Ann-Britt Åsebol (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Dalarna County, Bench 236
Title Lärare/Skolledare/Egenföretagare.
Born 1947
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864078
Email ann-britt.asebol[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-09-13 – 2022-09-26
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2014-09-29
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-11-29
  • Committee on Education

  • Deputy member 2012-04-11 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2012-11-22 – 2014-09-29
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-03-14 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2016-09-27 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member 2018-11-01 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-14 och 16-. Suppleant konstitutionsutskottet 10-12, utbildningsutskottet 12-14, socialförsäkringsutskottet 12-14, justitieutskottet 14 och socialutskottet 16-.
 • Föräldrar

  Egenföretagaren Nils-Rune Åsebol och egenföretagaren Anne-Marie Åsebol, f. Johansson.
 • Utbildning

  Studentexamen, Södertälje 67. Mellanstadielärarexamen, Lärarhögskolan Falun 71. Adjunktskompetens, Uppsala 78. Skolledarutbildning 82.
 • Anställningar

  Lärare, skolledare, Falu kommun och Vänersborg 71-91. Marknadsförare, Dalateatern 91-92. Lärare, Lärarhögskolan Falun 92-93. Oppositionsråd, Landstinget i Dalarna 94-01. Rektor (vd), Falu Frigymnasium 01-05. Egenföretagare 05-.
 • Kommunala uppdrag

  Landstingsfullmäktig, Dalarna 94-02. Oppositionsråd, Landstinget i Dalarna 94-01. Ledamot, landstingsstyrelsen, Uppsala läns landsting, Örebro läns landsting och Landstinget i Dalarna. Ledamot av ekonomiberedningen, Landstingsförbundet. Ledamot, Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot och ordförande, Näringslivet Falun-Borlänge 01-04. Ordförande, Kulturföreningen Falun Då 03-06. Ordförande, Arkivcentrum, Dalarna 06-10. Styrelseledamot och ordförande, Moderaterna i Falun 05-. Ledamot, förbundsstyrelsen Moderaterna i Dalarna 94-01 och 09-. Uppdrag på internationell nivå inom Rotary International 02-. Ledamot, kyrkofullmäktige i Falu kyrkliga samfällighet 05-. Ledamot, kyrkorådet i Falu Kristine församling 05-. Ordförande, kyrkonämnden i Falu kyrkliga samfällighet 05-. Ledamot, stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen i Västerås stift 09-10. Ledamot, kyrkomötet 09-.
 • Bostadsort

  Falun

Said and done

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2018/19:2939 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2939 av Lotta Finstorp m.fl. M Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Sammanfattning Kulturen följer oss genom livet. Den tillhör och förenar alla. Kulturen är dock inte en ensam isolerad politisk ö utan hänger intimt samman med den ekonomiska politiken. När man gör det


Utskottsberedning: 2018/19:KrU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 1 avslag, 5 bifall,

Motion 2018/19:2939 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2939 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (pdf, 101 kB)

Ett starkt och självständigt civilsamhälle

Motion 2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. M Ett starkt och självständigt civilsamhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att systematiskt sammanställa och sprida goda exempel på samverkan mellan civilsamhället och offentliga samhällsfunktioner och tillkännager


Utskottsberedning: KrU KU 2018/19:KrU9

Motion 2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (pdf, 111 kB)

Kultur- och mediepolitisk motion

Motion 2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. M Kultur- och mediepolitisk motion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att minska den politiska styrningen av konsten och kulturens innehåll och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: KrU KU 2018/19:KrU1 2018/19:KrU7 2018/19:KrU8 2018/19:NU7 2018/19:SkU13
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 1 avslag, 16 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (pdf, 116 kB)

Öka äldres valfrihet i omsorgen

Motion 2018/19:1905 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:1905 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm båda M Öka äldres valfrihet i omsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att stärka äldres inflytande och valfrihet i omsorgen gällande äldrecoacher och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:SoU13

Motion 2018/19:1905 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1905 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (pdf, 77 kB)

Fler bostäder på seniorers villkor

Motion 2018/19:1906 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:1906 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm båda M Fler bostäder på seniorers villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stimulera fler kommuner att arbeta långsiktigt med bostäder för seniorer och tillkännager detta för


Utskottsberedning: CU

Motion 2018/19:1906 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1906 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (pdf, 78 kB)

Entreprenörskap i skolan

Motion 2018/19:1519 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:1519 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm båda M Entreprenörskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om företagande och entreprenörskap vid utformningen av all utbildning och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:1519 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1519 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (pdf, 75 kB)

Satsningar på geriatrisk och gerontologisk forskning

Motion 2018/19:1518 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:1518 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm båda M Satsningar på geriatrisk och gerontologisk forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för en ny forskningsfinansiär gällande geriatrisk och gerontologisk


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:1518 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1518 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (pdf, 79 kB)

Underlätta för fler att ta del av det digitala samhället

Motion 2018/19:1498 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:1498 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm båda M Underlätta för fler att ta del av det digitala samhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att det digitala samhället tillgängliggörs för fler och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:TU4

Motion 2018/19:1498 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1498 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (pdf, 77 kB)

Jämförelser i omsorgen som speglar äldres behov

Motion 2018/19:1516 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:1516 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm båda M Jämförelser i omsorgen som speglar äldres behov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka kvaliteten i äldreomsorgen genom att stimulera till bättre jämförelser mellan verksamheter


Utskottsberedning: 2018/19:SoU13

Motion 2018/19:1516 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1516 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (pdf, 79 kB)

Vaccinationsprogram för seniorer

Motion 2018/19:1511 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:1511 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm båda M Vaccinationsprogram för seniorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna avseende influensavaccination mot influensa och pneumokockinfektion som ett särskilt


Utskottsberedning: 2018/19:SoU11

Motion 2018/19:1511 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1511 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (pdf, 75 kB)