Angelika Bengtsson(SweDem)

Angelika Bengtsson (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 317
Title Dansare
Born 1990
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email angelika.bengtsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2016-09-29 – 2017-10-31

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:KrU10 18 may 2017 Konstarter och kulturskaparnas villkor
Frågestund 4 may 2017 Frågestund
Frågestund 6 april 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2016/17:KrU7 5 april 2017 Marknäten och public service

med anledning av skr. 2016/17:90 Nordiskt samarbete 2016

Motion 2016/17:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD) med anledning av skr. 2016/17:90 Nordiskt samarbete 2016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom ramen för det nordiska samarbetet verka för en gemensam nordisk yttre gränsbevakning och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:UU3
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2016/17:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2016/17:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 98 kB)

med anledning av prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik

Motion 2016/17:3645 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3645 av Aron Emilsson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktning för kulturarvspolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:KrU9

Motion 2016/17:3645 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2016/17:3645 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 106 kB)

med anledning av prop. 2016/17:109 Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation

Motion 2016/17:3628 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3628 av Aron Emilsson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:109 Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen tydligare bör redovisa hur Sverige


Utskottsberedning: 2016/17:KrU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3628 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3628 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Samiska språk- och utbildningsfrågor

Motion 2016/17:2197 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2197 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) Samiska språk- och utbildningsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utveckla forskningscentret Vaartoe/Cesam och i förlängningen inrätta ett fristående nationellt


Utskottsberedning: 2016/17:KrU10 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2197 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2197 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Scenkonst

Motion 2016/17:2196 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2196 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) Scenkonst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell översyn och kvalitetssäkring av scenkonstutbildningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2016/17:KrU1 2016/17:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2196 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2196 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Återreglering av postverksamheten

Motion 2016/17:2439 av Jeff Ahl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2439 av Jeff Ahl m.fl. (SD) Återreglering av postverksamheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återreglera postväsendet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trots en ökad digitalisering i Sverige och världen


Utskottsberedning: 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2439 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2016/17:2439 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)

Grön omsorg

Motion 2016/17:2596 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2596 av Per Ramhorn m.fl. (SD) Grön omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att familjer och företagare i jordbrukssektorn mot ersättning ska kunna erbjuda kommuner och landsting grön omsorg, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:2596 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2596 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Medborgarskapstest och medborgaranda

Motion 2016/17:2201 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2201 av Aron Emilsson m.fl. (SD) Medborgarskapstest och medborgaranda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa medborgarskapstester för medborgare från andra länder som ansöker om medborgarskap i Sverige och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:SfU14

Motion 2016/17:2201 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2201 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Kulturmärkning av svenska livsmedel

Motion 2016/17:2594 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2594 av Aron Emilsson m.fl. (SD) Kulturmärkning av svenska livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram riktlinjer för en kulturmärkning av svenska matprodukter med stort kulturhistoriskt värde och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:MJU23

Motion 2016/17:2594 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:2594 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Punktskriftens ställning

Motion 2016/17:2595 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2595 av Aron Emilsson m.fl. (SD) Punktskriftens ställning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändringar i språklagen så att även punktskrift omfattas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 2009 har vi i Sverige


Utskottsberedning: 2016/17:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2595 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2595 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)