Anders Schröder (Grn)

Tidigare riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency Gävleborg County
Born 1990

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Member 2016-06-09 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-06-28
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-11-13 – 2016-06-28
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2016-06-28 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Member 2018-05-15 – 2018-06-14
  • Deputy member 2017-11-14 – 2017-12-15
  • Deputy member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Deputy member 2016-11-15 – 2016-12-14

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot försvarsutskottet 16-. Suppleant trafikutskottet 14-16, miljö- och jordbruksutskottet 14-, justitieutskottet 14-16, utrikesutskottet 16- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 16.

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:FöU6 2 may 2018 Militära frågor
Debatt om förslag 2017/18:FöU7 12 april 2018 Civilt försvar och krisberedskap
Debatt om förslag 2017/18:FöU8 21 march 2018 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

En skademinimerande narkotikapolitik

Motion 2017/18:3058 av Anders Schröder (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3058 av Anders Schröder MP En skademinimerande narkotikapolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sprututbyte ska finnas tillgängligt i alla regioner och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14 2017/18:SoU13 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:3058 av Anders Schröder (MP) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3058 av Anders Schröder (MP) (pdf, 83 kB)

Hållbara banker med bättre kapitalkrav

Motion 2016/17:544 av Anders Schröder (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:544 av Anders Schröder MP Hållbara banker med bättre kapitalkrav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett bruttosoliditetskrav och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa


Utskottsberedning: 2016/17:FiU22
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:544 av Anders Schröder (MP) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:544 av Anders Schröder (MP) (pdf, 64 kB)

Informationsplikten för hivpositiva

Motion 2016/17:241 av Anders Schröder m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:241 av Anders Schröder m.fl. MP Informationsplikten för hivpositiva Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa informationsplikten för hivpositiva och tillkännager detta för regeringen. Motivering Informationsplikten tillkom 1995 som


Utskottsberedning: 2016/17:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:241 av Anders Schröder m.fl. (MP) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:241 av Anders Schröder m.fl. (MP) (pdf, 67 kB)

Avkriminalisera ideell flyktingtransport

Motion 2015/16:2799 av Anders Schröder m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2799 av Anders Schröder m.fl. MP Avkriminalisera ideell flyktingtransport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avkriminalisering av ideell flyktingtransport och tillkännager detta för regeringen. EU:s migrationspolitik idag och Dublinförordningen


Utskottsberedning: 2015/16:SfU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2799 av Anders Schröder m.fl. (MP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2799 av Anders Schröder m.fl. (MP) (pdf, 72 kB)

Reformering av reseavdraget

Motion 2015/16:1705 av Anders Schröder m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:1705 av Anders Schröder m.fl. MP Reformering av reseavdraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera reseavdraget och tillkännager detta för regeringen. Inledning Sverige har sedan länge ett stöd för att transporten mellan hem


Utskottsberedning: 2015/16:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1705 av Anders Schröder m.fl. (MP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1705 av Anders Schröder m.fl. (MP) (pdf, 69 kB)

Minkarnas rätt till naturligt beteende

Motion 2015/16:1591 av Rasmus Ling m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:1591 av Rasmus Ling m.fl. MP Minkarnas rätt till naturligt beteende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att införa en ny paragraf, 4 a i djurskyddslagen 1988:534med följande lydelse: Minkar som föds upp för pälsproduktion ska hållas på ett sådant sätt att deras behov av att röra


Utskottsberedning: 2015/16:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1591 av Rasmus Ling m.fl. (MP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1591 av Rasmus Ling m.fl. (MP) (pdf, 71 kB)

Ett sjuttonde miljömål för konsumtion

Motion 2015/16:1585 av Magda Rasmusson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:1585 av Magda Rasmusson m.fl. MP Ett sjuttonde miljömål för konsumtion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga till ett nytt etappmål bland de svenska miljömålen om att minska de svenska konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:MJU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1585 av Magda Rasmusson m.fl. (MP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1585 av Magda Rasmusson m.fl. (MP) (pdf, 76 kB)

Trafikdatalagring

Interpellation 2014/15:201 av Krister Hammarbergh (M)

Interpellation 2014/15:201 Trafikdatalagring av Krister Hammarbergh M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S År 2012 röstade en majoritet av riksdagen ja till att genomföra EU:s så kallade datalagringsdirektiv i svensk lag. Det syftar till att internet- och teleoperatörer i alla EU-länder ska ha samma

Inlämnad: 2014-12-19 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2014/15:201 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Trafikdatalagring

Kommuners deltagande i fristadssystemet

Motion 2014/15:1752 av Elin Lundgren m.fl. (S, MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1752 av Elin Lundgren m.fl. S, MP Kommuners deltagande i fristadssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommuners rätt att delta i fristadssystemet. Motivering Ett tiotal kommuner i Sverige är i dag anslutna


Utskottsberedning: 2014/15:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:1752 av Elin Lundgren m.fl. (S, MP) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1752 av Elin Lundgren m.fl. (S, MP) (pdf, 68 kB)

Införande av ett tredje juridiskt kön

Motion 2014/15:1685 av Anders Schröder m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1685 av Anders Schröder m.fl. MP Införande av ett tredje juridiskt kön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett tredje juridiskt kön i Sverige. Motivering Sveriges nuvarande lagar erkänner och utgår ifrån


Utskottsberedning: 2015/16:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1685 av Anders Schröder m.fl. (MP) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1685 av Anders Schröder m.fl. (MP) (pdf, 66 kB)