Agneta Gille(SocDem)

Agneta Gille (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Uppsala County, Bench 27
Title Barnskötare
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864781
Email agneta.gille[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Council for Members' Affairs

  • Member
  • Nominations Committee

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2002-09-30 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-03-23 – 2014-09-29
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2008-11-01 – 2016-10-31
  • Personally appointed substitute 2004-11-01 – 2008-10-31
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2014-09-29 –
  • Member 2006-10-02 – 2014-09-29
  • Council for Members' Affairs

  • Member 2014-10-15 –
  • Deputy member 2012-09-27 – 2014-10-15
  • The Riksdag Board

  • Alternate member 2010-10-12 – 2012-03-22

Said and done

Fyrspår till Uppsala

Interpellation 2016/17:566 av Agneta Gille (S)

Interpellation 2016/17:566 Fyrspår till Uppsala av Agneta Gille (S) till Statsrådet Anna Johansson (S) Vikten av utveckling och ständiga framsteg i den globala ekonomin kan inte nog understrykas. Konkurrensen med resten av världen är hård. Sveriges starkaste arbetsmarknadsregion, Stockholm-Uppsala, har potentialen

Inlämnad: 2017-06-07 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:566 av Agneta Gille (S) (pdf, 79 kB)

Sexualbrott mot barn

Skriftlig fråga 2016/17:646 av Agneta Gille (S)

Fråga 2016/17:646 Sexualbrott mot barn av Agneta Gille (S) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Internets framväxt är en informationsrevolution som förändrat samhället och tagit oss framåt i utvecklingen. Det råder ingen tvekan om de övervägande positiva effekterna. Samtidigt har utvecklingen fört med sig stora nya

Inlämnad: 2017-01-12 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:646 av Agneta Gille (S) (pdf, 77 kB)

Ungdomsförbundens plats i en demokratisk skola

Motion 2016/17:2671 av Sanne Lennström och Agneta Gille (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2671 av Sanne Lennström och Agneta Gille (båda S) Ungdomsförbundens plats i en demokratisk skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ungdomsförbundens möjligheter att komma in på skolor bör öka och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2671 av Sanne Lennström och Agneta Gille (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2671 av Sanne Lennström och Agneta Gille (båda S) (pdf, 62 kB)

En jämlik barndom

Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) En jämlik barndom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram en nationell handlingsplan för att alla barn ska få en jämlik barndom och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn


Utskottsberedning: 2016/17:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en långsiktig strategi för myggbekämpning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nedre


Utskottsberedning: 2016/17:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Barns behov av närvarande poliser

Motion 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) Barns behov av närvarande poliser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att låta fler poliser finnas i bostadsområden i förebyggande arbete och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1

Motion 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Närproducerade och svenska ekologiska livsmedel i offentlig upphandling

Motion 2016/17:2756 av Pyry Niemi och Agneta Gille (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2756 av Pyry Niemi och Agneta Gille (båda S) Närproducerade och svenska ekologiska livsmedel i offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om närproducerade och svenska ekologiska livsmedel i offentliga upphandlingar


Utskottsberedning: 2016/17:FiU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2756 av Pyry Niemi och Agneta Gille (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2756 av Pyry Niemi och Agneta Gille (båda S) (pdf, 61 kB)

Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsintegrerande sociala företag är en väg till egenförsörjning och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:FiU7 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Lönebidrag hos den egna arbetsgivaren

Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) Lönebidrag hos den egna arbetsgivaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna så att arbetstagare får rätt till anställning med lönebidrag hos den egna arbetsgivaren, och detta


Utskottsberedning: 2016/17:AU4

Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

En infrastruktur för kunskapsregionen Uppsala län

Motion 2016/17:1712 av Agneta Gille och Sanne Lennström (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1712 av Agneta Gille och Sanne Lennström (båda S) En infrastruktur för kunskapsregionen Uppsala län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för bättre fungerande vägar och järnvägar


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:1712 av Agneta Gille och Sanne Lennström (båda S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1712 av Agneta Gille och Sanne Lennström (båda S) (pdf, 68 kB)