Agneta Gille (SocDem)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Uppsala County
Title Barnskötare
Born 1956

Current assignments

  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2002-09-30 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-03-23 – 2014-09-29
  • Deputy member 2018-03-13 – 2018-05-24
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2008-11-01 – 2016-10-31
  • Personally appointed substitute 2004-11-01 – 2008-10-31
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Member 2006-10-02 – 2014-09-29
  • Council for Members' Affairs

  • Member 2014-10-15 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-09-27 – 2014-10-15
  • The Riksdag Board

  • Alternate member 2010-10-12 – 2012-03-22
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2018-10-09 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 02-. Ledamot finansutskottet 02-10 och kulturutskottet 14-. Suppleant utrikesutskottet 02-06, arbetsmarknadsutskottet 06-10, kulturutskottet 10-14 och justitieutskottet 12-. Suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 04-08, ledamot 08-16. Suppleant riksdagsstyrelsen 10-12 och riksdagens valberedning 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-14 och riksdagens ledamotsråd 14-.
 • Föräldrar

  Arborraren Henry Gille och vårdbiträdet Gunhild Gille, f. Mattsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 74. Facklig utbildning/kurser 88-95. Ledarskapsutbildning 95.
 • Anställningar

  Barnskötare, Uppsala kommun 74-78 och 79-95. Sjukvårdsbiträde, Akademiska sjukhuset, Uppsala 78-79. Ombudsman, Socialdemokraterna 95-99. Biträdande partisekreterare, Socialdemokraterna 99-02.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Uppsala län 95-96 och 03-. Styrelseledamot, Luftfartsverket 04-08. Ledamot, Länsarbetsnämnden i Uppsala län under 90-talet. Ledamot, Polisstyrelsen, Uppsala län 11-.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, servicenämnden, Uppsala kommun 92 och leverantörsnämnden 93-94. Ordförande, fastighetsnämnden 95 och jämställdhetskommittén 97-98. Ordförande, Gamla Uppsalabuss AB 96-02 och Prebus AB 96-02, Uppsala kommun. Styrelseledamot, Upplands lokaltrafik 02-12, ordförande 02-07.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Adjungerad ledamot, arbetarekommunens och partidistriktets styrelser 02-11. Ordförande, Uppsala läns Socialdemokratiska partidistrikt 11-15. Styrelseledamot, Upsala Sparbank/Föreningssparbanken 94-95. Huvudman, Sparbanksstiftelsen Upland 98-. Ordförande, LO-distriktet, Uppsala län 94-95. Ordförande, fackliga studiegruppen LO-nätverk i riksdagsgruppen 02-07. Styrelseledamot, Vaksala sportklubb 02-14 och Upplands idrottsförbund 04-09.
 • Bostadsort

  Uppsala

Said and done

Användningen av ordet "särskola" i grundskolan

Skriftlig fråga 2017/18:1072 av Agneta Gille (S)

Fråga 2017/18:1072 Användningen av ordet särskola i grundskolan av Agneta Gille S till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP För ett kort tid sedan hade jag äran att välkomna en engagerad skolelev från min valkrets, 14-årige Leo Lust, som är bosatt i Morgongåva, till riksdagen. Leo var inbjuden av en speciell anledning.

Inlämnad: 2018-03-21 Svarsdatum: 2018-03-28 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:1072 av Agneta Gille (S) (pdf, 87 kB)

Användningen av ordet "särskola" i gymnasiet

Skriftlig fråga 2017/18:1071 av Agneta Gille (S)

Fråga 2017/18:1071 Användningen av ordet särskola i gymnasiet av Agneta Gille S till Statsrådet Anna Ekström S För ett kort tid sedan hade jag äran att välkomna en engagerad skolelev från min valkrets, 14-årige Leo Lust som är bosatt i Morgongåva, till riksdagen. Leo var inbjuden av en speciell anledning. För några månader

Inlämnad: 2018-03-21 Svarsdatum: 2018-03-28 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:1071 av Agneta Gille (S) (pdf, 88 kB)

Tågproblem i Mälardalen

Interpellation 2017/18:406 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2017/18:406 Tågproblem i Mälardalen av Lotta Finstorp M till Statsrådet Tomas Eneroth S Regeringen ålägger med kirurgisk precision skattehöjningar för de flesta transportslag, bortsett från tåget. Flygskatt, höjda bensinskatter, möjligt förbud mot diesel, planerad kilometerskatt och miljözoner. Listan kan

Inlämnad: 2018-03-01 Svarsdatum: 2018-03-13 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:406 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tågproblem i Mälardalen

Pendlingssituationen i Uppsala

Skriftlig fråga 2017/18:861 av Agneta Gille (S)

Fråga 2017/18:861 Pendlingssituationen i Uppsala av Agneta Gille S till Statsrådet Tomas Eneroth S Uppsalaregionen har en av Sveriges starkaste arbetsmarknader och kraftigaste befolkningstillväxt. Nya bostäder, nya jobb, företagsetableringar och expansion i regionen ökar skatteintäkterna. Ett ytterligare styrkebesked

Inlämnad: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:861 av Agneta Gille (S) (pdf, 86 kB)

Det kustnära fisket

Skriftlig fråga 2017/18:87 av Agneta Gille (S)

Fråga 2017/18:87 Det kustnära fisket av Agneta Gille S till Statsrådet Sven-Erik Bucht S För svenskt yrkesfiske är de övergripande målen formulerade i strategin Svenskt yrkesfiske 2020 hållbart fiske och nyttig mat. Målen kan sammanfattas enligt följande: En förvaltning som tar både biologisk, social och ekonomisk hänsyn

Inlämnad: 2017-10-10 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:87 av Agneta Gille (S) (pdf, 76 kB)

Sexuella övergrepp mot barn

Motion 2017/18:2572 av Agneta Gille (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2572 av Agneta Gille S Sexuella övergrepp mot barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Uppsalapolisens arbetsmetoder för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Internets framväxt är en informationsrevolution


Utskottsberedning: 2017/18:JuU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2572 av Agneta Gille (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2572 av Agneta Gille (S) (pdf, 64 kB)

Det arbetsintegrerande sociala företagandet

Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. S Det arbetsintegrerande sociala företagandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det arbetsintegrerande sociala företagandet bör vara en viktig resurs för arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:AU4 2017/18:FiU34 2017/18:NU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (pdf, 89 kB)

Barnskötarlyft

Motion 2017/18:1913 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1913 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Barnskötarlyft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av ett barnskötarlyft för att utbilda fler barnskötare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Andelen barnskötare som


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1913 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1913 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Ekologiska och närodlade livsmedel i den offentliga upphandlingen

Motion 2017/18:1819 av Pyry Niemi och Agneta Gille (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1819 av Pyry Niemi och Agneta Gille båda S Ekologiska och närodlade livsmedel i den offentliga upphandlingen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om närproducerade och svenska ekologiska livsmedel i offentliga upphandlingar och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1819 av Pyry Niemi och Agneta Gille (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1819 av Pyry Niemi och Agneta Gille (båda S) (pdf, 73 kB)

Fler platser inom vuxenutbildningen för kockar och ekonomibiträden

Motion 2017/18:743 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:743 av Suzanne Svensson m.fl. S Fler platser inom vuxenutbildningen för kockar och ekonomibiträden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga fler platser inom vuxenutbildningen för kockar och ekonomibiträden och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:743 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:743 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)