

Motion till riksdagen 2017/18:562 av Anna Hagwall (-) Arbetstillstånd enbart i bristyrken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att enbart ansökningar i fråga om svåra bristyrken ska beviljas arbetstillstånd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det


Utskottsberedning: 2017/18:SfU17

Motion 2017/18:562 av Anna Hagwall (-) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:562 av Anna Hagwall (-) (pdf, 50 kB)