Anders Hansson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County South, Bench 16
Title Tullinspektör/Jur.kand.
Born 1976
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865501
Email anders.hansson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member
  • Committee on Defence

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2011-03-05 – 2022-09-26
  • Ledig 2011-01-10 – 2011-03-04
  • Ordinary member 2009-05-01 – 2011-01-09
  • Ledig 2009-03-02 – 2009-04-30
  • Ordinary member 2006-10-02 – 2009-03-01
  • Committee on Justice

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2014-04-15 – 2014-06-12
  • Deputy member 2013-11-26 – 2013-12-17
  • Deputy member 2013-04-23 – 2013-06-18
  • Deputy member 2013-02-21 – 2013-03-06
  • Member 2012-11-27 – 2012-12-19
  • Deputy member 2011-11-24 – 2011-12-14
  • Member 2011-09-20 – 2011-09-21
  • Deputy member 2011-06-16 – 2011-06-17
  • Member 2011-03-31 – 2011-04-01
  • Deputy member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Deputy member 2008-01-29 – 2008-05-07
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-10-28

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot försvarsutskottet 10-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 12 och justitieutskottet 14-. Suppleant justitieutskottet 06-10, näringsutskottet 06-10, sammansatta justitie- och socialutskottet 08, utrikes- och försvarsutskottet 10, 11, 13 och 14 och försvarsutskottet 14-. Suppleant Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 10-14.
 • Utbildning

  Jur. kand., Lunds universitet. Reservofficer.
 • Anställningar

  Brottsutredare/tullinspektör, Tullkriminalen i Malmö.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Nämndeman, Trelleborgs tingsrätt 01- 03. Suppleant, Nämnden för brottsskadeersättning 09- och Rättshjälpsnämnden 09-11. Ledamot, insynsrådet för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 11-14. Ledamot, insynsrådet för Åklagarmyndigheten 14-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Vellinge 98-. Ledamot, M-nämnden 98- 06. Ledamot, Vellingebostäder AB 10-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Moderaterna i Skanör och Falsterbo 10-.
 • Bostadsort

  Vellinge

Said and done

Transporter för jobb och tillväxt

Motion 2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. M Transporter för jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör analysera sitt arbetssätt i syfte att uppmuntra produktivitetshöjningar och innovation och tillkännager detta för


Utskottsberedning: FöU JuU KU SkU TU 2018/19:JuU11 2018/19:MJU4 2018/19:TU4 2018/19:TU6

Motion 2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 100 kB) Motion 2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 177 kB)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2018/19:2899 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2899 av Jessica Rosencrantz m.fl. M Utgiftsområde 22 Kommunikationer Sammanfattning Ett väl fungerande transportsystem är en förutsättning för jobb och tillväxt i hela landet. För att det ska vara möjligt behöver både människor och företag ett hållbart och konkurrenskraftigt transportsystem


Utskottsberedning: 2018/19:TU1

Motion 2018/19:2899 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2899 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 98 kB)

Högre utbildning och forskning

Motion 2018/19:1901 av Louise Meijer m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1901 av Louise Meijer m.fl. M Högre utbildning och forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att universitetsutbildningarnas kvalitetsutvärderingar bör reformeras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: SfU SkU UbU

Motion 2018/19:1901 av Louise Meijer m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:1901 av Louise Meijer m.fl. (M) (pdf, 109 kB)

En nationell Öresundsagenda

Motion 2018/19:2270 av Noria Manouchi m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2270 av Noria Manouchi m.fl. M En nationell Öresundsagenda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om framtagandet av en nationell Öresundsagenda för att intensifiera arbetet med att skapa ökade förutsättningar för en fortsatt integration och tillkännager


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:2270 av Noria Manouchi m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2270 av Noria Manouchi m.fl. (M) (pdf, 87 kB)

Gårdsförsäljning

Motion 2018/19:1954 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1954 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Gårdsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen återkommer med lagförslag så att gårdsförsäljning av alkohol blir möjlig från den 1 juli 2019 och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:SoU10

Motion 2018/19:1954 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1954 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Förbättra situationen för utlandssvenskar

Motion 2018/19:1878 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1878 av Anders Hansson M Förbättra situationen för utlandssvenskar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inleda en översyn avseende utlandssvenskars situation i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering 2016 uppskattades


Utskottsberedning: SkU

Motion 2018/19:1878 av Anders Hansson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1878 av Anders Hansson (M) (pdf, 70 kB)

Den skånska modernäringen

Motion 2018/19:1955 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1955 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Den skånska modernäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skånskt jordbruks konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: MJU NU 2018/19:SoU10

Motion 2018/19:1955 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:1955 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 105 kB)

Skogsbruket i Skåne

Motion 2018/19:1953 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1953 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Skogsbruket i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka användningen av främmande trädslag i skogsbruket och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:1953 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1953 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Bevarande av ett hållbart ålfiske

Motion 2018/19:1881 av Anders Hansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1881 av Anders Hansson m.fl. M Bevarande av ett hållbart ålfiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ålfiske och ålfiskeföretagares möjlighet att överlåta sin verksamhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: KrU MJU

Motion 2018/19:1881 av Anders Hansson m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1881 av Anders Hansson m.fl. (M) (pdf, 85 kB)

Rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskap

Motion 2018/19:1820 av Jan Ericson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1820 av Jan Ericson m.fl. M Rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskapet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:1820 av Jan Ericson m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1820 av Jan Ericson m.fl. (M) (pdf, 71 kB)