Anna-Caren Sätherberg (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Jämtland County, Bench 78
Born 1964
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864825
Email anna-caren.satherberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2022-09-26
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2017-04-27 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-04-27
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-11-25 – 2018-09-24
  • The War Delegation

  • Member 2018-10-09 –
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-10-09

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Suppleant näringsutskottet 14- och kulturutskottet 14-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14-16.

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:NU13 16 may 2018 Förbud mot utvinning av uran
Debatt om förslag 2017/18:NU12 18 april 2018 Näringspolitik
Debatt om förslag 2016/17:NU12 23 march 2017 Näringspolitik
Frågestund 16 march 2017 Frågestund

Trafikverkets förslag till ny vägklassificering

Skriftlig fråga 2017/18:1224 av Anna-Caren Sätherberg (S)

Fråga 2017/18:1224 Trafikverkets förslag till ny vägklassificering av Anna-Caren Sätherberg S till Statsrådet Tomas Eneroth S Trafikverket föreslår att en ny klassificering, vägtyp 6 lågtrafikerade vägarinförs. Dessa vägar skulle endast hållas framkomligai jämförelse med vägtyp 5, som innebär en vägstandard där färd i

Inlämnad: 2018-04-25 Svarsdatum: 2018-05-02 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1224 av Anna-Caren Sätherberg (S) (pdf, 87 kB)

Minskningen av insekter

Skriftlig fråga 2017/18:193 av Anna-Caren Sätherberg (S)

Fråga 2017/18:193 Minskningen av insekter av Anna-Caren Sätherberg (S) till Miljöminister Karolina Skog (MP) En ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Plos One (http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809) visar att 75 procent av alla flygande insekter i naturreservat

Inlämnad: 2017-10-30 Svarsdatum: 2017-11-08 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:193 av Anna-Caren Sätherberg (S) (pdf, 78 kB)

Mittuniversitetet

Motion 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. S Mittuniversitetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Mittuniversitetets betydelse för tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är och ska vara en ledande kunskaps-


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Infrastruktur i Jämtlands län

Motion 2017/18:2634 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2634 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg båda S Infrastruktur i Jämtlands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över fördelningen av investeringsmedel mellan länstransportplanerna samt grunderna för


Utskottsberedning: 2017/18:TU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2634 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2634 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (pdf, 66 kB)

Statens serverhallar

Motion 2017/18:2717 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2717 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson båda S Statens serverhallar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att förlägga statliga serverhallar till Jämtlands län och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2717 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2717 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (pdf, 71 kB)

Skatteutjämningssystemet

Motion 2017/18:2640 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2640 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg båda S Skatteutjämningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att närmare granska skatteutjämningssystemet för en mer rättvis fördelning och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2640 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2640 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (pdf, 75 kB)

Öka andelen byggande i trä

Motion 2017/18:2596 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2596 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson båda S Öka andelen byggande i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att öka andelen byggande i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det byggs mer


Utskottsberedning: 2017/18:CU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2596 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2596 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (pdf, 65 kB)

Fördelning av yrkeshögskoleplatser

Motion 2017/18:1412 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1412 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson båda S Fördelning av yrkeshögskoleplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över fördelningen av yrkeshögskoleplatser i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering När


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1412 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1412 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (pdf, 74 kB)

Trygghetssystem också för företagare

Motion 2017/18:1815 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1815 av Hanna Westerén m.fl. S Trygghetssystem också för företagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trygghetssystem för företagare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fler och växande företag är avgörande för att klara


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1815 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1815 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Betald kvalitetsjournalistik i digitala kanaler

Motion 2017/18:1841 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1841 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg båda S Betald kvalitetsjournalistik i digitala kanaler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga stimulansåtgärder för att få fler att följa med i den digitala omställningen på medieområdet


Utskottsberedning: 2017/18:KU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1841 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1841 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (pdf, 73 kB)