Elisa Abascal Reyes (Grn)

Tidigare riksdagsledamot

Party The Green Party
Title ekonomistuderande
Born 1973

Current assignments

 • No assignments since 1998-10-05

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 1994-10-03 – 1998-10-05
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04

Said and done

Webb-TV

 

med anledning av prop. 1996/97:161 Öresundsförbindelsen och Citytunneln

Motion 1996/97:T96 av Elisa Abascal Reyes (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:T96 av Elisa Abascal Reyes m.fl. (mp) med anledning av prop. 1996/97:161 Öresundsförbindelsen och Citytunneln I samband med att Öresundsförbindelsen genomförs, tillkommer även ett antal väg- och järnvägsprojekt på land. Dels anslutningar, dels kapacitetshöjning i Malmö stad. Miljöpartiet


Utskottsberedning: -----1997/98:TU6
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg

Motion 1996/97:T92 av Elisa Abascal Reyes (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:T92 av Elisa Abascal Reyes m.fl. (mp) med anledning av prop. 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg Dennispaketet och Inespaketet Vi vill inledningsvis avvisa vad propositionens titel antyder om att de förslag angående trafiklösning för Stockholm


Utskottsberedning: -----1997/98:TU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället

Motion 1996/97:T85 av Elisa Abascal Reyes och Gunnar Goude (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:T85 av Elisa Abascal Reyes och Gunnar Goude (mp) med anledning av prop. 1996:97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället Målen för trafiksäkerhetsarbetet Miljöpartiet de gröna anser att den av regeringen föreslagna nollvisionen är ett bra långsiktigt mål för trafiksäkerhetsarbetet.


Utskottsberedning: -----------------1997/98:TU4
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:115 Mer tillgänglig kollektivtrafik

Motion 1996/97:T71 av Elisa Abascal Reyes (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:T71 av Elisa Abascal Reyes m.fl. (mp) med anledning av prop. 1996/97:115 Mer tillgänglig kollektivtrafik Inledning Vi välkomnar regeringens proposition angående ökad tillgänglighet av kollektivtrafiken för funktionshindrade på så sätt att detta är en mycket angelägen åtgärd som


Utskottsberedning: -----1997/98:TU3
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

Motion 1996/97:Fi45 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi45 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp) med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Sammanfattning Regeringens vårproposition är ett misslyckande för de arbetslösa, för miljön och för de med små ekonomiska marginaler som på ett orättvist sätt drabbats


Utskottsberedning: -------------------------------------------------------1996/97:AU13 1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (110 yrkanden): , , 55 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:75 Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald

Motion 1996/97:Jo25 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo25 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp) med anledning av prop. 1996/97:75 Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald ... ett myrfjät i taget Inledning Miljöpartiet de gröna har i många sammanhang tagit upp hotet mot den biologiska mångfalden, såväl i motioner, interpellationer


Utskottsberedning: --------------1996/97:JoU15
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:61 Översyn av telelagen (1993:597) m.m.

Motion 1996/97:T63 av Elisa Abascal Reyes m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:T63 av Elisa Abascal Reyes m.fl. (mp) med anledning av prop. 1996/97:61 Översyn av telelagen (1993:597) m.m. Sammanfattning Med anledning av de senaste årens snabba utveckling på teleområdet är en klar och tydlig, men flexibel, lagstiftning nödvändig. Regeringens avvägningar


Utskottsberedning: ------1996/97:TU5
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning

Motion 1996/97:N27 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:N27 av Birger Schlaug m.fl. (mp) med anledning av prop. 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning 1 Sammanfattning Vi tror inte att kärnkraften kommer att avvecklas med regeringens energiproposition som grund. Det kännetecknande draget i regeringens energiproposition är nämligen


Utskottsberedning: ------------------------------------1996/97:NU11 1996/97:NU12
Riksdagsbeslut (72 yrkanden): , , 36 saknar beslutsinformation

med anledning av skr. 1996/97:50 På väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle

Motion 1996/97:Jo19 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo19 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp) med anledning av skr. 1996/97:50 På väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle i visionernas väntrum Inledning - en skrivelse i visionernas väntrum Miljöpartiet de gröna anser det mycket bra att regeringen lämnar en skrivelse till riksdagen om


Utskottsberedning: -------------------1996/97:JoU11 1996/97:UU15
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:67 Digitala TV-sändningar

Motion 1996/97:K16 av Ewa Larsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:K16 av Ewa Larsson m.fl. (mp) med anledning av prop. 1996/97:67 Digitala TV- sändningar Digitala TV-sändningar inleds på ett antal orter Regeringen har nu lagt fram ett förslag om att digital marksänd TV skall införas i flera steg med möjlighet för staten att successivt ta ställning


Utskottsberedning: ----1996/97:KU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation