Anna Hagwall()

Anna Hagwall ()

Tjänstgörande riksdagsledamot

Constituency Västerbotten County, Bench 169
Born 1953
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865313
Email anna.hagwall[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2013-02-21 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-14 – 2016-10-20
  • Member 2013-03-13 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Member 2014-10-07 – 2016-10-20

Said and done

Webb-TV

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2016/17:2905 av David Lång m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2905 av David Lång m.fl. (SD) Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:SkU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2905 av David Lång m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2905 av David Lång m.fl. (SD) (pdf, 102 kB)

Reavinstbeskattning vid försäljning av bostadsfastigheter och bostadsrätter

Motion 2016/17:2590 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2590 av Olle Felten m.fl. (SD) Reavinstbeskattning vid försäljning av bostadsfastigheter och bostadsrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra villkoren för reavinstbeskattningen vid försäljning av bostadsfastigheter


Utskottsberedning: 2016/17:SkU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2590 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:2590 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Tillgången på kontanter i samhället

Motion 2016/17:2591 av Olle Felten och Anna Hagwall (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2591 av Olle Felten och Anna Hagwall (båda SD) Tillgången på kontanter i samhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkra tillgången på kontanter i hela Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:FiU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:2591 av Olle Felten och Anna Hagwall (båda SD) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:2591 av Olle Felten och Anna Hagwall (båda SD) (pdf, 65 kB)

Ge alternativmedicin samma villkor som skolmedicin

Motion 2016/17:692 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:692 av Anna Hagwall (SD) Ge alternativmedicin samma villkor som skolmedicin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta alternativmedicin på samma villkor som skolmedicin och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjukvården


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10

Motion 2016/17:692 av Anna Hagwall (SD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:692 av Anna Hagwall (SD) (pdf, 52 kB)

Öka inhemsk ekologisk hälsobefrämjande jordbruksproduktion

Motion 2016/17:686 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:686 av Anna Hagwall (SD) Öka inhemsk ekologisk hälsobefrämjande jordbruksproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bidra till ökad inhemsk ekologisk hälsobefrämjande jordbruksproduktion och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: 2016/17:MJU23

Motion 2016/17:686 av Anna Hagwall (SD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:686 av Anna Hagwall (SD) (pdf, 55 kB)

Sprid ägandet i medierna

Motion 2016/17:693 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:693 av Anna Hagwall (SD) Sprid ägandet i medierna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att medieägandet bör fördelas på fler oberoende företag och personer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: KU 2016/17:KrU7 2016/17:KU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:693 av Anna Hagwall (SD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:693 av Anna Hagwall (SD) (pdf, 54 kB)

Prioritera den västerländska konstmusiken

Motion 2016/17:690 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:690 av Anna Hagwall (SD) Prioritera den västerländska konstmusiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa mer resurser på den västerländska konstmusiken och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den västerländska


Utskottsberedning: 2016/17:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:690 av Anna Hagwall (SD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:690 av Anna Hagwall (SD) (pdf, 53 kB)

Tillgängliggör kultur i hela Sverige

Motion 2016/17:689 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:689 av Anna Hagwall (SD) Tillgängliggör kultur i hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare tillgängliggöra kulturverk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Av våra gemensamma resurser satsas


Utskottsberedning: 2016/17:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:689 av Anna Hagwall (SD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:689 av Anna Hagwall (SD) (pdf, 56 kB)

Krav för kandidatur till riksdagen

Motion 2016/17:691 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:691 av Anna Hagwall (SD) Krav för kandidatur till riksdagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höjd åldersgräns och tidigare yrkeserfarenhet ska vara krav för valbarhet till riksdagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:KU22 2016/17:KU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:691 av Anna Hagwall (SD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:691 av Anna Hagwall (SD) (pdf, 54 kB)

Trohetsed för svenska riksdagsledamöter

Motion 2016/17:688 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:688 av Anna Hagwall (SD) Trohetsed för svenska riksdagsledamöter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en trohetsed som nyvalda riksdagsledamöter ska svära vid mandatperiodens början och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering I


Utskottsberedning: 2016/17:KU18

Motion 2016/17:688 av Anna Hagwall (SD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:688 av Anna Hagwall (SD) (pdf, 53 kB)