Anna-Caren Sätherberg(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Jämtland County, Bench 346
Born 1964
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864825
Email anna-caren.satherberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2017-04-27 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-04-27
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-11-25 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-10-31

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:NU12 23 march 2017 Näringspolitik
Frågestund 16 march 2017 Frågestund
Frågestund 16 february 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2016/17:NU1 12 december 2016 Utgiftsområde 24 Näringsliv

Minskningen av insekter

Skriftlig fråga 2017/18:193 av Anna-Caren Sätherberg (S)

Fråga 2017/18:193 Minskningen av insekter av Anna-Caren Sätherberg (S) till Miljöminister Karolina Skog (MP) En ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Plos One (http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809) visar att 75 procent av alla flygande insekter i naturreservat

Inlämnad: 2017-10-30 Svarsdatum: 2017-11-08 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:193 av Anna-Caren Sätherberg (S) (pdf, 78 kB)

Mittuniversitetet

Motion 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) Mittuniversitetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Mittuniversitetets betydelse för tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är och ska


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16

Motion 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Infrastruktur i Jämtlands län

Motion 2017/18:2634 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2634 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) Infrastruktur i Jämtlands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över fördelningen av investeringsmedel mellan länstransportplanerna samt


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2634 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2634 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (pdf, 66 kB)

Statens serverhallar

Motion 2017/18:2717 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2717 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) Statens serverhallar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att förlägga statliga serverhallar till Jämtlands län och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regeringen


Utskottsberedning: NU

Motion 2017/18:2717 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2717 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (pdf, 63 kB)

Skatteutjämningssystemet

Motion 2017/18:2640 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2640 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) Skatteutjämningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att närmare granska skatteutjämningssystemet för en mer rättvis fördelning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi


Utskottsberedning: 2017/18:FiU26

Motion 2017/18:2640 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2640 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (pdf, 67 kB)

Öka andelen byggande i trä

Motion 2017/18:2596 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2596 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) Öka andelen byggande i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att öka andelen byggande i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det


Utskottsberedning: 2017/18:CU15

Motion 2017/18:2596 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2596 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (pdf, 65 kB)

Fördelning av yrkeshögskoleplatser

Motion 2017/18:1412 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1412 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) Fördelning av yrkeshögskoleplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över fördelningen av yrkeshögskoleplatser i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering När


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:1412 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1412 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (pdf, 66 kB)

Trygghetssystem också för företagare

Motion 2017/18:1815 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1815 av Hanna Westerén m.fl. (S) Trygghetssystem också för företagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trygghetssystem för företagare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fler och växande företag är avgörande


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1815 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1815 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Betald kvalitetsjournalistik i digitala kanaler

Motion 2017/18:1841 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1841 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) Betald kvalitetsjournalistik i digitala kanaler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga stimulansåtgärder för att få fler att följa med i den digitala omställningen


Utskottsberedning: 2017/18:KU31

Motion 2017/18:1841 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1841 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (pdf, 66 kB)

Länsstyrelsens handläggningstider

Motion 2017/18:1410 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1410 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) Länsstyrelsens handläggningstider Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en effektivisering av länsstyrelsernas handläggningstider och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det


Utskottsberedning: 2017/18:KU37

Motion 2017/18:1410 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1410 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (pdf, 67 kB)