Amir Adan (Mod)

Tillgänglig ersättare

Party
Constituency City of Stockholm
Title Redovisningsansvarig
Born 1985

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2010-10-04 – 2010-10-25
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-12-03 – 2018-09-24
  • Ledig 2016-10-03 – 2016-12-02
  • Ordinary member 2010-10-26 – 2016-10-02
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2012-06-13 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-06-12
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • The Riksdag Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

  • Deputy member 2014-10-28 – 2018-09-24
  • 2015-03-25 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10- (statsrådsersättare 101004-101025). Ledamot kulturutskottet 12-14 och socialutskottet 14-. Suppleant kulturutskottet 10-12, utrikesutskottet 10-14, socialförsäkringsutskottet 14- och EU-nämnden 14-. Suppleant riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet 14-.
 • Föräldrar

  Civilekonomen Eidarus Adan och lärarinnan Lena Adan, f. Thorsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Bromma, Stockholm, slutår 04. Ekonomprogrammet, Högskolan i Gävle 04-06. Ekonomi, Stockholms universitet 06-08.
 • Anställningar

  Redovisningsansvarig, Akelius Fastigheter AB, Stockholm 08-10.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Revisorssuppleant, Systembolaget AB 15-.
 • Kommunala uppdrag

  Ersättare, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Stockholms kommun 08-10.
 • Bostadsort

  Hässelby

Said and done

med anledning av prop. 2017/18:83 Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

Motion 2017/18:3990 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3990 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M med anledning av prop. 2017/18:83 Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta utreda ett prestationsbaserat statsbidrag


Utskottsberedning: 2017/18:SoU22
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3990 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3990 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

med anledning av prop. 2017/18:78 Vissa förslag om personlig assistans

Motion 2017/18:3972 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3972 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M med anledning av prop. 2017/18:78 Vissa förslag om personlig assistans Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillsyn över och uppföljning av lagstiftningen om personlig assistans och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SoU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3972 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3972 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 69 kB)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. M Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Sammanfattning Vi sätter patienten och patientsäkerheten allra främst. Vi föreslår att kömiljarden återinförs och att prestationsbunden vårdgaranti utvecklas och stärks för att möta att Sverige har Europas


Utskottsberedning: 2017/18:SoU1
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 103 kB)

En trygg gemensam hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst av hög kvalitet i rätt tid

Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. M En trygg gemensam hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst av hög kvalitet i rätt tid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en utvecklad och prestationsbunden tillgänglighets- och samordningsmiljard


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14 2017/18:SoU1 2017/18:SoU13 2017/18:SoU14 2017/18:SoU15 2017/18:SoU16 2017/18:SoU18 2017/18:SoU22 2017/18:SoU9 2017/18:TU6 2017/18:UbU14 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (89 yrkanden): 83 avslag, 6 bifall,

Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 114 kB) Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 214 kB)

Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade

Motion 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. M Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera tandvårdsstöd till de mest sjuka äldre och multisjuka kroniker och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 111 kB)

Körkortslån för ungdomar

Motion 2017/18:2519 av Amir Adan (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2519 av Amir Adan M Körkortslån för ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till körkortslån för ungdomar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ungdomsarbetslösheten i Sverige är hög och unga har


Utskottsberedning: 2017/18:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2519 av Amir Adan (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2519 av Amir Adan (M) (pdf, 65 kB)

Den moderna Stockholmsregionen

Motion 2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. M Den moderna Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om prioriteringarna av Stockholmsregionen, Sveriges tillväxtmotor, och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2017/18:CU16 2017/18:JuU32 2017/18:NU19 2017/18:TU15 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 4 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) (pdf, 98 kB)

Folkbokföring

Motion 2017/18:2533 av Amir Adan (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2533 av Amir Adan M Folkbokföring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att fastighetsägare ska vara sakägare i frågan om folkbokföring på deras fastighet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är viktigt för samhället


Utskottsberedning: 2017/18:SkU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2533 av Amir Adan (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2533 av Amir Adan (M) (pdf, 61 kB)

Avskaffa extra lagfartskostnad för nya delägare i fastigheter

Motion 2017/18:2518 av Amir Adan (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2518 av Amir Adan M Avskaffa extra lagfartskostnad för nya delägare i fastigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att göra det kostnadsfritt att skriva in ytterligare ägare i en fastighet i efterhand och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SkU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2518 av Amir Adan (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2518 av Amir Adan (M) (pdf, 62 kB)

Dödförklaring

Motion 2017/18:2513 av Amir Adan (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2513 av Amir Adan M Dödförklaring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till undantag för personer som kommer i kläm på grund av att svenska myndigheter inte godkänner vissa länders handlingars bevisvärde vid dödförklaringar,


Utskottsberedning: 2017/18:SkU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2513 av Amir Adan (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2513 av Amir Adan (M) (pdf, 65 kB)