Adam Marttinen (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Södermanland County, Bench 287
Born 1983
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email adam.marttinen[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2022-09-26
  • Member of Parliament

  • Alternate member 2013-05-02 – 2013-08-25
  • Committee on Justice

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Extra deputy member 2013-05-03 – 2013-08-25
  • Committee on Health and Welfare

  • Extra deputy member 2013-05-03 – 2013-08-25
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-10-09 –
  • Deputy member 2015-11-03 – 2018-10-02

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 13 och 14- (ersättare 130502-130825). Ledamot justitieutskottet 14-. Extra suppleant socialutskottet 13 och kulturutskottet 13. Suppleant trafikutskottet 14- och EU-nämnden 15-.

Said and done

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2018/19:2359 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2359 av Adam Marttinen m.fl. SD Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Polismyndigheten Fler polisanställda och höjda löner Sverigedemokraternas ambition,


Utskottsberedning: 2018/19:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2359 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2359 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 97 kB)

Säkerhetspolitik

Motion 2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. SD Säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: UU 2018/19:FöU1 2018/19:FöU6 2018/19:JuU10 2018/19:JuU16 2018/19:SoU11
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 1 avslag, 19 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 112 kB)

Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen

Motion 2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. SD Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla utfärdandet av kontaktförbud och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: AU CU KrU TU 2018/19:AU1 2018/19:JuU1 2018/19:JuU11 2018/19:JuU12 2018/19:JuU14 2018/19:SfU16 2018/19:SfU17
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 6 avslag, 18 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 91 kB) Motion 2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 158 kB)

Störande vid polismans ingripande

Motion 2018/19:732 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:732 av Adam Marttinen m.fl. SD Störande vid polismans ingripande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och föreslå en lagändring för att kunna beivra handlingar då en eller flera personer medvetet stör polisens arbete, och detta


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10

Motion 2018/19:732 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:732 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Åtgärder mot unga lagöverträdare

Motion 2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. SD Åtgärder mot unga lagöverträdare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sänkt straffmyndighetsålder och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om borttagen straffrabatt


Utskottsberedning: 2018/19:JuU15

Motion 2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Sveriges vapenlagstiftning

Motion 2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. SD Sveriges vapenlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny tillståndsmyndighet för vapenlicensfrågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2018/19:JuU17 2018/19:MJU6 2018/19:SkU1
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 1 avslag, 11 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

Straff och påföljder

Motion 2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. SD Straff och påföljder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för våldsbrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpt straff för vapenbrott


Utskottsberedning: FöU 2018/19:JuU11 2018/19:JuU12 2018/19:JuU13 2018/19:JuU14 2018/19:JuU17 2018/19:SfU16

Motion 2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 85 kB) Motion 2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 128 kB)

Ny Brårapport

Motion 2018/19:135 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:135 av Adam Marttinen m.fl. SD Ny Brårapport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beställa en ny Brårapport om invandrarbrottslighet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det var över 10 år sedan Brottsförebyggande rådet kom


Utskottsberedning: 2018/19:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:135 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:135 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Krafttag mot radikalism, extremism och terrorism

Motion 2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. SD Krafttag mot radikalism, extremism och terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpt regelverk och tillsyn gällande bidrag till ideella föreningar och trossamfund och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KrU KU UbU 2018/19:JuU10 2018/19:JuU12 2018/19:JuU16 2018/19:KrU7 2018/19:SfU16

Motion 2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 106 kB)

Krafttag mot brottslighet

Motion 2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. SD Krafttag mot brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nolltolerans mot övergrepp i rättssak och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nationellt


Utskottsberedning: CU 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11 2018/19:JuU12 2018/19:JuU17 2018/19:SfU16 2018/19:SkU1
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 5 avslag, 21 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 82 kB) Motion 2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 131 kB)