Ann-Charlotte Hammar Johnsson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County West, Bench 223
Title Skolledare/Rektor.
Born 1966
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865215
Email ann-charlotte.hammar.johnsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2006-11-09 – 2010-10-04
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Committee on Finance

  • Member 2010-10-12 – 2013-04-18
  • Deputy member 2006-11-16 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2013-04-19 – 2014-09-29
  • Committee on Education

  • Deputy member 2016-02-23 – 2018-09-24
  • Deputy member 2007-12-03 – 2010-10-04
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06- (statsrådsersättare 061109-101004). Ledamot finansutskottet 10-13 och näringsutskottet 13-. Suppleant finansutskottet 06-10, utbildningsutskottet 07-10 och 16-, försvarsutskottet 10-14, konstitutionsutskottet och 14-.
 • Föräldrar

  Ingenjören Rune Hammar och administratören Inga Hammar, f. Svensson.
 • Utbildning

  Samhällskunskap m.m., Umeå universitet 85-87 och Linköpings universitet 87-90. Samhällsgeografi, historia, religion och geografi, Lunds universitet 92-98. Statskunskap, Göteborgs universitet 92. Ämneslärarexamen, historisk- och samhällsvetenskaplig linje (160 p), Linköpings universitet 90.
 • Anställningar

  Ämneslärare, Perstorps kommun 90-93. Gymnasielärare, Helsingborgs kommun 94-01. Utbildningsplanerare 02-04, biträdande rektor 04-06, rektor 06-, Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund. Anställning, Landskrona kommun.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Exportkontrollrådet 11-14.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Bjuv 02 och 10-. Ledamot, miljö- och byggnadsnämnden 98-02 och utbildningsnämnden 00-06. Regionfullmäktig, Region Skåne 02-06. Vice ordförande, Nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt, Region Skåne 04-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, Moderaterna i Bjuv 00-04, sekreterare 99-00, vice ordförande 05-09, ledamot 11- och ordförande 14-.

Said and done

Nuonaffären

Interpellation 2012/13:510 av Damberg, Mikael (S)

den 30 augusti Interpellation 2012/13:510 Nuonaffären av Mikael Damberg S till statsminister Fredrik Reinfeldt M Köpet av det holländska energibolaget Nuon för ca 97 miljarder kronor är den största kontantaffären i Sverige någonsin. Det var en prislapp som enligt flera bedömare var alldeles för hög. Näringsdepartementets

Inlämnad: 2013-08-30 Besvarare: Peter Norman (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nuonaffären

Kommunal skatteutjämning

Interpellation 2012/13:99 av Nordén, Marie (S)

den 7 november Interpellation 2012/13:99 Kommunal skatteutjämning av Marie Nordén S till statsrådet Peter Norman M Utjämningskommittén fick av regeringen i september 2008 i uppdrag att utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning. En enig kommitté överlämnade sitt slutbetänkande Likvärdiga förutsättningar

Inlämnad: 2012-11-07 Besvarare: Peter Norman (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kommunal skatteutjämning

Proposition om det nya skatteutjämningssystemet

Interpellation 2012/13:98 av Pertoft, Mats (MP)

den 7 november Interpellation 2012/13:98 Proposition om det nya skatteutjämningssystemet av Mats Pertoft MP till statsrådet Peter Norman M Den 27 april 2011 överlämnade Utredningen om en reformering av skatteutjämningssystemet sitt betänkande Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen SOU 2011:39

Inlämnad: 2012-11-07 Besvarare: Peter Norman (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Proposition om det nya skatteutjämningssystemet

Skatteutjämningssystemet

Interpellation 2012/13:90 av Bucht, Sven-Erik (S)

den 6 november Interpellation 2012/13:90 Skatteutjämningssystemet av Sven-Erik Bucht S till statsrådet Peter Norman M En enhällig utredning med alla partier, utom SD som inte deltog i utredningen, överlämnade sitt slutbetänkande Likvärdiga förutsättningar till regeringen i april 2011. Kommittén föreslog förändringar

Inlämnad: 2012-11-06 Besvarare: Peter Norman (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skatteutjämningssystemet

Gränspendlarkommunerna och skatteutjämningen

Interpellation 2012/13:85 av Jakobsson, Leif (S)

den 1 november Interpellation 2012/13:85 Gränspendlarkommunerna och skatteutjämningen av Leif Jakobsson S till statsrådet Peter Norman M I alla våra gränsregioner bedrivs ett omfattande arbete för att utvidga arbetsmarknadsregionerna över nationsgränserna för att skapa bättre arbetsmarknader och tillgodose behovet

Inlämnad: 2012-11-01 Besvarare: Peter Norman (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Gränspendlarkommunerna och skatteutjämningen

Körkortsprovet

Motion 2012/13:T349 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Motion till riksdagen 2012/13:T349 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Körkortsprovet M1550 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förlänga giltighetstiden för körkortstestets kunskapsprov. Motivering För att få körkort i Sverige krävs att man


Utskottsberedning: 2012/13:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T349 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (doc, 54 kB)

Ökad kunskap om endometrios

Motion 2012/13:So432 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Motion till riksdagen 2012/13:So432 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Ökad kunskap om endometrios M1547 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att vårdutbildningar och vårdgivare upplyses om endometrios och dess symtom och effekter.


Utskottsberedning: 2012/13:SoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:So432 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (doc, 56 kB)

ROT-avdraget

Motion 2012/13:Sk352 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk352 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg M ROT-avdraget M1544 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av ROT-avdraget. Motivering ROT-avdraget har sedan dess införande haft många positiva


Utskottsberedning: 2012/13:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sk352 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (M) (doc, 54 kB)

Förlängt barnbidrag

Motion 2012/13:Sf290 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf290 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Förlängt barnbidrag M1548 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en ändring av namnet på bidraget till gymnasiesärskolans elever från förlängt barnbidrag till ett


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf290 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (doc, 54 kB)

Minerallagen

Motion 2012/13:N295 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Motion till riksdagen 2012/13:N295 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Minerallagen M1543 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om miljöhänsyn vid tillämpning av minerallagen. Motivering I minerallagen regleras intressen som bedöms vara av värde för


Utskottsberedning: 2012/13:NU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N295 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (doc, 54 kB)