Elisa Abascal Reyes (Grn)

Tidigare riksdagsledamot

Party The Green Party
Title ekonomistuderande
Born 1973

Current assignments

 • No assignments since 1998-10-05

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 1994-10-03 – 1998-10-05
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04

Said and done

med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1994/95:Fi34 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Fi34 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. kompletteringsproposition Miljöpartiet de grönas förslag till vårbudget 1995 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning2 2 Den ekonomiska politiken2


Utskottsberedning: --------------------------------------------1994/95:FiU19 1994/95:FiU20 1994/95:JoU24 1994/95:KU36 1994/95:LU32 1994/95:NU28
Riksdagsbeslut (88 yrkanden): , , 44 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:186 Ändringar i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Motion 1994/95:T26 av Elisa Abascal Reyes (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:T26 av Elisa Abascal Reyes mp med anledning av prop. 1994/95:186 Ändringar i fartygssäkerhetslagen 1988:49 Senare tids fruktansvärda olyckor till havs har med mycket stor tydlighet pekat på behovet av en kraftigt förbättrad sjösäkerhet, både på passagerarfartyg och på lastfartyg. Jag välkomnar


Utskottsberedning: ---1994/95:TU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:119 Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar

Motion 1994/95:Jo36 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo36 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1994/95:119 Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar Inriktningen av arbetet mot försurningen I propositionen anger regeringen att man kommer att dröja ytterligare ett år med att presentera förslag


Utskottsberedning: -----------------------1994/95:JoU22
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:179 Ändringar i utlänningslagen (1989:529)

Motion 1994/95:Sf23 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Sf23 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp med anledning av prop. 1994/95:179 Ändringar i utlänningslagen 1989:529 Inledning I propositionen finns förslag på en del viktigare förändringar i utlänningslagen, några nya paragrafer och en del förtydliganden av tidigare text. Skötsamhet eller hederlig


Utskottsberedning: ----------------1994/95:SfU16 1996/97:SfU14 1996/97:SfU5
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet

Motion 1994/95:Ub44 av Gunnar Goude m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub44 av Gunnar Goude m.fl. mp med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet Miljöpartiet har i en utbildningsmotion 1994/95:Ub905 föreslagit en rad åtgärder för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män inom skolan, universitet och högskolor.


Utskottsberedning: ----------1994/95:UbU18
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Kvinnor och högre utbildning

Motion 1994/95:Ub678 av Gunnar Goude m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub678 av Gunnar Goude m.fl. mp Kvinnor och högre utbildning Det är färre kvinnor än män som utbildas vid universitet och högskolor. Den skeva könsfördelningen är markant redan i grundutbildningen i vissa ämnen med teknisk eller medicinsk inriktning. I forskarutbildningen är snedfördelningen


Utskottsberedning: -1994/95:UbU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ett kvinnouniversitet

Motion 1994/95:Ub655 av Eva Goës m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub655 av Eva Goe s m.fl. mp Ett kvinnouniversitet Kvinnor i vår tid har stort intresse av utveckling. Kvinnor utvecklas hela livet och göra det i en föränderlig värld. Fortfarande finns det mycket kvar av förlegade värderingar såväl inom arbetsliv, utbildning och samhällsliv som privat.


Utskottsberedning: --1994/95:UbU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Urbefolkningar

Motion 1994/95:U622 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:U622 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp Urbefolkningar Sammanfattning Idag finns uppskattningsvis cirka 250 miljoner människor i världen som räknar sig som urbefolkningar. Med begreppet urbefolkningavses de folk som har sitt historiska ursprung i en civilisation som fanns etablerad innan den


Utskottsberedning: -------------1994/95:KU37 1994/95:UU15 1994/95:UU19 1994/95:UU24
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Palestina

Motion 1994/95:U612 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:U612 av Yvonne Ruwaida m.fl. mp Palestina Opinionen och påtryckningar från västvärlden, samt neutrala staters fredsageranden har drivit på fredsprocessen i Mellanöstern. FN uttrycker att en lösning av konflikten i Mellanöstern måste tillgodose två centrala krav. Den ena är Israels rätt


Utskottsberedning: -----------1994/95:UU15 1994/95:UU22
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Biståndsprojekt och miljön

Motion 1994/95:U228 av Elisa Abascal Reyes m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:U228 av Elisa Abascal Reyes m.fl. mp Biståndsprojekt och miljön Sverige är ett av världens främsta nationer på biståndsområdet med stor erfarenhet av biståndsarbete. Ett stort arbete har bedrivits för att förändra och omvandla biståndsprojekten för att de ska överensstämma mer med kulturella


Utskottsberedning: --1994/95:UU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation