Anders Ygeman (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 5
Born 1970
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864006
Email anders.ygeman[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader
  • Nominations Committee

  • Deputy Chair
  • The Riksdag Board

  • Member
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member
  • The War Delegation

  • Member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2017-07-28 – 2022-09-26
  • Ledig 2014-10-03 – 2017-07-27
  • Ordinary member 2007-09-18 – 2014-10-02
  • Ledig 2007-03-18 – 2007-09-17
  • Ordinary member 2005-04-11 – 2007-03-17
  • Ledig 2004-11-01 – 2005-04-10
  • Ordinary member 1996-01-01 – 2004-10-31
  • Member of Parliament

  • Alternate member 1995-01-10 – 1995-12-31
  • The Social Democratic Party

  • Group Leader 2017-08-08 –
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Chair 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Transport and Communications

  • Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 1995-01-19 – 1995-10-10
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 1995-10-11 – 1996-04-17
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 1996-04-18 – 1998-10-04
  • Committee on Housing

  • Second Deputy Chair 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1995-01-19 – 1995-10-10
  • Committee on Civil Law

  • Deputy member 1999-11-16 – 2002-09-30
  • Deputy member 1998-10-13 – 1999-10-21
  • Member 1996-04-18 – 1998-10-04
  • Deputy member 1995-10-11 – 1996-04-17
  • Nominations Committee

  • Deputy Chair 2018-09-24 –
  • Chair 2017-09-13 – 2018-09-24
  • Member 2017-08-31 – 2017-09-13
  • Member 2006-10-02 – 2014-09-29
  • Deputy member 2002-09-30 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2017-08-31 –
  • Member 2006-10-17 – 2014-10-14
  • The Riksdag Board

  • Member 2017-08-31 –
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2017-08-31 –
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2017-08-31 – 2019-10-31
  • Deputy member 1997-09-25 – 1998-10-05
  • The Riksdag Delegation to the Inter-Parliamentary Union

  • Deputy member 2001-04-05 – 2006-12-12
  • The Complaints Board

  • Member 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Minister 2014-10-03 – 2017-07-27

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 95- (ersättare 950110-951231). Ledamot lagutskottet 96-98, bostadsutskottet 98-02 och 2:e vice ordförande 02-06, ordförande miljö- och jordbruksutskottet 06-10. Ledamot trafikutskottet 10 och ordförande 10-14. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 95, bostadsutskottet 95, konstitutionsutskottet 95-96, lagutskottet 95-02 och utrikesutskottet 96-98. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98-02, krigsdelegationen 06-14 och riksdagens valberedning 06-14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 97-98, Interparlamentariska unionens svenska delegation 01-06 och riksdagens valberedning 02-06. Statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 141003-.
 • Föräldrar

  Journalisten Ingvar Sixten Ragnvald Ygeman och socionomen Marit Duna Ygeman.
 • Utbildning

  Gymnasieskola. Universitetsstudier.
 • Anställningar

  Försäljare, Konsum. Projektanställd, LO. Ordförande, Stockholms universitets förvaltningsutskott.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Samboendekommittén 97-99 och Kommittén om barn i homosexuella familjer 99-01.
 • Kommunala uppdrag

  Ersättare, sociala distriktsnämnden, Vantörs kommun 91-94.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholm -10. Huvudman, Första Sparbanksstiftelsen 97-99. Ledamot partistyrelsen, Socialdemokraterna 10-.
 • Litteratur

  Ett socialdemokratiskt alternativ till EU (94, tillsammans med andra), Det nya riket (antologi) och Socialdemokratin behöver en radikal förnyelse (98, antologi).

Said and done

Västsahara

Motion 2018/19:2025 av Sultan Kayhan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2025 av Sultan Kayhan m.fl. S Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Västsahara och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under mer än 40 år har västsaharier fått vänta på att kunna bilda en egen stat och få den erkänd. De


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:2025 av Sultan Kayhan m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2025 av Sultan Kayhan m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Ta vara på samtyckeslagstiftningen

Motion 2018/19:2235 av Sultan Kayhan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2235 av Sultan Kayhan m.fl. S Ta vara på samtyckeslagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för genomförande av pedagogiskt arbete med utgångspunkt i den nya samtyckeslagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: AU

Motion 2018/19:2235 av Sultan Kayhan m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2235 av Sultan Kayhan m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Felaktigt VMA-larm

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1732 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/06076/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1732 av Lotta Olsson M Felaktigt VMA-larm Lotta Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att liknande misstag avseende VMA-larm inte upprepas och för att se till att centrala hemsidor

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1732 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 30 kB)

Falsklarm i Stockholms län

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1731 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/06054/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1731 av Gunilla Nordgren M Falsklarm i Stockholms län Gunilla Nordgren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att falsklarm undviks och att medborgarna ges snabb, korrekt och tillförlitlig

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1731 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 31 kB)

En ökning av antalet särskilt utsatta områden

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1728 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1728 av Cecilia Widegren M En ökning av antalet särskilt utsatta områden Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag och regeringen gör av att antalet särskilt utsatta områden har ökat under de senaste två åren och vilka nya konkreta åtgärder jag anser bör vidtas för att utsatthet, utanförskap

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1728 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Säker identifiering

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1723 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1723 av Caroline Szyber KD om säker identifiering Caroline Szyber har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson hur han verkar för att främja framtagandet av rutiner för säker identifiering hos berörda myndigheter i enlighet med förslaget till förordning om användning av SIS Schengen

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Caroline Szyber (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1723 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Åtgärder mot drunkningsolyckor

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1708 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/05914/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1708 av Lotta Olsson M Åtgärder mot drunkningsolyckor Lotta Olsson har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att antalet drunkningsolyckor åter ska minska. Sverige är i flera avseenden ett av världens säkraste

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1708 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Nedlagda våldtäktsanmälningar

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1706 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1706 av Betty Malmberg M Nedlagda våldtäktsanmälningar Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att analysera bakgrunden till den stora mängden våldtäktsärenden som varje dag läggs ned samt, framför allt, hur andelen ska kunna minskas. Förutsättningarna för lagföring varierar

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1706 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

SOS Alarms avtal med Sjöräddningssällskapet

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1705 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/05877/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1705 av Sten Bergheden M SOS Alarms avtal med Sjöräddningssällskapet Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sjöräddningssällskapets avgifter till SOS Alarm inte ska höjas, så att organisationens

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1705 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Seriestölder

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1702 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1702 av Carl-Oskar Bohlin M Seriestölder Carl-Oskar Bohlin har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stärka den befintliga polisiära verksamhet som finns vid Sveriges utflödeshamnar och för att se över möjligheterna att stärka de legala förutsättningarna för att effektivt kunna

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Carl-Oskar Bohlin (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1702 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)