Ann-Britt Åsebol(Mod)

Ann-Britt Åsebol (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Dalarna County, Bench 45
Title Lärare, skolledare, egen företagare
Born 1947
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864078
Email ann-britt.asebol[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-09-13 – 2018-09-24
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-11-29
  • Committee on Education

  • Deputy member 2012-04-11 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2012-11-22 – 2014-09-29
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-03-14 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2016-09-27 – 2018-09-24

Said and done

Ökande överbeläggningar inom vården

Skriftlig fråga 2016/17:1373 av Ann-Britt Åsebol (M)

Fråga 2016/17:1373 Ökande överbeläggningar inom vården av Ann-Britt Åsebol (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Nu väntar ännu en sommar där personalen på sjukhusen vittnar om att de inte kan garantera säker vård. Siffror från Sveriges Kommuner och Landsting visar att allt fler patienter på

Inlämnad: 2017-05-10 Svarsdatum: 2017-05-17 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1373 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 77 kB)

Äldres behov av bra mat

Skriftlig fråga 2016/17:1146 av Ann-Britt Åsebol (M)

Fråga 2016/17:1146 Äldres behov av bra mat av Ann-Britt Åsebol (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Maten är för de flesta människor mer än bara energi och näring. Den är även en källa till glädje, gemenskap och välbefinnande. En äldre person har samma behov som tidigare av vitaminer och mineraler men ett mindre

Inlämnad: 2017-03-29 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1146 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 76 kB)

Bristen på undersköterskor

Skriftlig fråga 2016/17:1028 av Ann-Britt Åsebol (M)

Fråga 2016/17:1028 Bristen på undersköterskor av Ann-Britt Åsebol (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Samtidigt som vården skriker efter fler undersköterskor så sjunker intresset för yrket. Varannan person som arbetar inom äldreomsorgen vill sluta. Det visar en undersökning gjord av Stockholms universitet.

Inlämnad: 2017-03-09 Svarsdatum: 2017-03-22 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1028 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 77 kB)

Stora regionala skillnader inom vården

Skriftlig fråga 2016/17:841 av Ann-Britt Åsebol (M)

Fråga 2016/17:841 Stora regionala skillnader inom vården av Ann-Britt Åsebol (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Risken att dö i ett flertal sjukdomar har minskat, men svensk hälso- och sjukvård är fortfarande ojämlik. En ny rapport från Socialstyrelsen visar på oacceptabelt stora regionala skillnader inom

Inlämnad: 2017-02-14 Svarsdatum: 2017-02-22 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:841 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 78 kB)

Åtgärder mot fusk

Skriftlig fråga 2016/17:774 av Ann-Britt Åsebol (M)

Fråga 2016/17:774 Åtgärder mot fusk av Ann-Britt Åsebol (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) År 1994 genomfördes den så kallade assistansreformen. Den syftade till att ge personer med betydande funktionsnedsättningar en bättre livssituation. Reformen syftade inte till att brottslingar skulle

Inlämnad: 2017-01-31 Svarsdatum: 2017-02-08 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:774 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 76 kB)

Varsel på landsbygden

Interpellation 2016/17:242 av Ann-Britt Åsebol (M)

Interpellation 2016/17:242 Varsel på landsbygden av Ann-Britt Åsebol (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) "Vi kan inte acceptera att befolkningen på landsbygderna upplever att samhället överger dem och att det sker en fortsatt tudelning av Sverige", säger Socialdemokraterna. Men vad är det regeringen i själva

Inlämnad: 2017-01-18 Svarsdatum: 2017-02-14 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:242 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Varsel på landsbygden

Växande vårdköer med stora regionala skillnader

Interpellation 2016/17:217 av Cecilia Widegren (M)

Interpellation 2016/17:217 Växande vårdköer med stora regionala skillnader av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Väntetiderna inom svensk hälso- och sjukvård är bland de allra längsta i Europa. Två år har gått sedan nuvarande regering nationellt tog över ansvaret för hälso- och sjukvården.

Inlämnad: 2016-12-16 Svarsdatum: 2017-01-24 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2016/17:217 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 111 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Växande vårdköer med stora regionala skillnader

Väntetider inom vården

Skriftlig fråga 2016/17:494 av Ann-Britt Åsebol (M)

Fråga 2016/17:494 Väntetider inom vården av Ann-Britt Åsebol (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Långa väntetider och otillräcklig tillgänglighet är fortfarande ett problem i delar av vården. Fördelningen av resurser mellan de med större och de med mindre behov fungerar inte optimalt. Inom vården finns fortfarande

Inlämnad: 2016-12-12 Svarsdatum: 2016-12-27 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:494 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 76 kB)

Regeringens förslag till ny regionindelning

Skriftlig fråga 2016/17:346 av Ann-Britt Åsebol (M)

Fråga 2016/17:346 Regeringens förslag till ny regionindelning av Ann-Britt Åsebol (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Regeringen står envist fast vid sin plan att regionalisera hela Sverige, oavsett den lokala folkviljan och i vissa fall på helt felaktiga grunder. Tvångsindelningar i storregioner kommer inte

Inlämnad: 2016-11-17 Svarsdatum: 2016-11-30 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:346 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 76 kB)

med anledning av prop. 2016/17:15 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige

Motion 2016/17:3508 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3508 av Cecilia Widegren m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:15 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i 2 § lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:SoU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:3508 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3508 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 82 kB)