Amir Adan (Mod)

Tillgänglig ersättare

Party
Constituency City of Stockholm
Title Redovisningsansvarig
Born 1985

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2010-10-04 – 2010-10-25
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-12-03 – 2018-09-24
  • Ledig 2016-10-03 – 2016-12-02
  • Ordinary member 2010-10-26 – 2016-10-02
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2012-06-13 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-06-12
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • The Riksdag Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

  • Deputy member 2014-10-28 – 2018-09-24
  • 2015-03-25 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10- (statsrådsersättare 101004-101025). Ledamot kulturutskottet 12-14 och socialutskottet 14-. Suppleant kulturutskottet 10-12, utrikesutskottet 10-14, socialförsäkringsutskottet 14- och EU-nämnden 14-. Suppleant riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet 14-.
 • Föräldrar

  Civilekonomen Eidarus Adan och lärarinnan Lena Adan, f. Thorsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Bromma, Stockholm, slutår 04. Ekonomprogrammet, Högskolan i Gävle 04-06. Ekonomi, Stockholms universitet 06-08.
 • Anställningar

  Redovisningsansvarig, Akelius Fastigheter AB, Stockholm 08-10.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Revisorssuppleant, Systembolaget AB 15-.
 • Kommunala uppdrag

  Ersättare, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Stockholms kommun 08-10.
 • Bostadsort

  Hässelby

Said and done

med anledning av prop. 2017/18:83 Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

Motion 2017/18:3990 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3990 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M med anledning av prop. 2017/18:83 Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta utreda ett prestationsbaserat statsbidrag


Utskottsberedning: 2017/18:SoU22
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3990 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3990 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

med anledning av prop. 2017/18:78 Vissa förslag om personlig assistans

Motion 2017/18:3972 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3972 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M med anledning av prop. 2017/18:78 Vissa förslag om personlig assistans Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillsyn över och uppföljning av lagstiftningen om personlig assistans och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SoU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3972 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3972 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 69 kB)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:SoU1
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 99 kB)

En trygg gemensam hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst av hög kvalitet i rätt tid

Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. M En trygg gemensam hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst av hög kvalitet i rätt tid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en utvecklad och prestationsbunden tillgänglighets- och samordningsmiljard


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14 2017/18:SoU1 2017/18:SoU13 2017/18:SoU14 2017/18:SoU15 2017/18:SoU16 2017/18:SoU18 2017/18:SoU22 2017/18:SoU9 2017/18:TU6 2017/18:UbU14 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (89 yrkanden): 83 avslag, 6 bifall,

Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 110 kB) Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 220 kB)

Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade

Motion 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. M Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera tandvårdsstöd till de mest sjuka äldre och multisjuka kroniker och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 107 kB)

Körkortslån för ungdomar

Motion 2017/18:2519 av Amir Adan (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2519 av Amir Adan M Körkortslån för ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till körkortslån för ungdomar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ungdomsarbetslösheten i Sverige är hög och unga har


Utskottsberedning: 2017/18:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2519 av Amir Adan (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2519 av Amir Adan (M) (pdf, 57 kB)

Den moderna Stockholmsregionen

Motion 2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. M Den moderna Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om prioriteringarna av Stockholmsregionen, Sveriges tillväxtmotor, och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: TU 2017/18:CU16 2017/18:JuU32 2017/18:NU19 2017/18:TU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 4 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) (pdf, 98 kB)

Folkbokföring

Motion 2017/18:2533 av Amir Adan (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2533 av Amir Adan M Folkbokföring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att fastighetsägare ska vara sakägare i frågan om folkbokföring på deras fastighet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är viktigt för samhället


Utskottsberedning: 2017/18:SkU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2533 av Amir Adan (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2533 av Amir Adan (M) (pdf, 53 kB)

Avskaffa extra lagfartskostnad för nya delägare i fastigheter

Motion 2017/18:2518 av Amir Adan (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2518 av Amir Adan M Avskaffa extra lagfartskostnad för nya delägare i fastigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att göra det kostnadsfritt att skriva in ytterligare ägare i en fastighet i efterhand och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SkU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2518 av Amir Adan (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2518 av Amir Adan (M) (pdf, 54 kB)

Dödförklaring

Motion 2017/18:2513 av Amir Adan (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2513 av Amir Adan M Dödförklaring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till undantag för personer som kommer i kläm på grund av att svenska myndigheter inte godkänner vissa länders handlingars bevisvärde vid dödförklaringar,


Utskottsberedning: 2017/18:SkU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2513 av Amir Adan (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2513 av Amir Adan (M) (pdf, 57 kB)