Ann-Britt Åsebol(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Dalarna County, Bench 45
Title Lärare/Skolledare/Egenföretagare.
Born 1947
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864078
Email ann-britt.asebol[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-09-13 – 2018-09-24
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-11-29
  • Committee on Education

  • Deputy member 2012-04-11 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2012-11-22 – 2014-09-29
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-03-14 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2016-09-27 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:625 av Maria Stockhaus (M) 26 september 2017 Vinstbegränsning i skolan
Interpellationsdebatt 2016/17:432 av Eva Lohman (M) 13 june 2017 Försäkringsskydd för ambulanspersonal
Interpellationsdebatt 2016/17:538 av Ann-Britt Åsebol (M) 13 june 2017 Polisens öppettider i sommar
Interpellationsdebatt 2016/17:533 av Jenny Petersson (M) 13 june 2017 Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan

Främja företagande och entreprenörskap i skolan

Motion 2017/18:3103 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3103 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) Främja företagande och entreprenörskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om företagande och entreprenörskap vid utformningen av all utbildning och tillkännager detta för


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3103 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 51 kB) Motion 2017/18:3103 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 62 kB)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:SoU1

Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 99 kB)

En trygg gemensam hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst av hög kvalitet i rätt tid

Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) En trygg gemensam hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst av hög kvalitet i rätt tid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en utvecklad och prestationsbunden tillgänglighets-


Utskottsberedning: JuU TU UbU 2017/18:SoU1

Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 110 kB) Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 220 kB)

Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade

Motion 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera tandvårdsstöd till de mest sjuka äldre och multisjuka kroniker och tillkännager detta


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 107 kB)

Jakt på fågeln skarv

Motion 2017/18:3100 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3100 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) Jakt på fågeln skarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jakt på skarv och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skarvfåglarna har under de senaste åren brett ut sig


Utskottsberedning: MJU

Motion 2017/18:3100 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 52 kB) Motion 2017/18:3100 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 65 kB)

Språkliga rättigheter utanför förvaltningsområdena

Motion 2017/18:3134 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3134 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) Språkliga rättigheter utanför förvaltningsområdena Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur barn till urfolk och nationella minoriteter kan få utökade möjligheter att


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:3134 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 52 kB) Motion 2017/18:3134 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 62 kB)

Arbetsterapeuter i elevhälsan i skolan

Motion 2017/18:2505 av Ann-Britt Åsebol (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2505 av Ann-Britt Åsebol (M) Arbetsterapeuter i elevhälsan i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetsterapeuter i elevhälsan och tillkännager detta för regeringen. Motivering ”Ämnet arbetsterapi omfattar kunskaper


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:2505 av Ann-Britt Åsebol (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2505 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 58 kB)

Modernisera för A- och EPA-traktorer

Motion 2017/18:2319 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2319 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Modernisera för A- och EPA-traktorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en justering av hastigheten för EPA-traktorer så att hastigheten likställs med regler som gäller för EU-mopeder


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2319 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2319 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 75 kB)

Avskaffad särskild löneskatt för äldre som arbetar

Motion 2017/18:2900 av Sten Bergheden och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2900 av Sten Bergheden och Ann-Britt Åsebol (båda M) Avskaffad särskild löneskatt för äldre som arbetar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa den särskilda löneskatten för personer som är 65 år och äldre,


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:2900 av Sten Bergheden och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2900 av Sten Bergheden och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 64 kB)

Utökat RUT-avdrag för pensionärer

Motion 2017/18:2509 av Ann-Britt Åsebol (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2509 av Ann-Britt Åsebol (M) Utökat RUT-avdrag för pensionärer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att möta de äldres utökade behov av hjälp i hemmet genom att bredda tjänsteutbudet inom RUT-avdraget för


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:2509 av Ann-Britt Åsebol (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2509 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 58 kB)