Angelika Bengtsson(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 317
Title Dansare
Born 1990
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email angelika.bengtsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member
  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2018-03-13 – 2018-05-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2016-09-29 – 2018-10-31

Said and done

med anledning av prop. 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö

Motion 2017/18:4000 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4000 av Aron Emilsson m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur svenska medborgare


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:4000 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:4000 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2017/18:2522 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2522 av Aron Emilsson m.fl. (SD) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anta de kulturpolitiska mål som anges nedan att gälla från den 1 januari 2018 och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2522 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 107 kB) Motion 2017/18:2522 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 178 kB)

Grön omsorg

Motion 2017/18:1729 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1729 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) Grön omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att familjer och företagare i jordbrukssektorn mot ersättning ska kunna erbjuda kommuner och landsting grön omsorg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Grön


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13

Motion 2017/18:1729 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1729 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)

Medborgarskapstest och medborgaranda

Motion 2017/18:1725 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1725 av Aron Emilsson m.fl. (SD) Medborgarskapstest och medborgaranda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa medborgarskapstester för medborgare från andra länder som ansöker om medborgarskap i Sverige, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SfU18

Motion 2017/18:1725 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1725 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Hästnäringen - kultur, fritid och näring

Motion 2017/18:1604 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1604 av Aron Emilsson m.fl. (SD) Hästnäringen – kultur, fritid och näring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma hästnäringens positiva effekter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hästnäringen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18

Motion 2017/18:1604 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1604 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)

Spel som kulturform

Motion 2017/18:1942 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1942 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. SD Spel som kulturform Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna och formerna för ett institut på spelområdet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:KrU1 2017/18:SkU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1942 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1942 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Ett svenskt kulturarvsår 2020

Motion 2017/18:1747 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1747 av Aron Emilsson m.fl. (SD) Ett svenskt kulturarvsår 2020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse 2020 till ett svenskt kulturarvsår och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mångkulturåret 2006 utlystes


Utskottsberedning: 2017/18:KrU7

Motion 2017/18:1747 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1747 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 61 kB)

Biblioteksfrågor

Motion 2017/18:1740 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1740 av Aron Emilsson m.fl. SD Biblioteksfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i samverkan med berörda aktörer och institutioner bör ta fram en åtgärdsplan för hur biblioteken som studiemiljö ska kunna säkras från grupper


Utskottsberedning: 2017/18:KrU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:1740 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1740 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Nationell handlingsplan för kyrkor som tas ur bruk

Motion 2017/18:1739 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1739 av Aron Emilsson m.fl. (SD) Nationell handlingsplan för kyrkor som tas ur bruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell handlingsplan för skydd av kyrkor som tas ur bruk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:KrU7

Motion 2017/18:1739 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1739 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Nordens hus i Sverige

Motion 2017/18:1738 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1738 av Aron Emilsson m.fl. SD Nordens hus i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheterna att inrätta ett Nordens hus i Sverige bör utredas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den djupaste roten till den svenska


Utskottsberedning: 2017/18:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1738 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1738 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)