Ann-Britt Åsebol(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Dalarna County, Bench 45
Title Lärare/Skolledare/Egenföretagare.
Born 1947
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864078
Email ann-britt.asebol[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-09-13 – 2018-09-24
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-11-29
  • Committee on Education

  • Deputy member 2012-04-11 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2012-11-22 – 2014-09-29
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-03-14 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2016-09-27 – 2018-09-24

Said and done

Köer till koloskopi

Skriftlig fråga 2017/18:206 av Ann-Britt Åsebol (M)

Fråga 2017/18:206 Köer till koloskopi av Ann-Britt Åsebol (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Det finns i dag stora regionala skillnader när det gäller tillgängligheten i vården. Så sent som i förra veckan kom information om att ett antal patienter i Västra Götalandsregionen under 2016 sattes upp på

Inlämnad: 2017-11-01 Svarsdatum: 2017-11-08 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:206 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 75 kB)

Språkbarriärer och patientsäkerhet

Skriftlig fråga 2017/18:205 av Ann-Britt Åsebol (M)

Fråga 2017/18:205 Språkbarriärer och patientsäkerhet av Ann-Britt Åsebol (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Regeringen vill att Sverige ska ligga i framkant gällande digitalisering. I vården finns dock inget ersättningssystem för vårdtjänster via till exempel mobiltelefoner, och trots tolkbrist används

Inlämnad: 2017-11-01 Svarsdatum: 2017-11-08 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:205 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 77 kB)

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Skriftlig fråga 2017/18:188 av Ann-Britt Åsebol (M)

Fråga 2017/18:188 Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning av Ann-Britt Åsebol (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Enligt Statistiska centralbyråns undersökning Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2016 uppger runt 15 procent av

Inlämnad: 2017-10-27 Svarsdatum: 2017-11-08 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:188 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 95 kB)

Bostäder för seniorer

Skriftlig fråga 2017/18:167 av Ann-Britt Åsebol (M)

Fråga 2017/18:167 Bostäder för seniorer av Ann-Britt Åsebol (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) En av de viktigaste faktorerna för livskvalitet på äldre dagar är en bostad som man trivs i och kan åldras i. Både samhället och individen tjänar på bra bostäder för seniorer. I en tillgänglig bostad minskar risken

Inlämnad: 2017-10-25 Svarsdatum: 2017-11-02 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:167 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 95 kB)

Främja företagande och entreprenörskap i skolan

Motion 2017/18:3103 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3103 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) Främja företagande och entreprenörskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om företagande och entreprenörskap vid utformningen av all utbildning och tillkännager detta för


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3103 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 51 kB) Motion 2017/18:3103 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 62 kB)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:SoU1

Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 99 kB)

En trygg gemensam hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst av hög kvalitet i rätt tid

Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) En trygg gemensam hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst av hög kvalitet i rätt tid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en utvecklad och prestationsbunden tillgänglighets-


Utskottsberedning: UbU 2017/18:JuU14 2017/18:SoU1 2017/18:SoU13 2017/18:SoU14 2017/18:SoU15 2017/18:SoU16 2017/18:SoU18 2017/18:SoU9 2017/18:TU6

Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 110 kB) Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 220 kB)

Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade

Motion 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera tandvårdsstöd till de mest sjuka äldre och multisjuka kroniker och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 107 kB)

Jakt på fågeln skarv

Motion 2017/18:3100 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3100 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) Jakt på fågeln skarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jakt på skarv och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skarvfåglarna har under de senaste åren brett ut sig


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10

Motion 2017/18:3100 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 52 kB) Motion 2017/18:3100 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 65 kB)

Språkliga rättigheter utanför förvaltningsområdena

Motion 2017/18:3134 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3134 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) Språkliga rättigheter utanför förvaltningsområdena Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur barn till urfolk och nationella minoriteter kan få utökade möjligheter att


Utskottsberedning: 2017/18:KU32

Motion 2017/18:3134 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 52 kB) Motion 2017/18:3134 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 62 kB)