Elisa Abascal Reyes (Grn)

Tidigare riksdagsledamot

Party The Green Party
Title ekonomistuderande
Born 1973

Current assignments

 • No assignments since 1998-10-05

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 1994-10-03 – 1998-10-05
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04

Said and done

Webb-TV

 

med anledning av prop. 1997/98:139 Ändringar i fiskelagen, m.m.

Motion 1997/98:Jo47 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo47 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp) med anledning av prop. 1997/98:139 Ändringar i fiskelagen, m.m. Inledning I medvetande om att det inte längre är Sverige som bestämmer fiskepolitiken utan EU vill Miljöpartiet de gröna dock framföra följande synpunkter: I första hand avslag


Utskottsberedning: ----1997/98:JoU24
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling

Motion 1997/98:T41 av Roy Ottosson och Elisa Abascal Reyes (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:T41 av Roy Ottosson och Elisa Abascal Reyes (mp) med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling Avveckla inte mångfalden på spåren Regeringens förslag till kraftigt ökad dieselskatt på järnvägstrafik medför allvarligt försämrade villkor för bl.a. shortlineföretagen,


Utskottsberedning: ---1997/98:TU10
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling

Motion 1997/98:T40 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:T40 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp) med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling Innehåll 1 Sammanfattning 18 2 Transportpolitikens miljömål 19 2.1 Det transportpolitiska delmålet för miljö 20 2.2 Långsiktiga mål och etappmål 21 2.3 Klimatpåverkande


Utskottsberedning: ------------------------------------1997/98:TU10
Riksdagsbeslut (72 yrkanden): , , 36 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:92 Ändringar i foderlagen, m.m.

Motion 1997/98:Jo44 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo44 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp) med anledning av prop. 1997/98:92 Ändringar i foderlagen, m.m. Inledning Miljöpartiet de gröna har inga invändningar mot att allt mindre läkemedel används i djurfoder, snarare tvärt om. Vi anser att användning av antibiotika, maskmedel mm borde minskas


Utskottsberedning: ---------1997/98:JoU22
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:123 Finansiering av vissa trafikanläggningar i Stockholms län m.m.

Motion 1997/98:T17 av Elisa Abascal Reyes m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:T17 av Elisa Abascal Reyes m.fl. (mp) med anledning av prop. 1997/98:123 Finansiering av vissa trafikanläggningar i Stockholms län m.m. 1 Finansieringen av Södra länken – en huvudvärk för framtida generationer När regeringen föreslår att Södra länken ska finansieras genom lån, så innebär


Utskottsberedning: ---1997/98:TU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:58 Amsterdamfördraget

Motion 1997/98:U16 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:U16 av Birger Schlaug m.fl. (mp) med anledning av prop. 1997/98:58 Amsterdamfördraget Inledning – vårt grundläggande krav: respekt för demokratin!   14 Amsterdamfördragets innebörd avseende första pelaren   15 Den fria rörligheten för personer   16 Sysselsättningspolitiken   17 Miljöpolitiken   18 Konsumentpolitiken   18 Handelspolitiken   19 Jämställdhet


Utskottsberedning: -----------1997/98:UU13
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid

Motion 1997/98:Ju32 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju32 av Birger Schlaug m.fl. (mp) med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid Inledning Regeringens proposition som gäller våld mot kvinnor spänner över ett vidsträckt område allt ifrån behovet av offentlig informationsverksamhet, särskilda utbildnings­insatser, ekonomiskt stöd till


Utskottsberedning: --------------1997/98:AU10 1997/98:JuU13
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:63 En reformerad yrkestrafiklagstiftning

Motion 1997/98:T11 av Elisa Abascal Reyes (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:T11 av Elisa Abascal Reyes (mp) med anledning av prop. 1997/98:63 En reformerad yrkestrafiklagstiftning Regeringens proposition – bättre villkor för taximarknadens aktörer? Alltsedan avregleringen av taximarknaden 1990 har meningarna varit delade beträffande utfallet för branschen,


Utskottsberedning: ----1997/98:TU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

porrtidningar på häkten

Skriftlig fråga 1997/98:554 av Abascal Reyes, Elisa (mp)

Fråga 1997/98:554 av Elisa Abascal Reyes (mp) till justitieministern om porrtidningar på häkten Det har kommit till min kännedom att på de flesta av landets häkten tillhör porrtidningar det vanligaste utbudet av lektyr för internerna. På vissa häkten är porrtidningar de enda tidningar som säljs. Enligt min mening

Inlämnad: 1998-03-13 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Luftfartsverkets engagemang i föreningen Svenskt flyg

Skriftlig fråga 1997/98:232 av Abascal Reyes, Elisa (mp)

Fråga 1997/98:232 av Elisa Abascal Reyes (mp) till kommunikationsministern om Luftfartsverkets engagemang i föreningen Svenskt flyg Föreningen Svenskt flyg är en intresseorganisation för branschen som bildades 1994. Under de tre verksamma åren har allt från konferenser till utskick och uttalanden av olika slag

Inlämnad: 1997-12-05 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)