Angelika Bengtsson(SweDem)

Angelika Bengtsson (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 317
Title Dansare
Born 1990
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email angelika.bengtsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2016-09-29 – 2017-10-31

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:KrU3 1 february 2017 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel
Frågestund 10 november 2016 Frågestund
Interpellationsdebatt 2015/16:646 av Mikael Eskilandersson (SD) 14 june 2016 Juridisk status för digitala uppslagsverk med offentlig konst
Debatt om förslag 2015/16:UbU15 27 april 2016 Högskolan

med anledning av prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik

Motion 2016/17:3645 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3645 av Aron Emilsson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktning för kulturarvspolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: KrU

Motion 2016/17:3645 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 79 kB) Motion 2016/17:3645 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 128 kB)

med anledning av prop. 2016/17:109 Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation

Motion 2016/17:3628 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3628 av Aron Emilsson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:109 Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen tydligare bör redovisa hur Sverige


Utskottsberedning: KrU

Motion 2016/17:3628 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3628 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Samiska språk- och utbildningsfrågor

Motion 2016/17:2197 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2197 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) Samiska språk- och utbildningsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utveckla forskningscentret Vaartoe/Cesam och i förlängningen inrätta ett fristående nationellt


Utskottsberedning: 2016/17:KrU10 2016/17:UbU12

Motion 2016/17:2197 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2197 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Scenkonst

Motion 2016/17:2196 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2196 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) Scenkonst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell översyn och kvalitetssäkring av scenkonstutbildningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2016/17:KrU1 2016/17:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2196 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2196 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Återreglering av postverksamheten

Motion 2016/17:2439 av Jeff Ahl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2439 av Jeff Ahl m.fl. (SD) Återreglering av postverksamheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återreglera postväsendet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trots en ökad digitalisering i Sverige och världen


Utskottsberedning: 2016/17:TU6

Motion 2016/17:2439 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2439 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (pdf, 50 kB)

Grön omsorg

Motion 2016/17:2596 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2596 av Per Ramhorn m.fl. (SD) Grön omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att familjer och företagare i jordbrukssektorn mot ersättning ska kunna erbjuda kommuner och landsting grön omsorg, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:2596 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2596 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Medborgarskapstest och medborgaranda

Motion 2016/17:2201 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2201 av Aron Emilsson m.fl. (SD) Medborgarskapstest och medborgaranda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa medborgarskapstester för medborgare från andra länder som ansöker om medborgarskap i Sverige och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:SfU14

Motion 2016/17:2201 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2201 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Kulturmärkning av svenska livsmedel

Motion 2016/17:2594 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2594 av Aron Emilsson m.fl. (SD) Kulturmärkning av svenska livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram riktlinjer för en kulturmärkning av svenska matprodukter med stort kulturhistoriskt värde och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:MJU24

Motion 2016/17:2594 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2594 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Punktskriftens ställning

Motion 2016/17:2595 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2595 av Aron Emilsson m.fl. (SD) Punktskriftens ställning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändringar i språklagen så att även punktskrift omfattas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 2009 har vi i Sverige


Utskottsberedning: 2016/17:KrU10

Motion 2016/17:2595 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2595 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Extra stöd till svensk damhockey

Motion 2016/17:2592 av Jeff Ahl och Angelika Bengtsson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2592 av Jeff Ahl och Angelika Bengtsson (båda SD) Extra stöd till svensk damhockey Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inleda diskussioner med representanter för svensk damhockey som syftar till att tillskjuta ekonomiska resurser


Utskottsberedning: 2016/17:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2592 av Jeff Ahl och Angelika Bengtsson (båda SD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2592 av Jeff Ahl och Angelika Bengtsson (båda SD) (pdf, 48 kB)