Anders Hansson(Mod)

Anders Hansson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County South, Bench 154
Title Tullinspektör/Jur.kand.
Born 1976
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865501
Email anders.hansson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Member
  • Committee on Defence

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2011-03-05 – 2018-09-24
  • Ledig 2011-01-10 – 2011-03-04
  • Ordinary member 2009-05-01 – 2011-01-09
  • Ledig 2009-03-02 – 2009-04-30
  • Ordinary member 2006-10-02 – 2009-03-01
  • Committee on Justice

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2014-04-15 – 2014-06-12
  • Deputy member 2013-11-26 – 2013-12-17
  • Deputy member 2013-04-23 – 2013-06-18
  • Deputy member 2013-02-21 – 2013-03-06
  • Member 2012-11-27 – 2012-12-19
  • Deputy member 2011-11-24 – 2011-12-14
  • Member 2011-09-20 – 2011-09-21
  • Deputy member 2011-06-16 – 2011-06-17
  • Member 2011-03-31 – 2011-04-01
  • Deputy member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Deputy member 2008-01-29 – 2008-05-07
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-10-28

Said and done

med anledning av skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program

Motion 2016/17:3699 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3699 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa en lagstiftning om zonförbud


Utskottsberedning: JuU

Motion 2016/17:3699 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3699 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Fornfyndshanteringen i södra Sverige

Skriftlig fråga 2016/17:1147 av Anders Hansson (M)

Fråga 2016/17:1147 Fornfyndshanteringen i södra Sverige av Anders Hansson (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Lunds universitets historiska museum (LUHM) har i dag huvudansvaret för omhändertagande av fornfynd från hela södra Sverige. Detta är ett mycket viktigt arbete, men också en utmaning

Inlämnad: 2017-03-29 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1147 av Anders Hansson (M) (pdf, 77 kB)

Polisnärvaro i hela landet

Skriftlig fråga 2016/17:912 av Anders Hansson (M)

Fråga 2016/17:912 Polisnärvaro i hela landet av Anders Hansson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) I dagarna fick de fem skånska kommunerna Skurup, Tomelilla, Sjöbo, Ystad och Simrishamn besked från Polismyndigheten att Polismyndigheten, på grund av den rådande situationen i Malmö och polisregionen med stora

Inlämnad: 2017-02-22 Svarsdatum: 2017-03-06 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:912 av Anders Hansson (M) (pdf, 77 kB)

Lagstiftning om gromning

Skriftlig fråga 2016/17:678 av Anders Hansson (M)

Fråga 2016/17:678 Lagstiftning om gromning av Anders Hansson (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Internets framväxt har lett till stora möjligheter samtidigt som det gör oss väldigt sårbara. Särskilt barn riskerar, med internets hjälp, att bli lätta måltavlor för brott. Datorer är den

Inlämnad: 2017-01-18 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:678 av Anders Hansson (M) (pdf, 76 kB)

Framtiden för nödvändig datalagring

Skriftlig fråga 2016/17:640 av Anders Hansson (M)

Fråga 2016/17:640 Framtiden för nödvändig datalagring av Anders Hansson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) I december 2016 underkände EU-domstolen i ett förhandsavgörande de svenska reglerna för datalagring. I förhandsavgörandet dömer EU-domstolen ut den svenska lagstiftningen som alltför omfattande och

Inlämnad: 2017-01-12 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:640 av Anders Hansson (M) (pdf, 78 kB)

med anledning av prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Motion 2016/17:3547 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3547 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget i den del som avser undantag mot maskeringsförbudet med hänsyn till väderförhållanden. Riksdagen avslår förslaget


Utskottsberedning: 2016/17:JuU8

Motion 2016/17:3547 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3547 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 72 kB)

Narkotika- och trafikpolisernas verksamhet i den nya polisorganisationen

Skriftlig fråga 2016/17:345 av Anders Hansson (M)

Fråga 2016/17:345 Narkotika- och trafikpolisernas verksamhet i den nya polisorganisationen av Anders Hansson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Vid två olika tillfällen har såväl rikspolischefen som statsrådet Anders Ygeman besökt justitieutskottet för att samtala om hur den nya omorganisationen av Polismyndigheten

Inlämnad: 2016-11-17 Svarsdatum: 2016-11-23 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:345 av Anders Hansson (M) (pdf, 79 kB)

Uttalande om att EU bör köpa upp och skrota vapen på Balkan

Skriftlig fråga 2016/17:342 av Anders Hansson (M)

Fråga 2016/17:342 Uttalande om att EU bör köpa upp och skrota vapen på Balkan av Anders Hansson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) I Helsingborgs Dagblad den 15 november 2016 intervjuades statsrådet Anders Ygeman om de mord som nyligen skett i Malmö. I intervjun anger statsrådet Ygeman att tillgången till

Inlämnad: 2016-11-17 Svarsdatum: 2016-11-23 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:342 av Anders Hansson (M) (pdf, 87 kB)

Samordning kring avvisningsbeslut

Skriftlig fråga 2016/17:230 av Anders Hansson (M)

Fråga 2016/17:230 Samordning kring avvisningsbeslut av Anders Hansson (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Förra året sökte 163 000 personer asyl i Sverige. Mängden asylsökande utsatte såväl Migrationsverket som övriga samhället för stora påfrestningar med att ta hand om dessa personer. De

Inlämnad: 2016-10-26 Svarsdatum: 2016-11-09 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:230 av Anders Hansson (M) (pdf, 77 kB)

Gränskontroll vid mindre flygplatser

Skriftlig fråga 2016/17:228 av Anders Hansson (M)

Fråga 2016/17:228 Gränskontroll vid mindre flygplatser av Anders Hansson (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Runt om i Sverige finns åtskilliga mindre flygplatser som oftast trafikerar inrikes flyglinjer, men även flyglinjer till andra länder runt omkring oss. Problem kan dock uppstå när dessa mindre flygplatser

Inlämnad: 2016-10-26 Svarsdatum: 2016-11-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:228 av Anders Hansson (M) (pdf, 89 kB)