Ann-Charlotte Hammar Johnsson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County West, Bench 223
Title Skolledare/Rektor.
Born 1966
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865215
Email ann-charlotte.hammar.johnsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2006-11-09 – 2010-10-04
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Committee on Finance

  • Member 2010-10-12 – 2013-04-18
  • Deputy member 2006-11-16 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2013-04-19 – 2014-09-29
  • Committee on Education

  • Deputy member 2016-02-23 – 2018-09-24
  • Deputy member 2007-12-03 – 2010-10-04
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06- (statsrådsersättare 061109-101004). Ledamot finansutskottet 10-13 och näringsutskottet 13-. Suppleant finansutskottet 06-10, utbildningsutskottet 07-10 och 16-, försvarsutskottet 10-14, konstitutionsutskottet och 14-.
 • Föräldrar

  Ingenjören Rune Hammar och administratören Inga Hammar, f. Svensson.
 • Utbildning

  Samhällskunskap m.m., Umeå universitet 85-87 och Linköpings universitet 87-90. Samhällsgeografi, historia, religion och geografi, Lunds universitet 92-98. Statskunskap, Göteborgs universitet 92. Ämneslärarexamen, historisk- och samhällsvetenskaplig linje (160 p), Linköpings universitet 90.
 • Anställningar

  Ämneslärare, Perstorps kommun 90-93. Gymnasielärare, Helsingborgs kommun 94-01. Utbildningsplanerare 02-04, biträdande rektor 04-06, rektor 06-, Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund. Anställning, Landskrona kommun.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Exportkontrollrådet 11-14.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Bjuv 02 och 10-. Ledamot, miljö- och byggnadsnämnden 98-02 och utbildningsnämnden 00-06. Regionfullmäktig, Region Skåne 02-06. Vice ordförande, Nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt, Region Skåne 04-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, Moderaterna i Bjuv 00-04, sekreterare 99-00, vice ordförande 05-09, ledamot 11- och ordförande 14-.

Said and done

Kommunal ersättning från Migrationsverket

Skriftlig fråga 2015/16:1574 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2015/16:1574 Kommunal ersättning från Migrationsverket av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sedan flyktingkrisen tog sin början på allvar under hösten 2015 har ett flertal skånska kommuner tagit ett stort ansvar genom sitt mottagande av inte minst ensamkommande

Inlämnad: 2016-09-08 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1574 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 78 kB)

Skolverket och betygsättning

Skriftlig fråga 2015/16:1269 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2015/16:1269 Skolverket och betygsättning av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP När endast några veckor av terminen återstår har Skolverket kommit med nya besked om hur betygsskalan ska tolkas. Framför allt handlar det om att betygsstegen B och D ska kunna användas mer frekvent

Inlämnad: 2016-05-24 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1269 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 79 kB)

Nedsläckningen av kopparnätet

Skriftlig fråga 2015/16:1265 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2015/16:1265 Nedsläckningen av kopparnätet av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Telia har meddelat Post- och telestyrelsen PTS att man avser att avveckla delar av det fasta telenätet, vilket bara i Skåne väntas påverka 1 800 kunder, och i hela landet kan upp till

Inlämnad: 2016-05-23 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1265 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 77 kB)

Naturbruksgymnasisters förutsättningar

Skriftlig fråga 2015/16:1111 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2015/16:1111 Naturbruksgymnasisters förutsättningar av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Aida Hadzialic S Naturbruksgymnasierna ger landsbygdens ungdomar en reell möjlighet att förbereda sig för akademiska studier. Skolorna erbjuder en miljö och en småskalighet där ungdomar som kommer från mindre orter

Inlämnad: 2016-04-14 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1111 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 78 kB)

Möjligheten att driva företag i Sverige

Skriftlig fråga 2015/16:1066 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2015/16:1066 Möjligheten att driva företag i Sverige av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Sverige är ett litet exportberoende land i norra Europa som är beroende av sin tillväxt för att ta plats på marknader utanför det egna landets gränser. Det kräver ett ständigt

Inlämnad: 2016-04-04 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1066 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 80 kB)

med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt

Motion 2015/16:3355 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3355 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en riktlinje för det statliga riskkapitalet ska vara


Utskottsberedning: 2015/16:NU23
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2015/16:3355 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3355 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Företagsamhet bland kvinnor

Skriftlig fråga 2015/16:943 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2015/16:943 Företagsamhet bland kvinnor av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Det finns en positiv trend för företagsamhet inom välfärdssektorn sedan fem år tillbaka enligt Svenskt Näringslivs rapport om företagsamhet. Det finns historiskt sett inte en karriärstege inom den kvinnodominerade

Inlämnad: 2016-03-08 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2015/16:943 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 78 kB)

Ökat regelkrångel för företagare

Skriftlig fråga 2015/16:920 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2015/16:920 Ökat regelkrångel för företagare av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Fyra av fem jobb skapas i dag inom småföretag. För dessa aktörer innebär regelförenklingar och sänkta kostnader oerhört mycket för att verksamheten ska kunna gå runt och vara lönsam.

Inlämnad: 2016-03-04 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2015/16:920 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 78 kB)

Upphörande av verksamhetsbidrag för Winnet

Interpellation 2015/16:352 av Helena Lindahl (C)

Interpellation 2015/16:352 Upphörande av verksamhetsbidrag för Winnet av Helena Lindahl C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I drygt 15 års tid har organisationen Winnet Sverige Svenska Riksförbundet Nationellt Resurscentrum för kvinnor arbetat med att bland annat öka kvinnors deltagande inom företagande och att öka jämställdheten

Inlämnad: 2016-01-29 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:352 av Helena Lindahl (C) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Upphörande av verksamhetsbidrag för Winnet

Offentlig upphandling

Interpellation 2015/16:337 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Interpellation 2015/16:337 Offentlig upphandling av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Varje år köps det offentliga tjänster för stora summor pengar. Summor som inte motsvarar tjänster som ska utföras. Det är därför av stor vikt att kommuner, landsting, regioner och myndigheter använder

Inlämnad: 2016-01-27 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:337 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Offentlig upphandling