Anette Åkesson(Mod)

Anette Åkesson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 94
Title Civilekonom
Born 1966
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866318
Email anette.akesson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member
  • Committee on Finance

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2012-09-01 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Member 2015-10-01 – 2016-10-11
  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-10-01
  • Deputy member 2012-10-19 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2012-09-01 – 2012-11-16
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2015-03-17 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2016-10-11 – 2018-09-24

Said and done

Konsekvenser av digitaliseringen

Skriftlig fråga 2016/17:1252 av Anette Åkesson (M)

Fråga 2016/17:1252 Konsekvenser av digitaliseringen av Anette Åkesson (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Företagare står inför många utmaningar. En av dem rör handfasta konsekvenser av digitaliseringen. För några veckor sedan besökte jag ett drivande och framgångsrikt företag i Örkelljunga, TechPack. Vd

Inlämnad: 2017-04-19 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1252 av Anette Åkesson (M) (pdf, 76 kB)

Den svenska statsbudgeten och EU-budgeten

Skriftlig fråga 2016/17:1213 av Anette Åkesson (M)

Fråga 2016/17:1213 Den svenska statsbudgeten och EU-budgeten av Anette Åkesson (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) EU:s nästa budgetram planeras gälla åren 2021–2027, och förhandlingarna lär bli svårare än vanligt i och med att Storbritannien lämnar EU. Finansminister Magdalena Andersson redogjorde

Inlämnad: 2017-04-05 Svarsdatum: 2017-04-18 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1213 av Anette Åkesson (M) (pdf, 78 kB)

Begränsning av vinster och höga kommunala skatter

Interpellation 2016/17:357 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2016/17:357 Begränsning av vinster och höga kommunala skatter av Anette Åkesson (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Riksdagen har – åter – beslutat att regeringen snarast ska återkomma med förslag på hur man ska öka mångfalden av aktörer inom välfärdssektorn. Ett liknande beslut fattades

Inlämnad: 2017-03-03 Svarsdatum: 2017-03-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:357 av Anette Åkesson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Begränsning av vinster och höga kommunala skatter

Jobben i Sverige

Interpellation 2016/17:327 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2016/17:327 Jobben i Sverige av Anette Åkesson (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Tack vare högkonjunktur och alliansreformer går Sverige för närvarande riktigt bra. Men signalerna inför framtiden oroar: Jobb flyttar ut – som vi kan följa bland annat i det delvis statligt

Inlämnad: 2017-02-20 Svarsdatum: 2017-03-21 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:327 av Anette Åkesson (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jobben i Sverige

SAS och företagens villkor

Skriftlig fråga 2016/17:801 av Anette Åkesson (M)

Fråga 2016/17:801 SAS och företagens villkor av Anette Åkesson (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) I går informerade flygbolaget SAS att man flyttar delar av sin flygplansflotta utomlands. SAS är inte vilket bolag som helst utan delägt av staten – därför är det intressant att se hur regeringen

Inlämnad: 2017-02-02 Svarsdatum: 2017-02-15 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:801 av Anette Åkesson (M) (pdf, 77 kB)

Förändringar i reavinstbeskattningen

Skriftlig fråga 2016/17:790 av Anette Åkesson (M)

Fråga 2016/17:790 Förändringar i reavinstbeskattningen av Anette Åkesson (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Statsrådet Peter Eriksson skapar viss förvirring när han i en intervju med Dagens Nyheter den 29 januari 2017 gör ett oförankrat utspel om att "reavinstskatten bör sänkas rejält". Den nuvarande regeringen

Inlämnad: 2017-01-31 Svarsdatum: 2017-02-08 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:790 av Anette Åkesson (M) (pdf, 77 kB)

Generationseffekter av reavinstbeskattningen

Skriftlig fråga 2016/17:786 av Anette Åkesson (M)

Fråga 2016/17:786 Generationseffekter av reavinstbeskattningen av Anette Åkesson (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Det är många turer kring reavinstskatten på bostäder. Inte minst verkar regeringspartierna S och MP inte vara överens, vilket – åter – tydliggörs genom bostadsminister Peter Erikssons

Inlämnad: 2017-01-31 Svarsdatum: 2017-02-08 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:786 av Anette Åkesson (M) (pdf, 76 kB)

Det svenska filmarvet

Skriftlig fråga 2016/17:754 av Anette Åkesson (M)

Fråga 2016/17:754 Det svenska filmarvet av Anette Åkesson (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Digitaliseringen påverkar många delar av samhället. Den 29 januari 2017 uppmärksammade Sydsvenskan i ett reportage att digitaliseringen av det svenska filmarvet går väldigt långsamt och att därför

Inlämnad: 2017-01-31 Svarsdatum: 2017-02-08 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:754 av Anette Åkesson (M) (pdf, 77 kB)

med anledning av prop. 2016/17:15 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige

Motion 2016/17:3508 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3508 av Cecilia Widegren m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:15 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i 2 § lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:SoU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:3508 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3508 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Nedläggningshot mot akutsjukhus i allmänhet och sjukhuset i Kristianstad i synnerhet

Skriftlig fråga 2016/17:179 av Anette Åkesson (M)

Fråga 2016/17:179 Nedläggningshot mot akutsjukhus i allmänhet och sjukhuset i Kristianstad i synnerhet av Anette Åkesson (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Svensk hälso- och sjukvård visar på goda resultat för de som får tillgång till den men vi har långa väntetider jämfört med andra länder inom EU och OECD.

Inlämnad: 2016-10-20 Svarsdatum: 2016-11-09 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:179 av Anette Åkesson (M) (pdf, 80 kB)