Anna-Caren Sätherberg(SocDem)

Anna-Caren Sätherberg (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Jämtland County, Bench 346
Born 1964
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864825
Email anna-caren.satherberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2017-04-27 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-04-27
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-11-25 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-10-31

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:NU12 23 march 2017 Näringspolitik
Frågestund 16 march 2017 Frågestund
Frågestund 16 february 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2016/17:NU1 12 december 2016 Utgiftsområde 24 Näringsliv

Länsstyrelsernas servicenivå

Skriftlig fråga 2016/17:323 av Anna-Caren Sätherberg (S)

Fråga 2016/17:323 Länsstyrelsernas servicenivå av Anna-Caren Sätherberg (S) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Länsstyrelsen, statens förlängda arm i Jämtland, fungerar inte på ett önskvärt sätt. Oavsett om det är miljöprövningsdelegationen, ett överklagat kommunalt beslut eller en överprövning av ett LIS-beslut

Inlämnad: 2016-11-14 Svarsdatum: 2016-11-24 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:323 av Anna-Caren Sätherberg (S) (pdf, 76 kB)

Välfärdens kompetensförsörjning på landsbygden

Motion 2016/17:1135 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1135 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) Välfärdens kompetensförsörjning på landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom högre utbildning säkra välfärdens kompetensförsörjning på landsbygden och tillkännager


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:1135 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1135 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (pdf, 65 kB)

Behov av bredband och telefoni i hela landet

Motion 2016/17:1691 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1691 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) Behov av bredband och telefoni i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillgång till bredband och telefoni i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillgänglighet


Utskottsberedning: 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1691 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1691 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Stora mästerskap

Motion 2016/17:1686 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1686 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) Stora mästerskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett statligt engagemang för att få stora mästerskap till Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Stora uppmärksammade


Utskottsberedning: 2016/17:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1686 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1686 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Överbrygga mediernas betalkris

Motion 2016/17:1128 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1128 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) Överbrygga mediernas betalkris Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att stimulera fler att välja att betala för journalistik och tillkännager detta för regeringen. Motivering Medielandskapet


Utskottsberedning: KU

Motion 2016/17:1128 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1128 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (pdf, 66 kB)

Rekrytering av polis till landsbygd

Motion 2016/17:1163 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1163 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) Rekrytering av polis till landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder för rekrytering av polis och tillkännager detta för regeringen. Motivering Polisens


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1

Motion 2016/17:1163 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1163 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (pdf, 63 kB)

Person- och lokalkännedom för effektivt polisarbete

Motion 2016/17:1127 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1127 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) Person- och lokalkännedom för effektivt polisarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att genom nya tekniska lösningar säkerställa god lokal- och


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1

Motion 2016/17:1127 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1127 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (pdf, 66 kB)

Tydliga och säkra karriärsystem

Motion 2016/17:970 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:970 av Hanna Westerén m.fl. (S) Tydliga och säkra karriärsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydliga och säkra karriärsystem och tillkännager detta för regeringen. Motivering En viktig förutsättning för att svensk


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:970 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:970 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Mittuniversitetet

Motion 2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. (S) Mittuniversitetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Mittuniversitetets betydelse för tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är och ska


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Främja branschskolor

Motion 2016/17:949 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:949 av Hanna Westerén m.fl. (S) Främja branschskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av branschskolor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Yrkesprogramsutredningen som redovisades i hösten 2015 hade


Utskottsberedning: 2016/17:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:949 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:949 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 63 kB)