Amir Adan(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 209
Title Redovisningsansvarig
Born 1985
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865868
Email amir.adan[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • The Riksdag Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-12-03 – 2018-09-24
  • Ledig 2016-10-03 – 2016-12-02
  • Ordinary member 2010-10-26 – 2016-10-02
  • Alternate member 2010-10-04 – 2010-10-25
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2012-06-13 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-06-12
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 –
  • The Riksdag Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

  • Deputy member 2014-10-28 –
  • 2015-03-25 –

Said and done

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:SoU1
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 99 kB)

En trygg gemensam hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst av hög kvalitet i rätt tid

Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) En trygg gemensam hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst av hög kvalitet i rätt tid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en utvecklad och prestationsbunden tillgänglighets-


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14 2017/18:SoU1 2017/18:SoU13 2017/18:SoU14 2017/18:SoU15 2017/18:SoU16 2017/18:SoU18 2017/18:SoU9 2017/18:TU6 2017/18:UbU14 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (89 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall, 71 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 110 kB) Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 220 kB)

Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade

Motion 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera tandvårdsstöd till de mest sjuka äldre och multisjuka kroniker och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 107 kB)

Körkortslån för ungdomar

Motion 2017/18:2519 av Amir Adan (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2519 av Amir Adan (M) Körkortslån för ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till körkortslån för ungdomar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ungdomsarbetslösheten i Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:UbU11

Motion 2017/18:2519 av Amir Adan (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2519 av Amir Adan (M) (pdf, 57 kB)

Den moderna Stockholmsregionen

Motion 2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) Den moderna Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om prioriteringarna av Stockholmsregionen, Sveriges tillväxtmotor, och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: NU TU 2017/18:CU15 2017/18:JuU13

Motion 2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Folkbokföring

Motion 2017/18:2533 av Amir Adan (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2533 av Amir Adan (M) Folkbokföring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att fastighetsägare ska vara sakägare i frågan om folkbokföring på deras fastighet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:2533 av Amir Adan (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2533 av Amir Adan (M) (pdf, 53 kB)

Avskaffa extra lagfartskostnad för nya delägare i fastigheter

Motion 2017/18:2518 av Amir Adan (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2518 av Amir Adan (M) Avskaffa extra lagfartskostnad för nya delägare i fastigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att göra det kostnadsfritt att skriva in ytterligare ägare i en fastighet i efterhand


Utskottsberedning: 2017/18:SkU9

Motion 2017/18:2518 av Amir Adan (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2518 av Amir Adan (M) (pdf, 54 kB)

Dödförklaring

Motion 2017/18:2513 av Amir Adan (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2513 av Amir Adan (M) Dödförklaring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till undantag för personer som kommer i kläm på grund av att svenska myndigheter inte godkänner vissa länders handlingars bevisvärde


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:2513 av Amir Adan (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2513 av Amir Adan (M) (pdf, 57 kB)

Förändra medborgarskapsreglerna

Motion 2017/18:2517 av Amir Adan (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2517 av Amir Adan (M) Förändra medborgarskapsreglerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en lagändring som möjliggör för alla människor med uppehållstillstånd i Sverige som gjort allt i sin makt för att styrka sin identitet


Utskottsberedning: 2017/18:SfU18

Motion 2017/18:2517 av Amir Adan (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2517 av Amir Adan (M) (pdf, 54 kB)

Föräldrapenning vid heltidsstudier

Motion 2017/18:2512 av Amir Adan (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2512 av Amir Adan (M) Föräldrapenning vid heltidsstudier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att få föräldrapenning när man deltar i bundna heltidsstudier, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Enligt


Utskottsberedning: 2017/18:SfU3

Motion 2017/18:2512 av Amir Adan (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2512 av Amir Adan (M) (pdf, 54 kB)