Adam Marttinen(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 245
Born 1983
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email adam.marttinen[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Alternate member 2013-05-02 – 2013-08-25
  • Committee on Justice

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Extra deputy member 2013-05-03 – 2013-08-25
  • Committee on Health and Welfare

  • Extra deputy member 2013-05-03 – 2013-08-25
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-11-03 –

Said and done

med anledning av prop. 2017/18:35 Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar

Motion 2017/18:3927 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:3927 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) med anledning av prop. 2017/18:35 Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om straffskärpning för den som lämnar ut sitt pass eller


Utskottsberedning: 2017/18:JuU7

Motion 2017/18:3927 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3927 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (pdf, 66 kB)

med anledning av prop. 2017/18:26 Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten

Motion 2017/18:3916 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:3916 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) med anledning av prop. 2017/18:26 Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att vapenlagen (1996:67) och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva


Utskottsberedning: 2017/18:JuU8

Motion 2017/18:3916 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3916 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (pdf, 76 kB)

En ansvarsfull invandringspolitik

Motion 2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) En ansvarsfull invandringspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera hjälp i närområdena och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: AU KU SfU TU 2017/18:JuU13 2017/18:SoU1 2017/18:SoU13 2017/18:UU1 2017/18:UU2

Motion 2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 137 kB)

Åtgärdsprogram för kvinnor i vardagen

Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) Åtgärdsprogram för kvinnor i vardagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring i lagstiftningen med syftet att förenkla utfärdandet av kontaktförbud för utsatta kvinnor och tillkännager


Utskottsberedning: AU KrU SfU TU 2017/18:AU1 2017/18:CU15 2017/18:JuU1 2017/18:JuU14 2017/18:JuU15 2017/18:JuU17

Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) (docx, 79 kB) Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) (pdf, 144 kB)

Förvaring av samhällsfarliga brottslingar

Motion 2017/18:3055 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:3055 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) Förvaring av samhällsfarliga brottslingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förvaring av dömda som bedöms vara farliga och tillkännager detta för regeringen. Motivering Straffets


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14

Motion 2017/18:3055 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3055 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (pdf, 65 kB)

Säkerhetspolitik

Motion 2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) Säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: UU 2017/18:FöU1 2017/18:FöU3 2017/18:FöU4 2017/18:JuU13 2017/18:SoU15 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 2 avslag, 18 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 98 kB)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2017/18:2525 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:2525 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet  Sammanfattning Sverigedemokraterna tillför resurser till Polismyndigheten för att utbilda och anställa 7000 nya poliser fram till 2024. Vi tillför vidare resurser för att kraftigt höja polisens löner


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:2525 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:2525 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (pdf, 92 kB)

Lagstöd för tvångsutvisning

Motion 2017/18:894 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:894 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) Lagstöd för tvångsutvisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagstöd för tvångsutvisning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ut- och avvisning av utlänningar


Utskottsberedning: SfU

Motion 2017/18:894 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:894 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (pdf, 68 kB)

Lättare att bryta sekretess i offentlighets- och sekretesslagen

Motion 2017/18:895 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:895 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) Lättare att bryta sekretess i offentlighets- och sekretesslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lättare kunna bryta sekretess i OSL och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:895 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:895 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (pdf, 66 kB)

Snabbspår för utvisning

Motion 2017/18:898 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:898 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) Snabbspår för utvisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om snabbspår för utvisning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den norska tidningen VG rapporterade den


Utskottsberedning: 2017/18:JuU15

Motion 2017/18:898 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:898 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (pdf, 63 kB)