Ann-Charlotte Hammar Johnsson(Mod)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County West, Bench 185
Title Skolledare/Rektor.
Born 1966
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865215
Email ann-charlotte.hammar.johnsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • Committee on Education

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Alternate member 2006-11-09 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Member 2010-10-12 – 2013-04-18
  • Deputy member 2006-11-16 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2013-04-19 – 2014-09-29
  • Committee on Education

  • Deputy member 2016-02-23 – 2018-09-24
  • Deputy member 2007-12-03 – 2010-10-04
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:NU16 10 may 2017 Regional tillväxtpolitik
Frågestund 23 march 2017 Frågestund
Interpellationsdebatt 2016/17:306 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) 21 march 2017 Statens ägande av Telia
Interpellationsdebatt 2016/17:363 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) 21 march 2017 Stödboende för ungdomar

Kontinuitet i sjukvården

Skriftlig fråga 2016/17:1392 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2016/17:1392 Kontinuitet i sjukvården av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Patienter som behöver kontinuitet vid sitt sjuk- och hälsobesök ska stå i fokus när politiken målstyr verksamheterna. Sverige har blivit ett land där stafettläkare i dag är en etablerad

Inlämnad: 2017-05-11 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1392 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 77 kB)

med anledning av prop. 2016/17:158 Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd

Motion 2016/17:3689 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3689 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:158 Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utöka studiestartsstödet till


Utskottsberedning: 2016/17:UbU20

Motion 2016/17:3689 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3689 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Stödboende för ungdomar

Interpellation 2016/17:363 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Interpellation 2016/17:363 Stödboende för ungdomar av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Hela 84 000 nyanlända behöver få någonstans att bo nu under år 2017. Detta samtidigt som det råder stor bostadsbrist på många håll runt om i landet. Ekvationen går, som de flesta förstår, inte

Inlämnad: 2017-03-03 Svarsdatum: 2017-03-21 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:363 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 97 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Stödboende för ungdomar

Bemanning inom individ- och familjeomsorgen

Skriftlig fråga 2016/17:1000 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2016/17:1000 Bemanning inom individ- och familjeomsorgen av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Sverige har blivit ett land där det inom socialtjänsten är mer attraktivt att ha korta anställningar och söka sig vidare till nya arbeten än att stanna kvar på fasta tjänster. Samma

Inlämnad: 2017-03-03 Svarsdatum: 2017-03-22 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1000 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 79 kB)

Statens ägande av Telia

Interpellation 2016/17:306 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Interpellation 2016/17:306 Statens ägande av Telia av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Närings- och innovationsminister Mikael Damberg inkom den 30 januari med svar på min skriftliga fråga om regeringen har för avsikt att minska det statliga ägarintresset

Inlämnad: 2017-02-07 Svarsdatum: 2017-03-21 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:306 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statens ägande av Telia

Snabbspår för nyanlända

Interpellation 2016/17:312 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Interpellation 2016/17:312 Snabbspår för nyanlända av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) På min skriftliga fråga angående snabbspår lämnade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson ett svar den 22 december. I svaret återfinns en lägesbeskrivning

Inlämnad: 2017-02-06 Svarsdatum: 2017-02-28 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:312 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Snabbspår för nyanlända

Stödboende för ungdomar

Skriftlig fråga 2016/17:800 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2016/17:800 Stödboende för ungdomar av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Riktlinjerna för HVB-hem och stödboende skiljer sig åt. Det innebär i dag att om två killar som har fyllt 18 år och har delat rum på ett HVB-hem i morgon ska flytta till en lägenhet, kan de inte längre

Inlämnad: 2017-02-02 Svarsdatum: 2017-02-15 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:800 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 67 kB)

Statens ägarintresse i Telia

Skriftlig fråga 2016/17:708 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2016/17:708 Statens ägarintresse i Telia av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) I dag äger svenska staten 37 procent av aktierna i Telia. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har alltsedan regeringen tillträdde 2014 meddelat att det inte är

Inlämnad: 2017-01-20 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:708 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 76 kB)

Välfärdsföretagens avkastning

Skriftlig fråga 2016/17:679 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2016/17:679 Välfärdsföretagens avkastning av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Den så kallade Välfärdsutredningen som överlämnade sitt betänkande Ordning och reda i välfärden i november 2016 har föreslagit att välfärdsföretagens maximala avkastning

Inlämnad: 2017-01-17 Svarsdatum: 2017-01-30 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:679 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 92 kB)

Otryggheten i Malmö och Skåne

Interpellation 2016/17:227 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Interpellation 2016/17:227 Otryggheten i Malmö och Skåne av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Brottsförebyggande rådets (BRÅ) nya trygghetsundersökning, som presenterades i början av januari, visar att allt fler människor känner sig otrygga i sitt eget bostadsområde kvällstid.

Inlämnad: 2017-01-16 Svarsdatum: 2017-02-03 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:227 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Otryggheten i Malmö och Skåne