Ann-Britt Åsebol(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Dalarna County, Bench 45
Title Lärare/Skolledare/Egenföretagare.
Born 1947
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864078
Email ann-britt.asebol[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-09-13 – 2018-09-24
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-11-29
  • Committee on Education

  • Deputy member 2012-04-11 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2012-11-22 – 2014-09-29
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-03-14 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2016-09-27 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2017/18:271 av Lars Beckman (M) 30 january 2018 Vinstförbud i vården
Interpellationsdebatt 2017/18:315 av Ann-Britt Åsebol (M) 23 january 2018 Bostäder för seniorer
Debatt om förslag 2017/18:SoU5 30 november 2017 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken
Interpellationsdebatt 2016/17:625 av Maria Stockhaus (M) 26 september 2017 Vinstbegränsning i skolan

med anledning av prop. 2017/18:83 Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

Motion 2017/18:3990 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3990 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M med anledning av prop. 2017/18:83 Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta utreda ett prestationsbaserat statsbidrag


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:3990 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3990 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 85 kB)

med anledning av prop. 2017/18:78 Vissa förslag om personlig assistans

Motion 2017/18:3972 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3972 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) med anledning av prop. 2017/18:78 Vissa förslag om personlig assistans Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillsyn över och uppföljning av lagstiftningen om personlig assistans och


Utskottsberedning: 2017/18:SoU17

Motion 2017/18:3972 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3972 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 69 kB)

Science centers

Skriftlig fråga 2017/18:658 av Ann-Britt Åsebol (M)

Fråga 2017/18:658 Science centers av Ann-Britt Åsebol (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Dagens samhälle blir allt mer teknikberoende. Samtidigt står vi inför globala utmaningar där kunskap inom teknik och naturvetenskap kommer att vara avgörande framgångsfaktorer. Inom dessa yrkesgrupper finns

Inlämnad: 2018-01-24 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:658 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 86 kB)

Merkostnadsersättning

Skriftlig fråga 2017/18:648 av Ann-Britt Åsebol (M)

Fråga 2017/18:648 Merkostnadsersättning av Ann-Britt Åsebol (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) I dag kan den som har merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning få så kallad handikappersättning från staten. Ersättningen betalas ut i tre olika nivåer. Som lägst med 1 344 kronor per månad och som

Inlämnad: 2018-01-24 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:648 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 88 kB)

Situationen på arbetsmarknaden för funktionsnedsatta

Interpellation 2017/18:318 av Ann-Britt Åsebol (M)

Interpellation 2017/18:318 Situationen på arbetsmarknaden för funktionsnedsatta av Ann-Britt Åsebol (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) En funktionsnedsättning ska inte begränsa möjligheterna för den som kan och vill jobba att bidra utifrån sin förmåga. I Sverige ska alla ha möjlighet att delta i samhället utifrån

Inlämnad: 2018-01-12 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:318 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 107 kB)

Bostäder för seniorer

Interpellation 2017/18:315 av Ann-Britt Åsebol (M)

Interpellation 2017/18:315 Bostäder för seniorer av Ann-Britt Åsebol (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) I många av landets kommuner saknas bra och prisvärda bostäder för seniorer att flytta till eller för den delen bo kvar i. Även om alla pensionärer i en kommun har en bostad är denna sällan långsiktigt

Inlämnad: 2018-01-12 Svarsdatum: 2018-01-23 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2017/18:315 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 105 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bostäder för seniorer

Vinstförbud i vården

Interpellation 2017/18:271 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2017/18:271 Vinstförbud i vården av Lars Beckman (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Den privata barnmorskemottagningen Mama Mia är ett exempel på en omtyckt och respekterad verksamhet som många har valt att använda i Stockholm. Runt om i Sverige finns det många privata vårdcentraler

Inlämnad: 2017-12-07 Svarsdatum: 2018-01-30 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2017/18:271 av Lars Beckman (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vinstförbud i vården

Köer till koloskopi

Skriftlig fråga 2017/18:206 av Ann-Britt Åsebol (M)

Fråga 2017/18:206 Köer till koloskopi av Ann-Britt Åsebol (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Det finns i dag stora regionala skillnader när det gäller tillgängligheten i vården. Så sent som i förra veckan kom information om att ett antal patienter i Västra Götalandsregionen under 2016 sattes upp på

Inlämnad: 2017-11-01 Svarsdatum: 2017-11-08 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:206 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 75 kB)

Språkbarriärer och patientsäkerhet

Skriftlig fråga 2017/18:205 av Ann-Britt Åsebol (M)

Fråga 2017/18:205 Språkbarriärer och patientsäkerhet av Ann-Britt Åsebol (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Regeringen vill att Sverige ska ligga i framkant gällande digitalisering. I vården finns dock inget ersättningssystem för vårdtjänster via till exempel mobiltelefoner, och trots tolkbrist används

Inlämnad: 2017-11-01 Svarsdatum: 2017-11-08 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:205 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 77 kB)

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Skriftlig fråga 2017/18:188 av Ann-Britt Åsebol (M)

Fråga 2017/18:188 Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning av Ann-Britt Åsebol (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Enligt Statistiska centralbyråns undersökning Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2016 uppger runt 15 procent av

Inlämnad: 2017-10-27 Svarsdatum: 2017-11-08 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:188 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 95 kB)