Angelika Bengtsson (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Blekinge County, Bench 63
Title Dansare
Born 1990
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email angelika.bengtsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2022-09-26
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2018-03-13 – 2018-05-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2018-10-09 – 2019-10-31
  • Deputy member 2016-09-29 – 2018-10-09
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member 2018-11-01 – 2018-12-14

Said and done

med anledning av skr. 2018/19:90 Nordiskt samarbete 2018

Motion 2018/19:3066 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:3066 av Aron Emilsson m.fl. SD med anledning av skr. 2018/19:90 Nordiskt samarbete 2018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att långsiktigt stärka det nordisk-baltiska samarbetet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2018/19:UU14

Motion 2018/19:3066 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 79 kB) Motion 2018/19:3066 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 123 kB)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2018/19:2375 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2375 av Aron Emilsson m.fl. SD Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Sammanfattning För Sverigedemokraterna spelar kulturen en central roll i livet, politiken och samhällsbygget. Vi eftersträvar en bred och livskraftig svensk kulturpolitik där barns, äldres och funktionsnedsattas


Utskottsberedning: 2018/19:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2375 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 108 kB) Motion 2018/19:2375 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 157 kB)

Hästnäring - kultur, fritid och näring

Motion 2018/19:2320 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2320 av Angelika Bengtsson m.fl. SD Hästnäring kultur, fritid och näring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma hästnäringens positiva effekter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10 2018/19:KrU10 2018/19:MJU17 2018/19:TU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2320 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2320 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Friluftsliv för folkhälsa

Motion 2018/19:2321 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2321 av Cassandra Sundin m.fl. SD Friluftsliv för folkhälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna för ett närmare nordiskt friluftslivssamarbete och en satsning för ett nytt nordiskt friluftslivsår och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:KrU10 2018/19:MJU9 2018/19:SfU15 2018/19:UbU14 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 2 avslag, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2321 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2321 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (pdf, 103 kB)

Ordbok över Sveriges dialekter

Motion 2018/19:1912 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1912 av Aron Emilsson m.fl. SD Ordbok över Sveriges dialekter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ordbok över Sveriges dialekter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska dialekter är en omistlig del av vårt gemensamma


Utskottsberedning: 2018/19:KrU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1912 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2018/19:1912 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Erkännande av svenskbefolkningen i historiska svenskbygder

Motion 2018/19:1911 av Runar Filper m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1911 av Runar Filper m.fl. SD Erkännande av svenskbefolkningen i historiska svenskbygder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma svenskbefolkningen i historiska utvandrarbygder och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2018/19:KrU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:1911 av Runar Filper m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2018/19:1911 av Runar Filper m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Scenkonst

Motion 2018/19:1648 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1648 av Angelika Bengtsson m.fl. SD Scenkonst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell översyn och kvalitetssäkring av scenkonstutbildningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:KrU13 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1648 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1648 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Kulturkanon

Motion 2018/19:1647 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1647 av Aron Emilsson m.fl. SD Kulturkanon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta ta fram en svensk kulturkanon och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en immateriell


Utskottsberedning: 2018/19:KrU1 2018/19:KrU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1647 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2018/19:1647 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Skärpning av språklagen

Motion 2018/19:1646 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1646 av Aron Emilsson m.fl. SD Skärpning av språklagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att omarbeta och bygga ut språklagen 2009:600 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:KrU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:1646 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2018/19:1646 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Svenska ortnamn i fjällen

Motion 2018/19:1645 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1645 av Aron Emilsson m.fl. SD Svenska ortnamn i fjällen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad hänsyn till god ortnamnssed och om hur tillämpningen av de lagreglerade bestämmelserna om god ortnamnssed ska kunna skärpas och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1645 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2018/19:1645 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)