Angelika Bengtsson (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Blekinge County, Bench 63
Title Dansare
Born 1990
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email angelika.bengtsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2022-09-26
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2018-03-13 – 2018-05-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2018-10-09 – 2019-10-31
  • Deputy member 2016-09-29 – 2018-10-09
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member 2018-11-01 – 2018-12-14

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot kulturutskottet 14-.
 • Föräldrar

  Socionomen Christer Bengtsson och dans- och idrottsläraren Zofia Chaszkies.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Malmö 14-15.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Suppleant, Sverigedemokraterna i Malmö 11-16. Suppleant, Sverigedemokraterna Syd 13-16. Ledamot, Sverigedemokraterna Härryda 16-. Suppleant, Sverigedemokraterna Västra Götaland Västra 16-.
 • Utbildning

  Kungliga Svenska balettskolan, inriktning klassisk balett, Stockholm 06-09.
 • Anställningar

  Frilansande dansare 09-11. Reseledare och platschef 11-12. Danslärare 11-14.

Said and done

med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition

Motion 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Nyheter och viktiga satsningar Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2014/15:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 108 kB) Motion 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 279 kB)

Insatser för ökad fornminnesvård och förbättrad tillgänglighet till kulturarvet

Motion 2014/15:3001 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3001 av Aron Emilsson m.fl. SD Insatser för ökad fornminnesvård och förbättrad tillgänglighet till kulturarvet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast möjligt bör återkomma med förslag om hur omfattningen


Utskottsberedning: 2014/15:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3001 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3001 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Budgetpropositionen för 2015

Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. SD Budgetpropositionen för 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan


Utskottsberedning: 2014/15:FiU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (docx, 740 kB) Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 1035 kB)

Nationellt samiskt forskningscentrum

Motion 2014/15:2901 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2901 av Aron Emilsson m.fl. SD Nationellt samiskt forskningscentrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inrätta ett nationellt samiskt forskningscentrum. Motivering Forskningen kring samiska


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2901 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2901 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)

Kvalitetsmärkning av svenska livsmedel

Motion 2014/15:2931 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2931 av Aron Emilsson m.fl. SD Kvalitetsmärkning av svenska livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram riktlinjer för en kvalitetsmärkning av svenska matprodukter med stort kulturhistoriskt värde. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2931 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2931 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Bättre villkor för svensk film

Motion 2014/15:2935 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2935 av Aron Emilsson m.fl. SD Bättre villkor för svensk film Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den demokratiska förankringen av filmavtalet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i


Utskottsberedning: 2014/15:KrU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2935 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2935 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Nationellt lånekortssystem

Motion 2014/15:2933 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2933 av Aron Emilsson m.fl. SD Nationellt lånekortssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inrätta ett nationellt lånekortssystem. Motivering Vårt grannland Norge införde år 2005 ett


Utskottsberedning: 2014/15:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2933 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2933 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Nordens hus i Sverige

Motion 2014/15:2932 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2932 av Aron Emilsson m.fl. SD Nordens hus i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att inrätta ett Nordens hus i Sverige. Motivering Den djupaste roten till den svenska kulturens särart


Utskottsberedning: 2014/15:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2932 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2932 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Förbättrat omhändertagande av fornfynd

Motion 2014/15:2904 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2904 av Aron Emilsson m.fl. SD Förbättrat omhändertagande av fornfynd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på hur omhändertagandet av fornfynd kan förbättras. Motivering Kulturarvsbrott


Utskottsberedning: 2014/15:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2904 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2904 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)

Folkbildningsfrågor

Motion 2014/15:2903 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2903 av Aron Emilsson m.fl. SD Folkbildningsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitetssäkring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mångkulturalistisk verksamhet.


Utskottsberedning: 2014/15:KrU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2903 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2903 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 74 kB)