Anette Åkesson(Mod)

Anette Åkesson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 94
Title Civilekonom
Born 1966
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866318
Email anette.akesson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member
  • Committee on Finance

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2012-09-01 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Member 2015-10-01 – 2016-10-11
  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-10-01
  • Deputy member 2012-10-19 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2012-09-01 – 2012-11-16
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2015-03-17 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2016-10-11 – 2018-09-24

Said and done

Begränsning av vinster och höga kommunala skatter

Interpellation 2016/17:357 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2016/17:357 Begränsning av vinster och höga kommunala skatter av Anette Åkesson (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Riksdagen har – åter – beslutat att regeringen snarast ska återkomma med förslag på hur man ska öka mångfalden av aktörer inom välfärdssektorn. Ett liknande beslut fattades

Inlämnad: 2017-03-03 Svarsdatum: 2017-03-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:357 av Anette Åkesson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Begränsning av vinster och höga kommunala skatter

Jobben i Sverige

Interpellation 2016/17:327 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2016/17:327 Jobben i Sverige av Anette Åkesson (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Tack vare högkonjunktur och alliansreformer går Sverige för närvarande riktigt bra. Men signalerna inför framtiden oroar: Jobb flyttar ut – som vi kan följa bland annat i det delvis statligt

Inlämnad: 2017-02-20 Svarsdatum: 2017-03-21 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:327 av Anette Åkesson (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jobben i Sverige

SAS och företagens villkor

Skriftlig fråga 2016/17:801 av Anette Åkesson (M)

Fråga 2016/17:801 SAS och företagens villkor av Anette Åkesson (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) I går informerade flygbolaget SAS att man flyttar delar av sin flygplansflotta utomlands. SAS är inte vilket bolag som helst utan delägt av staten – därför är det intressant att se hur regeringen

Inlämnad: 2017-02-02 Svarsdatum: 2017-02-15 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:801 av Anette Åkesson (M) (pdf, 77 kB)

Förändringar i reavinstbeskattningen

Skriftlig fråga 2016/17:790 av Anette Åkesson (M)

Fråga 2016/17:790 Förändringar i reavinstbeskattningen av Anette Åkesson (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Statsrådet Peter Eriksson skapar viss förvirring när han i en intervju med Dagens Nyheter den 29 januari 2017 gör ett oförankrat utspel om att "reavinstskatten bör sänkas rejält". Den nuvarande regeringen

Inlämnad: 2017-01-31 Svarsdatum: 2017-02-08 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:790 av Anette Åkesson (M) (pdf, 77 kB)

Generationseffekter av reavinstbeskattningen

Skriftlig fråga 2016/17:786 av Anette Åkesson (M)

Fråga 2016/17:786 Generationseffekter av reavinstbeskattningen av Anette Åkesson (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Det är många turer kring reavinstskatten på bostäder. Inte minst verkar regeringspartierna S och MP inte vara överens, vilket – åter – tydliggörs genom bostadsminister Peter Erikssons

Inlämnad: 2017-01-31 Svarsdatum: 2017-02-08 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:786 av Anette Åkesson (M) (pdf, 76 kB)

Det svenska filmarvet

Skriftlig fråga 2016/17:754 av Anette Åkesson (M)

Fråga 2016/17:754 Det svenska filmarvet av Anette Åkesson (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Digitaliseringen påverkar många delar av samhället. Den 29 januari 2017 uppmärksammade Sydsvenskan i ett reportage att digitaliseringen av det svenska filmarvet går väldigt långsamt och att därför

Inlämnad: 2017-01-31 Svarsdatum: 2017-02-08 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:754 av Anette Åkesson (M) (pdf, 77 kB)

med anledning av prop. 2016/17:15 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige

Motion 2016/17:3508 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3508 av Cecilia Widegren m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:15 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i 2 § lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:SoU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:3508 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3508 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Nedläggningshot mot akutsjukhus i allmänhet och sjukhuset i Kristianstad i synnerhet

Skriftlig fråga 2016/17:179 av Anette Åkesson (M)

Fråga 2016/17:179 Nedläggningshot mot akutsjukhus i allmänhet och sjukhuset i Kristianstad i synnerhet av Anette Åkesson (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Svensk hälso- och sjukvård visar på goda resultat för de som får tillgång till den men vi har långa väntetider jämfört med andra länder inom EU och OECD.

Inlämnad: 2016-10-20 Svarsdatum: 2016-11-09 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:179 av Anette Åkesson (M) (pdf, 80 kB)

Svenska kommuners skatteintäkter

Interpellation 2016/17:68 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2016/17:68 Svenska kommuners skatteintäkter av Anette Åkesson (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Upprepade gånger under partiledardebatten 12 oktober 2016 – men även i andra sammanhang – hävdar statsministern att Alliansregeringen ”sänkte skatter i stället för att prioritera välfärden”.

Inlämnad: 2016-10-19 Svarsdatum: 2016-11-10 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:68 av Anette Åkesson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Svenska kommuners skatteintäkter

Utbyggnader av vägsträckor

Motion 2016/17:3215 av Boriana Åberg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3215 av Boriana Åberg m.fl. (M) Utbyggnader av vägsträckor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den beslutade utbyggnaden av E22 Fjälkinge–Gualöv bör genomföras enligt plan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3215 av Boriana Åberg m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3215 av Boriana Åberg m.fl. (M) (pdf, 74 kB)