Adam Marttinen(SweDem)

Adam Marttinen (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 245
Born 1983
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email adam.marttinen[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Alternate member 2013-05-02 – 2013-08-25
  • Committee on Justice

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Extra deputy member 2013-05-03 – 2013-08-25
  • Committee on Health and Welfare

  • Extra deputy member 2013-05-03 – 2013-08-25
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-11-03 –

Said and done

med anledning av prop. 2016/17:108 Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott

Motion 2016/17:3623 av Adam Marttinen (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3623 av Adam Marttinen (SD) med anledning av prop. 2016/17:108 Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja straffskalornas minimistraff och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2016/17:JuU14

Motion 2016/17:3623 av Adam Marttinen (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3623 av Adam Marttinen (SD) (pdf, 57 kB)

med anledning av prop. 2016/17:92 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor

Motion 2016/17:3619 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3619 av Mikael Jansson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:92 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ändras i enlighet med vad som anges


Utskottsberedning: 2016/17:FöU10

Motion 2016/17:3619 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3619 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 71 kB)

med anledning av prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Motion 2016/17:3545 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3545 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD) med anledning av prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i den del som avser undantag från maskeringsförbudet för den som täcker ansiktet av


Utskottsberedning: 2016/17:JuU8

Motion 2016/17:3545 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3545 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD) (pdf, 71 kB)

Lagstöd för tvångsutvisning

Motion 2016/17:2307 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2307 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) Lagstöd för tvångsutvisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagstöd för tvångsutvisning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ut- och avvisning av utlänningar


Utskottsberedning: 2016/17:SfU15

Motion 2016/17:2307 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:2307 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (pdf, 50 kB)

Sveriges vapenlagstiftning

Motion 2016/17:2443 av Kent Ekeroth m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2443 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) Sveriges vapenlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny tillståndsmyndighet för vapenlicensfrågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:JuU18 2016/17:MJU8
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 1 avslag, 13 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2443 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) (docx, 66 kB) Motion 2016/17:2443 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) (pdf, 91 kB)

Fängelser anpassade för dem som ska av- eller utvisas samt för livstidsdömda

Motion 2016/17:2338 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2338 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) Fängelser anpassade för dem som ska av- eller utvisas samt för livstidsdömda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om spartanska fängelser för utländska medborgare och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:JuU19

Motion 2016/17:2338 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2338 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (pdf, 54 kB)

Åtgärder för kronvittnen och vittnesskydd

Motion 2016/17:2324 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2324 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) Åtgärder för kronvittnen och vittnesskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett kronvittnessystem och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2016/17:JuU17

Motion 2016/17:2324 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (docx, 54 kB) Motion 2016/17:2324 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (pdf, 58 kB)

Införande av DIKO-lag

Motion 2016/17:2323 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2323 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) Införande av DIKO-lag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av DIKO-lag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Med anledning av händelser i Malmö specifikt


Utskottsberedning: 2016/17:JuU16

Motion 2016/17:2323 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2323 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (pdf, 94 kB)

Förbud mot religiösa attribut hos polisen

Motion 2016/17:2322 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2322 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) Förbud mot religiösa attribut hos polisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda religiösa attribut inom polisen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag


Utskottsberedning: 2016/17:JuU18

Motion 2016/17:2322 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:2322 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (pdf, 57 kB)

Lättare att bryta sekretess i offentlighets- och sekretesslagen

Motion 2016/17:2321 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2321 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) Lättare att bryta sekretess i offentlighets- och sekretesslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lättare kunna bryta sekretess i OSL och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det


Utskottsberedning: 2016/17:KU23

Motion 2016/17:2321 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:2321 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (pdf, 47 kB)