Agneta Gille(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Uppsala County, Bench 27
Title Barnskötare
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864781
Email agneta.gille[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Deputy member
  • Council for Members' Affairs

  • Member
  • Nominations Committee

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2002-09-30 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-03-23 – 2014-09-29
  • Deputy member 2018-03-13 – 2018-05-24
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2008-11-01 – 2016-10-31
  • Personally appointed substitute 2004-11-01 – 2008-10-31
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2014-09-29 –
  • Member 2006-10-02 – 2014-09-29
  • Council for Members' Affairs

  • Member 2014-10-15 –
  • Deputy member 2012-09-27 – 2014-10-15
  • The Riksdag Board

  • Alternate member 2010-10-12 – 2012-03-22

Said and done

Tågproblem i Mälardalen

Interpellation 2017/18:406 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2017/18:406 Tågproblem i Mälardalen av Lotta Finstorp M till Statsrådet Tomas Eneroth S Regeringen ålägger med kirurgisk precision skattehöjningar för de flesta transportslag, bortsett från tåget. Flygskatt, höjda bensinskatter, möjligt förbud mot diesel, planerad kilometerskatt och miljözoner. Listan kan

Inlämnad: 2018-03-01 Svarsdatum: 2018-03-13 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:406 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tågproblem i Mälardalen

Pendlingssituationen i Uppsala

Skriftlig fråga 2017/18:861 av Agneta Gille (S)

Fråga 2017/18:861 Pendlingssituationen i Uppsala av Agneta Gille S till Statsrådet Tomas Eneroth S Uppsalaregionen har en av Sveriges starkaste arbetsmarknader och kraftigaste befolkningstillväxt. Nya bostäder, nya jobb, företagsetableringar och expansion i regionen ökar skatteintäkterna. Ett ytterligare styrkebesked

Inlämnad: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:861 av Agneta Gille (S) (pdf, 86 kB)

Det kustnära fisket

Skriftlig fråga 2017/18:87 av Agneta Gille (S)

Fråga 2017/18:87 Det kustnära fisket av Agneta Gille (S) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) För svenskt yrkesfiske är de övergripande målen formulerade i strategin Svenskt yrkesfiske 2020 – hållbart fiske och nyttig mat. Målen kan sammanfattas enligt följande: En förvaltning som tar både biologisk, social

Inlämnad: 2017-10-10 Svarsdatum: 2017-10-18 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:87 av Agneta Gille (S) (pdf, 76 kB)

Sexuella övergrepp mot barn

Motion 2017/18:2572 av Agneta Gille (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2572 av Agneta Gille (S) Sexuella övergrepp mot barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Uppsalapolisens arbetsmetoder för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Internets


Utskottsberedning: 2017/18:JuU13

Motion 2017/18:2572 av Agneta Gille (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2572 av Agneta Gille (S) (pdf, 57 kB)

Det arbetsintegrerande sociala företagandet

Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. S Det arbetsintegrerande sociala företagandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det arbetsintegrerade sociala företagandet bör vara en viktig resurs för arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:AU4 2017/18:FiU34 2017/18:NU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 3 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Barnskötarlyft

Motion 2017/18:1913 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1913 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Barnskötarlyft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av ett barnskötarlyft för att utbilda fler barnskötare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Andelen barnskötare som


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1913 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1913 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Ekologiska och närodlade livsmedel i den offentliga upphandlingen

Motion 2017/18:1819 av Pyry Niemi och Agneta Gille (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1819 av Pyry Niemi och Agneta Gille (båda S) Ekologiska och närodlade livsmedel i den offentliga upphandlingen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om närproducerade och svenska ekologiska livsmedel i offentliga upphandlingar och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:MJU16

Motion 2017/18:1819 av Pyry Niemi och Agneta Gille (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1819 av Pyry Niemi och Agneta Gille (båda S) (pdf, 65 kB)

Fler platser inom vuxenutbildningen för kockar och ekonomibiträden

Motion 2017/18:743 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:743 av Suzanne Svensson m.fl. S Fler platser inom vuxenutbildningen för kockar och ekonomibiträden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga fler platser inom vuxenutbildningen för kockar och ekonomibiträden och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:743 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:743 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Säkra välfärden – undersköterskor och barnskötare

Motion 2017/18:669 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:669 av Suzanne Svensson m.fl. S Säkra välfärden undersköterskor och barnskötare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studiemedelssystemet vid vuxenstudier bör ses över i syfte att minska de individuella ekonomiska kostnaderna och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:UbU11 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:669 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:669 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Yrkeslegitimation för undersköterskor

Motion 2017/18:626 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:626 av Suzanne Svensson m.fl. S Yrkeslegitimation för undersköterskor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att det införs yrkeslegitimation för undersköterskor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:626 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:626 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (pdf, 69 kB)