Anders Österberg(SocDem)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 280
Title Lärare
Born 1981
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email anders.osterberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member for
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2015-10-01 – 2018-09-24
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2015-10-01 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2017-09-19 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Deputy member 2015-11-17 – 2015-12-16

Said and done

Äldres rätt till särskilt boende

Motion 2017/18:3297 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:3297 av Emanuel Öz m.fl. (S) Äldres rätt till särskilt boende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att praxis ändras genom lagstiftning och motivtexter innebärande att äldre personer som känner oro och otrygghet ska


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:3297 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3297 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Kunskapslyft för barn och lärare

Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) Kunskapslyft för barn och lärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett kunskapslyft för barn för att stärka deras kunskaper om sina egna rättigheter och tillkännager detta för


Utskottsberedning: KrU UbU

Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Kunskapsinsats för preventivt arbete mot hiv

Motion 2017/18:2720 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2720 av Lawen Redar m.fl. (S) Kunskapsinsats för preventivt arbete mot hiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av insatser för hivpreventivt arbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:2720 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2720 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Telefonsupport för personer med funktionsnedsättning

Motion 2017/18:2689 av Sultan Kayhan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2689 av Sultan Kayhan m.fl. (S) Telefonsupport för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska införas en telefonsupport för personer med funktionsnedsättning och äldre som har svårigheter


Utskottsberedning: 2017/18:SoU5

Motion 2017/18:2689 av Sultan Kayhan m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2689 av Sultan Kayhan m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Anta FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag

Motion 2017/18:2617 av Anders Österberg och Laila Naraghi (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2617 av Anders Österberg och Laila Naraghi (båda S) Anta FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anta Förenta nationernas konvention om rättigheter


Utskottsberedning: 2017/18:SoU5

Motion 2017/18:2617 av Anders Österberg och Laila Naraghi (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2617 av Anders Österberg och Laila Naraghi (båda S) (pdf, 66 kB)

Bostadsbygge i alla kommuner

Motion 2017/18:2712 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2712 av Lawen Redar m.fl. (S) Bostadsbygge i alla kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla kommuner måste bygga, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Sverige lider av bostadsbrist. Värst


Utskottsberedning: CU

Motion 2017/18:2712 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2712 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Fler än två vårdnadshavare

Motion 2017/18:2677 av Hans Ekström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2677 av Hans Ekström m.fl. (S) Fler än två vårdnadshavare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Begreppet


Utskottsberedning: CU

Motion 2017/18:2677 av Hans Ekström m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2677 av Hans Ekström m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Hemförsäkring i allmännyttan

Motion 2017/18:2669 av Anders Österberg (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2669 av Anders Österberg (S) Hemförsäkring i allmännyttan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hemförsäkring för den som bor i allmännyttan, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Under de bränder


Utskottsberedning: CU

Motion 2017/18:2669 av Anders Österberg (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2669 av Anders Österberg (S) (pdf, 56 kB)

Bostadstillägg och deklaration

Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S) Bostadstillägg och deklaration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att Skatteverket i samband med deklarationen informerar om bostadstillägg för pensionärer


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Hbtq-flyktingar

Motion 2017/18:1377 av Sara Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1377 av Sara Karlsson m.fl. (S) Hbtq-flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på medverkande av hbtq-specialist vid asylutredningar där detta åberopats som grund och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: SfU

Motion 2017/18:1377 av Sara Karlsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1377 av Sara Karlsson m.fl. (S) (pdf, 68 kB)