Alireza Akhondi (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 285
Born 1980
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email alireza.akhondi[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-09-24 – 2022-09-26
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2018-10-16 – 2022-09-26

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2018/19:AU2 20 december 2018 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Debatt om förslag 2018/19:AU1 19 december 2018 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Allmänpolitisk debatt 17 october 2018 Migration och integration

Liberal feminism

Motion 2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. C Liberal feminism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att genomföra en genomgripande utredning som behandlar och belyser statens, näringslivets, samhällets och individens totala kostnader


Utskottsberedning: KrU UbU 2018/19:AU10 2018/19:AU8 2018/19:AU9 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11 2018/19:JuU14 2018/19:NU7 2018/19:SfU16 2018/19:SfU17 2018/19:SfU20 2018/19:SfU21 2018/19:SkU10 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU10 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9

Motion 2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) (docx, 80 kB) Motion 2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) (pdf, 120 kB)

Utbildning

Motion 2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. C Utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna och utveckla det fria skolvalet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett aktivt


Utskottsberedning: 2018/19:UbU10 2018/19:UbU11 2018/19:UbU12 2018/19:UbU15 2018/19:UbU7 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9

Motion 2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (docx, 80 kB) Motion 2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (pdf, 117 kB)

Nytt regelverk för religiösa friskolor

Motion 2018/19:2413 av Alireza Akhondi (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2413 av Alireza Akhondi C Nytt regelverk för religiösa friskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för nyetablering och drift av friskolor och tillkännager detta för regeringen. Motivering För mig är skolan och


Utskottsberedning: 2018/19:UbU10

Motion 2018/19:2413 av Alireza Akhondi (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2413 av Alireza Akhondi (C) (pdf, 69 kB)

Fossildrivna bilar

Motion 2018/19:2415 av Alireza Akhondi (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2415 av Alireza Akhondi C Fossildrivna bilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fasa ut försäljningen av nytillverkade fossildrivna bilar till 2030 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nyligen föreslog danska regeringen


Utskottsberedning: 2018/19:TU16

Motion 2018/19:2415 av Alireza Akhondi (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2415 av Alireza Akhondi (C) (pdf, 71 kB)

Tillåt gårdsförsäljning av öl och vin samt i licensierade livsmedelsbutiker

Motion 2018/19:2697 av Alireza Akhondi m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2697 av Alireza Akhondi m.fl. C Tillåt gårdsförsäljning av öl och vin samt i licensierade livsmedelsbutiker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta försäljning av öl och vin i licensierade livsmedelsbutiker samt tillåta gårdsförsäljning


Utskottsberedning: 2018/19:SoU10

Motion 2018/19:2697 av Alireza Akhondi m.fl. (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2697 av Alireza Akhondi m.fl. (C) (pdf, 76 kB)

Utvärdera den svenska missbrukspolitiken

Motion 2018/19:2534 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2534 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi båda C Utvärdera den svenska missbrukspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på det förebyggande missbruksarbetet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:SoU10 2018/19:SoU15

Motion 2018/19:2534 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2534 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C) (pdf, 77 kB)

Handel med utsläppsrätter

Motion 2018/19:2416 av Alireza Akhondi (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2416 av Alireza Akhondi C Handel med utsläppsrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige inom EU ska verka för en reform av handeln med utsläppsrätter, vilket innebär mer harmonisering, färre utsläppsrätter, slopande av fri tilldelning


Utskottsberedning: 2018/19:MJU4

Motion 2018/19:2416 av Alireza Akhondi (C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2416 av Alireza Akhondi (C) (pdf, 78 kB)

Trygghet i hela landet

Motion 2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. C Trygghet i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en mer effektiv poliskår med bättre arbetsvillkor och starkare lokal koppling och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2018/19:AU10 2018/19:CU10 2018/19:FöU7 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11 2018/19:JuU12 2018/19:JuU13 2018/19:JuU14 2018/19:JuU15 2018/19:JuU16 2018/19:KU27 2018/19:KU31 2018/19:SfU16 2018/19:SkU1 2018/19:SoU9 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 1 avslag, 33 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) (docx, 89 kB) Motion 2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) (pdf, 126 kB)

Centerpartiets budgetmotion 2019

Motion 2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. C Centerpartiets budgetmotion 2019 1. Sammanfattning Sverige befinner sig på toppen av en internationell högkonjunktur. Prognoserna för de kommande åren pekar dock på stigande arbetslöshet och lägre tillväxt. Trots flera år av högkonjunktur står många utanför arbetsmarknaden.


Utskottsberedning: 2018/19:FiU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 304 kB) Motion 2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 640 kB)

Starkare skydd och rättigheter för individer

Motion 2018/19:2838 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2838 av Ola Johansson m.fl. C Starkare skydd och rättigheter för individer Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barns rätt till båda sina föräldrar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:CU10 2018/19:CU6 2018/19:CU7 2018/19:KU27

Motion 2018/19:2838 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2838 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 91 kB)